Nobelmuseet bygger fyrar med barnen

Den 7:e december, mitt i Nobelveckan, kom Nobelmuseets barnverksamhet på besök till Astrid Lindgrens Barnsjukhus NKS.

Inspirerat av Gustav Dahlén – den svenska Nobelpristagaren – som genom hela livet var optimist och fortsatte uppfinna trots olyckan som förstörde hans ögon, byggde de fyrar tillsammans med barnen. Det var många delar som skulle kopplas ihop och när lamphållare, batterihållare och sladdar var enade kunde man se jättefina fyrar lysa upp i vintermörkret på barnsjukhuset!

 Astrid Lindgren_lekterapi

Det årliga Nobelmuseet är ett samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Lekterapin.