Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhetsberättelse 2017

Tack alla våra sponsorer, donatorer, partners, givare, vårdpersonal, eldsjälar och övriga vänner! Utan er hade Stiftelsen inte kunnat bevilja så många viktiga och behjärtansvärda ansökningar till att "främja de sjuka barnens vård" på och vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Ännu ett år med glädjande resultat och ett mycket speciellt år då Stiftelsen firade sitt 20-års jubileum den 2 oktober 2017 på Dansmuseet. Läs gärna här nedan Stiftelsens senaste Verksamhetsberättelse som visar utvalda delar av de projekt vi har stött förra året!

Tack 20 Ar

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2017

Stiftelsen fortsätter att sprida glädje och hopp bland alla små och stora patienter och deras närstående. Det tjugonde verksamhetsåret har präglats av fortsatt ökande aktivitet och engagemang för alla på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

- Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet.
- Pippi-dagens 19-års jubileum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus NKS Solna.
- Skapande filmverksamhet för barn & ungdomar på Lekterapin.
- Inredningsbidrag till en mer trivsam och ombonad miljö i det nya Barnbiblioteket/ Kulturrummet på NKS, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.
- Stiftelsens 20-års jubileum på Dansmuseet den 2 oktober. 

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:

- Stöd till bland annat; Barnneurologi, Kirurgi, Ortopedi, Reumatologi, Diabetesmottagningen, Dagoperation Barn PMI, BUVA-Barnuppvaket, LIVA-Långintensiven Barn, Barnakutmottagningen Huddinge, Barn- och Ungdomsmottagningar, Familjevåningen och Lekterapin-PRC.

- Leasingakvarium till Ortopedi, Reumatologi, Neuro, Gastro, Nutrition och Kirurgi, NKS.

- Regelbundna besök av terapihunden Moltas, PRC, Lekterapin.

- Skapande-, aktivitets- och avledningsmaterial till barn och ungdomar.

- Digital projektor som belyser golv med rörliga fiskar i Barnakutens väntrum.

- Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

- Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset utöver Pippidagen den 15 juni och ”Lilla” Julafton den 18 december.

- Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet och Djurgården Hockey.

- Stiftelsen har medverkat bland annat på Tjolahopp Tjolahej-dagarna på Skansen den 20-21 maj och Hem, Villa och Bostadsrättsmässan 12-15 oktober.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.