Etiska riktlinjer

Stiftelsen arbetar enligt särskilt fastställda etiska riktlinjer.

  • Patienternas och personalens integritet får aldrig ifrågasättas.
  • Sjukhuset ägs och drivs av samhället.
  • Ovidkommande intressen får aldrig påverka sjukvården i någon form.
  • Gåvor, donationer, sponsring eller andra former av samarbete får aldrig innehålla element som inkräktar på sjukvårdens etiska och funktionella ansvar.
  • Stiftelsen är en garant för att verksamheten sker korrekt, effektivt och etiskt.

Ladda ner pdf