Insatser av vitt skilda slag

Stiftelsen har sedan starten delat ut över 160 miljoner kronor, inklusive värdet av varor och tjänster. Under åren har stiftelsen kunnat genomföra ett antal aktiviteter, inredningar, inventarier, utsmyckningar och leksaker m.m. till sjukhuset.

Några exempel 

 • Stöd till "Glädjeverkstans" sjukhusclowner på Neuropediatriska- och Akutvårdsavdelningen, Kardiologen, BIVA/Barnintensiv- och LIVA/Långintensivvårdavdelningen, Hemsjukvården m fl avdelningar.
 • Stöd från CancerRehabFonden, fd CTRF till rehabiliteringsteam, samt nytt Rehabrum på Neuropediatriska avdelningen.
 • Inredning och utsmyckning till flera väntrum.
 • Trivsel- och teckenläger för familjer som har barn med Downs syndrom.
 • TV, DVD, Video-apparater och CD-spelare till flera avdelningar.
 • Pedagogiskt undervisningsmateral, "Uris & Kluris" för patienter på Uroterapimottagningen.
 • Leksaker, lekmateriel, DVD- och videofilmer, böcker, med mera till flera avdelningar.
 • Utrustning till sinnesstimuleringsrummet på Lekterapin, "Blå rummet".
 • Videoutrustning till magnetkameraundersökning, samt modell av magnetkamera till Röntgenavdelningen.
 • Sagoparasoll till sjukhusskolan.

Leksaker, lekmateriel, DVD- och videofilmer, böcker, med mera till flera avdelningar.  

 • Digitalkameror till Lekterapin och videokamera till Musikterapin.
 • Konsert- och idrottsbiljetter till patienter och anställda.
 • Akvarium till Provmottagningen, Urologen, samt sjukhusentrén.
 • Växter och blommor till "Barnasinnenas trädgård", samt blommor inklusive skötsel till olika platser på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Stöd till verksamheten Anestesi- och Intensivvård, webbaserat informationsmaterial för barn och föräldrar inför anestesi och operation; www.narkoswebben.se 
 • Utsmyckning- och dekorationsmålning, bland annat till behandlings- och provtagningsrum på Akutvård- och Röntgenavdelningen.
 • Fortsatt stöd till Neuropediatriken; rehabiliteringsteam i samarbete med CancerRehabFonden, CTRF, bland annat till sommarläger i Furuboda för neurologiskt skadade barn.
 • PC med dataspel, Playstation, DVD och inredning till tonårsrum på Q83, Gastro- och Nefroavdelningen.
 • Videoprojektor och inredning till utbildningsrum på Onkologen, samt fortsatt stöd till Musikterapi på Onkologen och Neuropediatriken.
 • Specialtillverkade necessärer för barn med diabetes till Barndiabetsmottagningen.

Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby har i flera år bjudit ner 100-tals patienter och anhöriga på en helg.

 • Amnings- och vilfåtöljer till avdelning Q63, spädbarnskirurgi och kardiologi.
 • Inredning till flera Öppenvårdsmottagningar, samt till lek- och observationsrum på Psykologkliniken inom Neuropediatriska mottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
 • Barnvagnar till LIVA, Långintensivvårdsavdelningen.
 • Cyklar för utlåning till patientföräldrar vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
 • Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby har i flera år bjudit ner 100-tals patienter och anhöriga på en helg (inklusive resa, entré, kost och logi). Stiftelsen, tillsammans med Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har bidragit till att detta har kunnat realiseras.
 • Tack vare sponsring från Scandic Sergel Plaza och Sheraton Stockholm har Stiftelsen, tillsammans med Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus  kunnat bjuda in tusentals patienter, anhöriga och personal till åtskilliga påsk- och julfester på respektive hotell.
 • Stiftelsen har fortsatt att arrangera olika aktiviteter på sjukhuset, bland annat Astrids årsfirande i november med besök av karaktärer från Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, Stockholms Lucia i samarbete med Skansen och tidningen Stockholm City, därefter Luciatåg från Kungsholmens Musikklasser, samt "Lilla Julafton" med "kändistomtar" på Lekterapin.
 • Stiftelsen har fortsatt hjälpa till att göra sjukhusentrén mer barnvänlig och välkomnande, även för synskadade, med bland annat konstnärlig utsmyckning av pelare. Detta har möjliggjorts, tack vara konstnären Enno Hallek.
 • Bildterapeut till Neuropediatriska programmet.
 • Barnmedicin 2, Q83: bidrag till att skapa en bättre måltidsmiljö i dagrum och kök för patienter, föräldrar och syskon, i samarbete med Scan. 
 • Barnoperation: 2 st. DVD till sängvänthallen.
 • Ortopeden, Q62: Bidrag till Patientanpassad och interaktiv information på Karolinskas hemsida om kirurgiska behandlingsdiagnoser hos barn.
 • Lekterapin: Tvåsitsfåtölj till Blå Rummet.
 • Vårdutvecklingsenheten: Barnfolkets Dag år 2008: Glädjeverkstans clowner.
 • Lekterapin: Hantverkspedagog, 3 timmar per vecka under ett år.
 • Barnakutmottagningen: 3 st. liggvagnar till patientfamiljer för att underlätta vistelsetiden.
 • Verksamheten för Barnanestesi och intensivvård: Webbok till Narkoswebben, nytryck av boken "Fråga doktorn" för barn- och ungdomar.
 • Barnakutkliniken: Inredning till personalrum för utbildning och lunchuppehåll.
 • Astrid Lindgrens Barnsjukhus: 68 st. Myran-stolar till caféet i entrén.
 • Lekterapin-sängliggande barn, Endokrinmottagningen-behandlingsrum, Lung- och allergimottagningen-väntrum, Barnoperation-sängvänthall och Akutvårdsavdelningen: 11 st. DVD.
 • Barnkardiologen, Q1:03: inköp av en ny fullvärdig ekokardiografisk utrustning med givare för foster, spädbarn och större barn. Programvara för analys med olika tekniker inkl. 3D.
 • Avdelning Q83 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus: Silent ordering System, (puckar), ett kallelsesystem till ronden för patientfamiljer.
 • Barnmedicin 3: Musikterapi, Musikterapeut, 75% tjänst under perioden 090101-091231
 • Avdelning Q83 på ALB: stickpresenter för alla åldrar 2-18 år. Att kunna ge uppmuntran och belöning efter provtagning och olika behandlingar.
 • BIVA, LIVA, Q63 och VIP-barnen:  Glädjeverkstans sjukhusclowner för en akutdag i veckan under hösten 2008.
 • Neuropediatriska avdelningen, Q82, samt Akuten Q60: Glädjeverkstans sjukhusclowner 2009.
 • Barnkardiologiska mottagningen, Q63, BIVA, LIVA, ECMO, samt Dagoperation: Glädjeverkstans sjukhusclowner för en akutdag i veckan år 2009 med inriktning på barn med hjärtproblem.
 • Barnuppvakningsavdelningen (Buva), Q6:01: 6 st. fåtöljer, samt 17 st. stolar till föräldrar och patienter.
 • BUMM, Solna: inredning väntrum, samt leksaker m.m.
 • Barndivisionen, Staben: underhållning med Glädjeverkstans sjukhusclowner på Barnfolkets Dag 2008.
 • Sjukgymnastikkliniken: TV (plattskärm), Nintendo Wii spelkonsol, samt spel.
 • Avdelning Q83 på Astrid Lindgrens Bsrnsjukhus, Barnmedicin 2: en ny lustbetonad reception.
 • Sollentuna Barn- och Ungdomsmottagningen, BUMM: TV 40” med inbyggd DVD i ett lek- och väntrum.
 • Barnoperation, barnanestesi- och intensivvårdsavdelningen: en musikanläggning till operationsavdelningens sängvänthall.
 • Barnkirurgmottagningen: inredning till en bättre miljö i väntrummet på mottagningen.
 • Lekterapin: nytryck av boken ”Varför luktar fisar”, 1.000 ex. Informationsmaterial till patienter och föräldrar.
 • Q62, Q63, Q80, Q82, Q83, Q84, BIVA, LIVA-BIMA och ECMO: Glädjeverkstans sjukhusclowner 2009, VIP-listan.
 • Hallunda BUMM: inredning till ett väntrum på mottagningen, bland annat inköp av en soffgrupp samt väggdekoration..
 • BIVA, Q6:01: inredning och möbler till ett samtalsrum för patientföräldrar och anhöriga.
 • Lekterapin, Q2:01: en hantverkspedagog, 3 timmar per /40 veckor år 2009.
 • Avdelning Q62: inredning, möbler till två väntrum.
 • Avdelning Q62: ett startbidrag till inredning, möbler till ett kombinerat konferens-, utbildningslokal, samt ett personalrum.
 • Avdelning Q63, Barnkirurgen: Upprustning av patient- och dagrum, samt pedagogiskt material.
 • Familjevåningen: sängar, 4 st. till fyra rum, samt klaff- och sängbord, 2 st. till två rum.
 • Neuropediatriska Rehabiliteringsenheten: fortsatt stöd från CancerRehabFonden, CTRF till Bildterapi, stöd till Tonårsgrupp och ”After work” för fäder till barn med förvärvade hjärnskador.
 • Biblioteket Bokskogen, ALB: engångslurar, till inneliggande patienter.
 • Biblioteket Bokskogen, ALB: inköp, samt montering av två st. stationära, enkla patientdatorer i biblioteket.
 • Avdelning Q84, OnkologenAvdelning Q62, Ortopeden: Leksaker till ett lekrum, samt 5 st. DVD.
 • Avdelning Q62, Ortopeden: Leksaker till ett lekrum, samt 5 st. DVD.
 • Avdelning Q83, Barnmedicin 2: 4 st platta TV-apparater (19”) med DVD, samt barn-DVD filmer.
 • Avdelning Q63, Barnkirurgen: Inredning av ett vänt- och dagrum, upprustning av 18 st. patientrum med platta TV- och DVD-apparater och väggdekorationer, samt  2 st specialbyggda aktivitetsvagnar med pedagogiskt lekmaterial. Komplettering till tidigare ansökan, beviljad 20090124.
 • Familjevåningen på ALB: Sängar, byrå samt sängbord till två rum.
 • Karolinska Institutet, KI: Bidrag till Medicinbok för barn och unga, ”Hjälp det blöder!”
 • Familjevåningen på ALB: 16 st. LCD-TV till samtliga rum, inklusive ned-montering, installation mm.
 • Barndiabetesverksamheten ALB i Solna och Huddinge: Bidrag till 120 st. böcker ”August vilja”, att överlämnas till nydiagnostiserade diabetesbarn på ALB under ett års tid.

Lek- och spelmaterial till barn på dialysavdelningen, för att stimulera och aktivera barnen.  

 • Barnmottagningen i Upplands Väsby: Inköp av nya möbler (bord och stolar), leksaker, gardiner etc. till väntrummet.
 • Avdelning Q63, Barnkardiologiska mottagningen, BIVA, LIVA, Ecmo och VIP-barn. Glädjeverkstans sjukhusclowner, ett besök / vecka år 2010.
 • Barnakutmottagningen ALB, Solna. Trivselbidrag; utsmyckning och leksaker till barnen.
 • Barnneurologi / Habilitering m fl vårdavdelningar. Dockrullstolar till barn med olika funktionshinder.
 • Dialysmottagningen M87/89. Lek- och spelmaterial till barn på dialysavdelningen, för att stimulera och aktivera barnen.
 • Biblioteket, Allmänna delen, Karolinska Huddinge. Böcker, ljudböcker och filmer.
 • Neuropediatriska avdelningen, Q82, samt Akuten Q60. Glädjeverkstans sjukhusclowner, ett besök / vecka år 2010.
 • Lekterapin. Inköp av mjukisdjur, pedagogiskt redskap till ”Beredd på behandling”.
 • Barnakuten Huddinge. Platt TV 42” till väntrummet.
 • Barnakutkliniken avd B88 Huddinge. TV / DVD till flera vårdrum.
 • Avdelning Q62, Barnortopeden och VIP/akutpass - Glädjeverkstans sjukhusclowner, ett besök / vecka vår och hösten 2010.
 • Barn- och Ungdomsmottagningen Liljeholmen - Akvarieleasing i 3 år, samt ett Fia-spel och spegel till väntrum.
 • Lekterapin, ALB Solna -  Musiktekniker, 10 tillfällen, samt inköp av material. Erbjuda barn och ungdomar en kreativ egenaktivitet med musik.
 • Avdelning Q62, Barnortopeden - 23 st. TV-plattskärmar med inbyggd DVD inklusive stativ, samt inredning i dagrummet. Skapa en kreativ och stimulerande miljö för barn- och ungdomar.      
 • Avdelning Q63, Barnkardiologen - Bidrag för materialkostnader, projekt ”långliggar” hjärtbarn.
 • Bibliotek Bokskogen, ALB, Solna - Konstnärlig utsmyckning av receptionsdisk.
 • DEMO-sektionen, ALB, Huddinge - 3 st. TV-plattskärmar 24" inklusive DVD till Mottagningen och Dagvården.
 • Avdelning Q82, Dagvården, Neuropediatriken - 2 st. TV-plattskärmar 32" till två patientsalar.
 • Avdelning Q82S, Neuropediatriken - 2 st. TV-apparater till patientsalen.
 • Bibliotek Bokskogen, ALB Solna - hörlurar för engångsbruk.
 • Musikterapin, ALB Solna - träspel "Låta" och diverse förbrukningsmedel till musikterapin.
 • Barnonkologen, Q84, ALB Solna - inredning av ett behandlingsrum, att skapa en lugnare och mer harmonisk miljö.
 • Avdelning Q83, ALB Solna - bidrag till utsmyckning till att göra om två toaletter för gastro- och Chron-patienter dvs att underlätta toalettbesök för dessa patienter.
 • Barnkirurgen, Q63, ALB Solna - två stycken barnvagnar, (sponsrade av Kronan), till spädbarnspatienter.
 • Avdelning Q83, Barnmedicin 2 - 18 st. TV-plattskärmar med inbyggd DVD inkl. väggfästen.
 • Familjevåningen, ALB Solna - bidrag till diverse; dukar, sängöverkast, sängben, duschdraperier, samt målarfärg till nattduksbord.
 • Lekterapin, ALB Solna - inköp av nytt lek/aktivitetsmaterial till utemiljön på innergården.
 • Sjukgymnastiken, Q8:01, ALB Solna - ett gå/löpband, uppmuntran till patienterna att komma i rörelse med glädje.
 • ALB Solna - barnsoffor "Byarum" till allmänna utrymmen på ALB.
 • Neuropediatriken Q82, samt Akuten Q60 - Glädjeverkstans sjukhusclowner, två besök i veckan 2011.
 • Jakobsbergs Barn- och Ungdomsmottagning/BM2 - 1 st Platt-TV med DVD till väntrum.
 • Bromma Barn- och Ungdomsmottagning - bidrag till möbler och leksaker till väntrum.
 • Järva Barn- och Ungdomsmottagning - bidrag till möbler, tavlor och leksaker till väntrum.
 • Avdelning Q83 och Q62, med flera avdelningar på ALB - matbrickor till patienter  i samarbete med Scan och WIS Design.
 • Avdelning Q83 - 1 st platt-TV, 40" med DVD till personalens utbildning- och dagrum.
 • Dagvården Q62, Reumatologi/Ortopedi - DVD-spelare med tillbehör, filmer, spel och batteridrivna djur till patientfamiljer.    
 • Barndiabetesmottagningen ALB Huddinge och Solna, samt Q83 och B88 - Diabetesboken ”August vilja” till nya patientfamiljer, samt till barnets förskola och skola, ca 660 st
 • Lekterapin, ALB Solna - Utrustning till ”Blå rummet”, bubbelrör, ljusbox, sidendraperi med mera.
 • Familjevåningen - 2 st bäddsoffor och 2 st sängar till Familjevåningen.
 • Q82, Neuro, Dagvårdsavdelningen - Inredning, utrustning, samt utsmyckning till ett dag-, vänt- och matrum. 
 • Barnmedicin 1, Musikterapi i Solna och Huddinge - Musikterapi/föräldraträff en gång i månaden, Musikterapeut Lena Uggla. 
 • Bassängen, ALB Solna - Ersättning av befintlig ålderstigen utrustning i simbassängen för kvalitetssäkring, bl a utbyte av flockningsstation inkl doserventil, mät- och doseringsutrustning.
 • ALB-cafét Solna - 8 st Myran-stolar.
 • ALB-entrén Solna -  Akvarium i entrén, förnyat 3-årigt leasingavtal.
 • Q82, Neuropediatriska avdelningen - Bildterapeut på ALB i Solna år 2010, bidrag från CancerRehabFonden, CTRF.
 • Neuropediatriska mottagningen, ALB Solna - Leksaker med mera till dagrum.
 • Q84, Onkologen - 15 st TV 32” till samtliga vårdrum.
 • Q82S, Neuro, Dagmottagningen - leksaker till ett dagrum.
 • Q63, Barnkardiologiska mottagningen, samt VIP-barn på alla avdelningar ALB Solna - Glädjeverkstan, 2 gånger i veckan under 2011.
 • Öron-, näs- och halskliniken, ALB Huddinge - 4 st. TV/DVD 20” till ”Narkosleken”, verktygslåda, samt förberedelsedocka.
 • Q82S, Neuro, Slutenvården, Solna - Inredning, utrustning, samt utsmyckning till ett dag-, vänt- och matrum.
 • Jakobsbergs Barnmottagning - Inredning, möbler och utrustning till två väntrum.
 • Barndiabetesmottagningen, Q2:04 - Barndiabetesnecessärer, 500 st.
 • ALB i Solna, Solgången, Q1:0002 - Nya sittmöbler och bord till ”Solgången” i ALB-entrén.
 • Barncancerenheten i Solna och Huddinge - Två ”chester chest, Siav400P”. hjälpmedel till undervisning med riktig bröstkorgsattrapp med SVP inopererad.

Bidrag till Filmverkstad, skapande filmverksamhet för barn- och ungdomar.

 • Barnakuten, Huddinge - Leksaker, böcker, ”avledningslåda” och lampa till ett vänt- och undersökningsrum.
 • Bassängen, ALB i Solna - Ersättning av befintlig ålderstigen städmaskin till simbassängen.
 • Lekterapin ALB, Solna och Huddinge, Sektionen för Pedagogik och Kultur i Vården, PRC - Bidrag till Filmverkstad, skapande filmverksamhet för barn- och ungdomar, två dagar i veckan i Solna och Huddinge.
 • Barnonkologen, Q84 - Bidrag till gemensam middag, (en eller två gånger om året) för familjer till barn som har drabbats av olika cancerdiagnoser.
 • Glädjeverkstan, ALB Solna - Helgpass med två clowner/vecka HT 2010 och VT 2012.
 • Barnasinnens trädgård, ALB Solna - Blommor och reparation av spaljéer, för att upprätthålla standard och fräschör.
 • Barnintensiven Q61, Solna - TV-apparater, Playstation , DVD-filmer och ”mobiler” till spädbarn.
 • Avdelning Q83, Solna, Barnmedicin 2 - Stickpresenter till patenter.
 • Lekterapin B66, Huddinge - Pedagogiskt och åldersanpassat lek- och aktivitetsmaterial.
 • Lekterapierna i Huddinge och Solna - Material och möbler till ”Sjukhuslek” för barn- och ungdomar, förberedelse inför provtagningar, undersökningar och behandlingar.
 • Avdelning Q82S, Solna - Tak- och bordslampor till 15 st patientrum.
 • Brännskademottagningen, Solna - Nintendo DS spel och TV 20”/22”.
 • Avdelning Q80, Akutintagningsavdelningen, Solna - Lek- och aktivitetsmaterial för inlagda barn- och ungdomar.
 • Avdelning Q83 och Q63, Solna - Inredning (WIS Design) till ett kök- och uppehållsrum för föräldrar till inneliggande barn.
 • Barnakuten, Solna - 20 st platt-TV 25” /  DVD med konsoler.
 • Endokrinmottagningen, Solna - Leksaker till undersökningsrum.
 • Öron, - näsa- hals, dagkirurgiska enheten, Danderyds sjukhus - 4 st TV-apparater med inbyggd DVD, samt rullbord + gåvoleksaker till barnen.
 • Neuropediatriska mottagningen, Solna - Stickpresenter till patienter.
 • Avdelning Q83, Solna - 2 st. TV-apparater till två specialinredda toalett/badrum, "Toalettprojektet".
 • Avdelning Q80 Slutenvården, Solna - Stick-, undersökningspresenter.
 • IVA B46, Huddinge - TV, DVD + filmer, Playstation, leksaker och mobiler till spädbarn.
 • Avdelning Q83, Solna - Omklädsel avtorkningsbart tyg till soffdynor i dag- och matrummet.
 • Avdelning QB86-88, Huddinge - Stickpresenter till patienter som vårdas på avdelningen.
 • Lekterapin, Solna och Huddinge. - SF biobiljetter + menybiljetter, ca 100 st. till patientfamiljer.
 • Neuropediatriska teamet, ALB - 2 st. Apple iPads från företaget Dustin, samt appar som ska användas i rehabiliteringssyfte till barn- och ungdomar.

Utrustning och leksaker till lek- och tonårsrum.

 • Avdelning B78, Huddinge - Bidrag till utrustning och leksaker till lek- och tonårsrum.
 • Neuro Q82 och Akuten Q60 - Glädjeverkstan, 1 besök/vecka på vardera avdelning, VT 2012 och HT 2012.
 • Barnakuten, Solna - 4 st TV till fyra behandlingsrum och 1 st större TV till ett utbildnings- och undervisningsrum.
 • Barnkardiologen Q01:03 - DVD-filmer och leksaker, samt väggfasta leksaker till väntrummet.
 • Q82 Dagvården - TV inkl DVD till ett behandlingsrum.
 • Gånganalyssektionen, Rörelseorganens sjukdomar och SABH - Leksaker, presenter efter avslutad undersökning till patienter.
 • R15/NAVE Neurologen Karolinska Solna - Leksaker till en "barnvänligare" miljö, samt litteratur för personalen.
 • Lekterapin, PRC Solna och Huddinge - Filmverkstan, (barnen gör sin egen animerade film. Bidrag till Filmpedagog fördelat två dagar på vardera sjukhus under 2012  
 • Avdelning B82/B84, ÖNH-kliniken, Huddinge - Utsmyckning/leksaker/barnmöbler till att skapa en kreativ och stimulerande "lekhörna" i ett dagrum för barn och ungdomar.
 • Barnkardiologiska mottagningen Q63, BIVA, BIMA, LIVA och Ecmo - Glädjeverkstan, två akutpass/vecka, VT och HT 2012.
 • Ortopedi, reuma, dagvård, mottagningar och Q62 - Avlednings- och stickpresenter till barn- och tonåringar inför en behandling, undersökning mm.
 • Barnonkologmottagningen, ALB Solna - Fiberoptik till två behandlingsrum samt material till en väggmålning.
 • Allergi-lungmottagningen, ALB Huddinge - TV 42” med DVD-funktion till dagvården, att användas till väntande patientfamiljer samt till undervisning.
 • Liljeholmens Barnläkarmottagning - Akvarium, befintligt leasingkontrakt (Akvarieleasing) ytterligare 1 år.
 • Q80, Akutvårdsavdelningen - Två barnvagnar till utlåning för patientfamiljer.
 • Vårdavdelningar, Q82 och Q83 - Glädjeverkstan, Helgpass, HT 2012 och VT 2013.
 • Rikscentrum Barnobesitas, DEMO, Barnmedicin 2, Huddinge - TV 42” , att användas i undervisningssyfte ,(barn och ungdomar med fetma), av personal och patienter, samt leksaker/böcker/spel till väntrum.
 • Lekterapin, Solna ALB - Biobiljetter och menykuponger, 100 st., (uppmuntran till barn och ungdomar).
 • Brännskademottagningen, Lekterapin - CD-spelare.
 • Vårdavdelning Q80, Lekterapin - Lek-, spel- och aktivitetsmaterial till barn- och ungdomar.

Glädjeverkstan, arbetspass med två clowner/vecka. 

 • Barndiabetesmottagningen samt Q83, ALB Solna - 4 st iPads för användning i diabetesutbildningen av skolbarn och ungdomar.
 •  Neuropediatriken, Dagvård Q82, ALB Solna - 1 st iPad för användning i samband med att det görs muskelbiopsier på barn.
 • Uppvakningsavdelningen Karolinska Huddinge B43 - 2 st TV inkl DVD, dataspel, leksaker med mera.
 • Lekterapin, ALB Solna - Inredning och utsmyckning i förberedelse/bearbetningsrummet.
 • B66, ÖPV-mott DEMO, Cystisk Fibros och Allergi- & Lungmottagningen i Huddinge - Glädjeverkstan, arbetspass med två clowner/vecka HT 2012 och VT2013.
 • Familjevåningen, Q2:06, ALB Solna - 5 st nya extrasängar, till medföljande familjemedlemmar.
 • Bibliotek Bokskogen, ALB Solna - 10 st DVD-spelare och 300 st bilderböcker från förlaget ”En bok för alla”.
 • Familjevåningen, Q2:06, ALB Solna - 16 st duschdraperier, 10 st sängmedar och 3 st soffor.
 •  Barndiabetesmottagningen samt Q83, ALB Solna - 4 st iPads för användning i diabetesutbildningen av skolbarn och ungdomar.
 • Neuropediatriken, Dagvård Q82, ALB Solna - 1 st iPad för användning i samband med att det görs muskelbiopsier på barn.
 • Uppvakningsavdelningen Karolinska Huddinge B43 - 2 st TV inkl DVD, dataspel, leksaker med mera. 
 • Lekterapin, ALB Solna -  Inredning och utsmyckning i förberedelse / bearbetningsrummet.
 • B66, ÖPV-mott DEMO, Cystisk Fibros och Allergi- & Lungmottagningen i Huddinge - Glädjeverkstan, arbetspass med två clowner/vecka HT 2012 och VT2013.
 • Familjevåningen, Q2:06, ALB Solna - 5 st nya extrasängar, till medföljande familjemedlemmar.
 • Bibliotek Bokskogen, ALB Solna - 10 st DVD-spelare och 300 st bilderböcker från förlaget ”En bok för alla”.
 • Familjevåningen, Q2:06, ALB Solna - 16 st duschdraperier, 10 st sängmedar och 3 st soffor.
 • Neuropediatriken Q82 och Barnakutmottagningen Q80, ALB Solna - Glädjeverkstans sjukhusclowner, ett besök / vecka VT 2013 och HT 2013.
 • ALB Mottagning, Järva - Barnmöbler och leksaker till behandlingsrummen.
 • Lekterapin, ALB Solna - Trädgårdsmöbler, dynor och en gunga till gården vid Lekterapin.
 • Lekterapin, ALB Solna - Entrébiljetter till Skansen för ALB-familjer.

Kristin Kaspersen och Rickard Sjöberg är två av våra eldsjälar som alltid har ställt upp som konferencierer under alla år som vi har firat Pippi-dagen på Skansen och på sjukhuset.  

 • Lekterapin B66 ALB Huddinge - Lek och sysselsättningsmaterial, 4 Play Station-apparater med spel, filmer och engångsmaterial för transplanterade barn och ungdomar.
 • Musikterapin, ALB Solna och Huddinge - Två träspel, instrument som möjliggör samspel för barn, föräldrar och personal.
 • Musikterapin, ALB Solna och Huddinge - Två träspel, instrument som möjliggör samspel för barn, föräldrar och personal.
 • Barnkardiologen Q63 och VIP-pass på alla avdelningar - Glädjeverkstan, akutpass med två clowner/vecka år 2013.
 • Brännskadeteamet, Lekterapin, ALB Solna - Bidrag till en sjukgymnast 2 tim/tillfälle, tot 5 ggr, samt fika.
 • Allergi-Lungmottagningen, B77, Huddinge - TV med DVD, ca 42” till Lungmottagningens dagvård.
 • Lekterapin, ALB Solna - 150 st SF-biljetter till ALB-familjer.
 • Lekterapin, ALB Solna - 5 st Nintendo DS apparater.
 • Q82S Neuropediatriken - Uppfräschning/byte/montering av bänkskiva i dagrum/kök.
 • Lekterapin ALB, Solna och Huddinge, Sektionen för PRC Filmverkstan - skapande filmverksamhet för barn- och ungdomar, två dagar i veckan år 2013 på respektive sjukhus.
 • Lekterapin, ALB Solna - Pedagogiskt material för äldre barn.
 • Lekterapin, ALB Solna och Huddinge - Luciatåg den 14 dec, körsång för patienter med anhöriga och personal.
 • Lekterapin, ALB Solna - Beredd på behandling. Pedagogiskt material för stickträning.
 • Barnortopedin Q62 - Glädjeverkstan, pass med två clowner/vecka år 2013.
 • Barnortopedin Q62 - Sysselsättningsmaterial; pysselböcker, kritor, pennor, block, spel med mera till patienter.
 • Stiftelsens broschyr "En liten bok om Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus", engelsk upplaga. 
 • Barnmedicin 2, avdelning Q63 - TV, samt 18 DVD med fjärrkontroller, hyllor och konsoler.
 • Barn- och Ungdomsmottagningen Märsta - TV, DVD, leksaker med mera till ett vänt- och behandlingsrum.
 • Barnkirurgimottagningen Q2:03 - ”Aktiviteter för barn", ritbord, stolar och aktivitetstavlor till lite äldre barn.
 • Dagoperation och Endoskopi, F42 - Fem TV-apparater och DVD, samt två Nintendo DS med spel.
 • Musikterapin - Två iPads till musikterapeuterna, att användas som pedagogiskt verktyg/hjälpmedel i Musikterapin.

 ...och ännu en Pippidag på Astrid Lindgrens Barnsjukhus med blomplantering...  

 • Diabetesmottagningen Q63 - Omklädsel av en soffa i ett undervisningsrum för de yngre barnen.
 • Akutvårdsavdelningen Q80 - Stickpresenter till patienter.
 • Lekterapin - Blommor och jord till innergården, samt till årets Pippidag i juni på Lekterapin.
 • Barnakutkliniken, avdelning  - Inredning, uppfräschning och möbler till föräldraköket.
 • Avdelning Q82 och Q83, samt VIP-barn - Glädjeverkstan 1 besök/vecka HT 2013.   
 • Barnallergimottagningen B77 Huddinge - Sittsäckar, leksaker, stickpresenter, ritmaterial, CD-skivor, spel och tavlor till vänt- och läkarrrum.
 • Neuropediatriska Enheten - Stöd till Rehabteamets projekt, komplettering i samarbete med CancerRehabFonden, CTRF; Tonårsgrupp, Bildterapi och ett mindre bidrag till Furubodalägret.
 • Sekreterarorganisationen, ALB - Munkjackor,100 st, med trycket ”Sekreterarorganisationen". 
 • Lekterapin, ALB Solna - Skansen entrébiljetter, sponsrade, för barn, ungdomar och anhöriga på ALB.
 • Avdelning Q80, Akutvårdsavdelningen - Förberedelsematerial till smittsamma och infektionskänsliga patienter. 

En liten uppmuntran eller stickpresent är nog så viktigt inför en undersökning/provtagning...

 • Avdelning Q82, Neuropediatriken - Kombinerade sitt och liggvagnar till patientfamiljer.
 • Mat- och dagrum på flera vårdavdelningar på ALB - Mat- och patientbrickor i ny färg.
 • Barnakuten, ALB Huddinge - Musikmobiler och lampa Weesights transilluminatorlocater till spädbarn.
 • Öron-, näs- och halskliniken, ALB Huddinge - Fyra TV-apparater med DVD inkl. väggfästen samt filmer.
 • Barnortoped och Reumatologverksamheten avdelning och mottagning. Verksamheten för Rörelseorganens sjukdomar och SABH, ALB Solna - ”Stickpresenter” och avledningsmaterial.

Familjevåningen tar emot patientfamiljer från hela Sverige...

 • Barnintermediäravdelningen, BIMA, ALB Solna - Fyra föräldrafåtöljer från MIO.       .
 • Sektionen för PRC, Lekterapi, Bibliotek, Skola, ALB Solna och Huddinge - Filmverkstan på Lekterapin i Solna och Huddinge, 24 tim/vecka fördelat på tre dagar. 
 • Familjevåningen, ALB Solna - Två resesängar, frukt och choklad till jul/nyår + presenter/nallar till syskon.
 • Lekterapin B66, ALB Solna - Pedagogiskt- och engångsmaterial till barn som vistas på sjukhuset.
 • Barnakuten, ALB Huddinge - Leasingakvarium i väntrummet, hyra, skötsel och material för ett år.  
 • Barnnefrologen B76, ALB Huddinge - Presenter/uppmuntran till njursjuka barn, julklappar 2013 samt fem surfplattor.
 • Barncancerenheten Q84, ALB Solna - Konstnärlig väggmålning Tor Svae, spel, målarböcker och pyssel till barnen.
 • Q83, ALB Solna - Inredning till tonårsrummet: TV, DVD, Nintendo Wii U Premium-basenhet, Ps4-spel, ipad, ipod-docka/blåtandspelare, CD-spelare, en soffa och ett soffbord.
 • Q80, Q83, Barnkardiologiska mottagningen, BIVA, BIMA, LIVA, Ecmo, Dagop och Neuro-mottagningen samt VIP-barn på alla avdelningar, ALB Solna - Glädjeverkstan, två akutpass/vecka år 2014.
 • Q80 Akutvårdsavdelningen Slutenvården, ALB Solna - Provtagnings- och stickpresenter.  
 • B88, ALB Huddinge - Ett tittskåp inklusive material och en lampa till ett dockskåp i korridoren.
 • Lekterapin ALB Solna - Material och inredning till Sinnesrummet.
 • Q62 Ortopedi, ALB Solna - Glädjeverkstan 1 besök/vecka VT och HT 2014 samt sommaren v 27-31= 30 pass.
 • Kvalitet och utveckling KTC, ALB Solna -  En träningsdocka för kärlåtkomst anpassad till barnsjukvård.
 • Q80 Neuropediatriken, Rehabteamet, ALB Solna - Bildterapi Lena Strömberg, april-maj 2014, 40 tim.
 • Lekoteket BM3, ALB Danderyd - Ett väggdomino och en skrattspegel till ett väntrum.
 • LIVA Q601 ALB Solna - Leasingakvarium under ett år. Ett aktivitetscentra där barnen får möjlighet att bejaka och utveckla sina "friska" sidor.
 • LIVA Q601 ALB Solna - Aktivitetstavlor (för de mindre barnen) och iPads (för de äldre barnen), inredning till ett aktivitetscentra i en korridor på LIVA. 
 • Neuropediatriken/Rehabteamet ALB Solna - Bildterapi, bildterapeut juni-dec 2014, 5 tim/vecka.
 • Diabetesmottagningen Q2:04 ALB Solna - Undervisningsmaterial, en sagobok "Kaninen blå och vännerna" till små barn med diabetes och "stickpresenter" till barn och ungdomar.
 • Neuropediatriken ALB Solna - Neurohabilitering för barn med förvärvad hjärnskada. Bidrag till Furuboda sommarläger 2014 för familjer med två medföljande.

 • Lekterapin ALB Solna - Två stora tramptraktorer till innergården.
 • Endokrinmottagningen DEMO/CLA ALB Solna - "Stick"- och uppmuntringspresenter till Endokrin-, Diabetes- och Allergipatienter.
 • Dagkirurgen F42 ALB Huddinge - Skapande material och "stickpresenter" till barn och ungdomar 0-18 år.
 • Simbassängen ALB Solna - En ny ångstädmaskin.
 • Barnasinnenas trädgård ALB Solna - Nyplantering av blommor samt skötsel.

Att ge en liten stick- eller tröstpresent till små och stora patienter inför en provtagning är viktigt! 

 • Avdelning Q82 och Q83, samt VIP-barn - Glädjeverkstan, bidrag till några arbetspass HT 2014    
 • Lekterapin ALB Solna - Skapandematerial för äldre barn – Tonåringar pojkar/flickor.
 • Öron-, näs- och halskliniken, ALB Huddinge - Lek- och aktivitetsmaterial av lekhörna i dagrum, stickpresenter samt två Ipads.
 • Vårdavdelningarna på ALB.
  Stickpresenter-badankor och Pixi-böcker - med mera, med mera.

"Glädjeverkstan", våra sjukhusclowner besöker många vårdavdelningar, både i Solna och Huddinge...

 • Respirationsmottagningen F42, ALB Huddinge - Avledningssaker till andningsstödjande behandling på barn 2 månader-18 år.Familjevåningen.
 • Q2:06, ALB Solna - Frukt, växter, bordslöpare, spel, ett sängbord och fem sänglampor.
 • Lekterapin ALB Solna och Huddinge - Filmverkstan 2015, filmpedagog Eva Valentin
 • Lekterapin ALB Solna och Huddinge - Uppmuntran, present till barn och ungdomar, 100 SF-biobiljetter.
 • Avdelning Q63, ALB Solna - Omklädsel och stoppning av soffa och två fåtöljer till ett samtalsrum på dagvårdsenheten.

Nitton ansökningar motsvarande en budget på drygt 1,1 miljoner kronor beviljades vid styrelsemötet den 11 mars 2015

 • Q63, Barnkardiologiska mottagningen, BIVA, BIMA, LIVA och Ecmo, ALB Solna - Glädjeverkstan, ett akutpass/vecka, 45 besök 2015
 • VIP-barn på alla avdelningar, ALB Solna - Glädjeverkstan, 16 Akutpass VT 2015.
 • Q82, Neuropediatriska avdelningen/Rehabteamet, ALB Solna - Bildterapi 2015, 5 tim/vecka.
 • LIVA Q601, ALB Solna - en En bilstol till barn med långvarigt behov av andningsstöd.
 • LIVA Q601, ALB Solna - Fyra babysitters, ligg- och sittvagnar till barn och föräldrar att enskilt och i gemenskap utforska, leka och umgås utanför sjukhusmiljön.

Sommarläger i Furuboda och Tonårsträffar erbjuds till barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada tack vare externa bidrag!

 • Q82, Neuropediatriska Enheten, ALB Solna - Neurohabilitering för barn med förvärvad hjärnskada. Sommarläger Furuboda för fem familjer, samt fem tonårsträffar 2015.
 • Q83, Barnkirurgen, ALB Solna - Nya TV- och DVD-apparater till 24 patientrum.
 • Q61, Barnintensiven, ALB Solna - Två bekväma fåtöljer till väntande patientföräldrar.
 • Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset - Bidrag till kongressen Barnveckan 2015 i Folkets Hus i Stockholm 20-23 april. Ett utbytesforum för barnläkare och barnsjuksköterskor i Sverige.
 • Q82, Neuropediatriken och Q80 Barnakutmottagningen, ALB Solna - Glädjeverkstan, arbetspass med två clowner/vecka på respektive avdelning HT 2015.

iPads är ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel för barn och ungdomar på Lekterapin och andra avdelningar

 • PRC, Pedagogiskt Resurs Centrum, Lekterapin - Åtta iPads till "Beredd på behandling" och Lekterapins verkstäder.
 • Q63, Barnmedicin 2, ALB Solna - Två babyskydd till biltransporter för spädbarn.
 • PRC, Musikterapin - En keyboard, hjälpmedel till samspel med svårt sjuka barn.
 • Lekterapin ALB Solna - Pedagogiskt lekmaterial till barn och ungdomar som är inskrivna på SABH, Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet, ett nytt Pilotprojekt.
 • Lekterapin ALB Solna - Blommor och växter till Lekterapins innergård, även blomplantering på årets "Lilla" Pippidag.
 • ALB Solna, Fågelvägen -Två nya renskinn till klaffstolarna i Fågelvägen, ALBs entré.
 • Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Stiftelsen - Bidrag till "Lilla" Pippidagen i juni 2015, bland annat till årets Pippi-tröja.

Musikterapi, sjukhusclowner och akvarium...

 • B78, ALB Huddinge - TV-apparater till patientrum på mottagningen.
 • Fysioterapiklinken, ALB Solna - X-box One med tillhörande spel inklusive Kinect till patienter med olika funktionshinder.
 • PRC, PedagogisktResursCentrum, ALB Huddinge - Musikterapi 25% år 2016, musikterapeut Lena Uggla.
 • Q84 Barnonkologen, ALB Solna - Sällskapsspel till tonåringar.
 • Neuropediatriken Q82, ALB Solna - Glädjeverkstan 1 besök/vecka.
 • Öron, näs- och halsmottagningen A5:03, ALB Solna - Akvarieleasing i 24 mån.
 • Barnakutmottagningen Q80, ALB Solna - Glädjeverkstan 1 besök/vecka VT och HT 2016 och 2,5 pass v 27-31 2016.
 • Neuropediatriken Q82, ALB Solna - Glädjeverkstan HT 2016 och 2,5 pass v 27-31 2016.
 • Familjevåningen, ALB Solna - Soffbord, div. inventarier, shoppingvagn, trivsel- och handkassa. 
 • Barnkardiologiska mottagningen Q63, BIVA, BIMA, LIVA, Ecmo, ALB Solna - Glädjeverkstan 1 besök/vecka VT 2016.
 • VIP-barn på alla avdelningar, ALB Solna - Glädjeverkstan 1 besök/vecka VT 2016.
 • Elevhemmet H2:03, ALB Huddinge och Solna - Funktionströjor, ca 2.500 st till all vårdpersonal.

Stimulans och underhållning är viktiga inslag till den ökade tillströmningen av flyktingbarn/ungdomar

 • ÖNH-mottagningen B51, ALB Huddinge - Akvarieleasing 24 månader, samt en TV och DVD.
 • Lekterapin B66, ALB Huddinge - Aktiveringsmaterial till de äldre barnpatienterna i samband med transplantationer, AirHocket och PS3 12 GB .
 • Lekterapin, ALB Solna - Komplettering av lek- och stimulansmaterial.
 • Lekterapin Q80, ALB Solna - 4 iPads med program anpassade för kommunikation, undervisning, samt underhållning och stimulans till den ökade tillströmningen av flyktingbarn/ungdomar.
 • Lekterapin, ALB - Biobiljetter till barn och ungdomar.
 • Sektionen för Pedagogik och Kultur i vården , ALB/Lekterapi/Bibliotek/Skola PRC - Filmverkstan, filmpedagog 24 tim/vecka 2016 fördelat på tre dagar i Huddinge och Solna.
 • Barntuberkolosmottagningen B79, ALB Huddinge - Förbättringar i väntrumsmiljö, stor del tonåringar, ofta ensamkommande flyktingbarn. Neuropediatriken Q82, ALB Solna - Stick- och provtagningspresenter till patienter.
 • Simbassängen, ALB Solna - Frottéhanddukar till patientfamiljer.      
 • Besök av artister, idrottsstjärnor och underhållare... ...ännu en Pippidag på Astrid Lindgrens Barnsjukhus med blomplantering med mera med mera... År 2015 firade vi 17 år!
 • B82/B84 ÖNH-kliniken, HS ALB: Akvarieleasing, 12 mån.
 • F42 Dagoperation Barn, ALB Solna: Utrustning och leksaker till väntrum.
 • Barnanestesin, ALB Solna: Två dockor "Resusci Baby CCPR" till HLR-utbildning.
 • Neuropediatriska, Rehabteamet, ALB Solna: Bildterapi 14/3 - sommaren 2016 = 16 veckor, 5 tim/vecka.
 • BUMM Solna, ALB: Möbler, iPad och leksaker till väntrum.
 • Q80 Infektionsavdelningen, ALB Solna: Barnvagnar, utlåning till patientfamiljer.
 • Q63 Barnkardiologiska mottagningen, BIVA,BIMA, LIVA, Ecmo, ALB Solna: Glädjeverkstan 1 besök/vecka HT 2016 och 2,5 pass v27-31 2016.
 • VIP-barn på alla avdelningar, ALB Solna: Glädjeverkstan 1 besök/vecka HT 2016 och 2,5 pass v27-31 2016.
 • Lekterapin, ALB Solna och HS: ”Studio Musikverkstan”, Mac Book och CD-brännare.
 • BUMM Bromma, ALB: Utrustning samt leksaker till väntrum.   
 • Barnröntgen, MR-sektionen, ALB Solna: Inredning, utrustning till Narkosrum.
 • Sollentuna BUMM, ALB: Två soffor, bobbycar och "popup-leksaker".
 • Lekterapin, ALB Solna: Besök av terapihunden Moltas, 10 tillfällen juni-okt 2016.
 • Barndiabetesverksamheten DEMO, ALB Solna: Bidrag till lägesverksamhet 2016, Sportcamp för 75 barn typ 1 diabetes.
 • Diabetesavdelningen Q63, ALB Solna: 26 iPhones från Atea, till patientfamiljer som inte har råd med en iPhone, att kunna använda appen Triabetes som kopplar ihop sjukhuset med hemmet gällande insulinordination, uppföljning blodsockervärde, insulindoser med mera.
 • Lekterapin, ALB Solna och Huddinge: Entrébiljetter till Fjärilsmuséet Haga, Junibacken och Skansen till patientfamiljer.

Matlagningskurs, musikterapi och avledningspresenter är viktiga inslag i vården...

 • Barnakutmottagningen, ALB Solna: Glädjeverkstan 1 besök/vecka VT 2017.
 • NeuroPediatriken Q82, ALB Solna: Glädjeverkstan 1 besök/vecka VT 2017.
 • Neuropediatriken Q82, Rehabteamet, ALB Solna: Bildterapi, 5 tim/vecka, 15 vkr 2016
 • Lekterapin, ALB Solna: Matlagningskurs för tonårspatienter, en eftermiddag/kväll tillsammans med en utbildad kock.
 • B78, Hematologi, nefrologi och gastro-leversektionen, ALB Huddinge: Musikterapi, 1gång/vecka sångsamling för de inneliggande barnen.
 • Barnradiologiska kliniken, NKS, ALB Solna: Bidrag till miljön i undersökningsrummet, bl a en projektor med rörliga och interaktiva mönster/bilder i syfte att avleda och lugna patienter inför en sedering/narkos.
 • Lekterapin PRC, ALB: En gitarr till "Musikverkstan", för musiksamlingar vid slutenvårdsavdelningarna.
 • Q80, Barnakuten, Lekterapin, ALB Solna: Stickpresenter, uppmuntran till patienter i samband med en undersökning/behandling.
 • QUL, Enheten för kvalitet och utveckling och Lekterapin, ALB: Avledningsmaterial till nyanställda i samband med olika procedurer vid introduktionsprogrammet.
 • BIVA/Barnanestesi, ALB Solna: Sysselsättningsmaterial för barn vid återbesök efter Intensivvård eller att kunna ge en symbolisk uppskattning/tack-present till patientfamiljer. En iPad, engångs/pysselmaterial samt biobiljetter.
 • Q63 Barnkardiologiska mottagningen, BIVA, BIMA, LIVA, Ecmo, ALB/NKS Solna: Glädjeverkstan 1 besök/vecka VT 2017.
 • VIP-barn på alla avdelningar, ALB/NKS Solna: Glädjeverkstan 1 besök/vecka VT 2017.
 • Familjevåningen, ALB Solna: Köksredskap, madrasskydd, golvpussel, leksaksbilar, frukt, kaffe, te samt en handkassa.
 • Sektionen för Pedagogik och Kultur i vården, Lekterapi/Bibliotek/Skola PRC, ALB/NKS: Filmverkstan, en filmpedagog, 40 veckor, 24 tim/vecka 2017, fördelat på 3 dagar i Huddinge och Solna. 
 • Öron-, näs- och halskliniken, ALB Karolinska Huddinge: Akvarium, leasing 12 månader, lek- och aktivitetsmaterial, samt stickpresenter till en lekhörna i ett dagrum.

iPads - Hjälpmedel för att avleda barnen i den preoperativa vården

 • Neuro/Ortopeden mottagning/dagvård, NKS/ALB Solna: Leksaker och stickpresenter.
 • F42, Barn PMI Dagkirurgi, ALB Huddinge: Två iPad 32GB, hjälpmedel för att avleda barnen i den preoperativa vården.
 • PRC PedagogisktResursCentrum, NKS/ALB Solna: Walldecor, mobiler med mera till patient- och väntrum
 • Barnakutmottagningen, Q80 ALB/NKS Solna: Glädjeverkstan 1 besök/vecka HT 2017 och 2,5 pass v27-31 2017.
 • Neuropediatriken Q82, ALB/NKS Solna: Glädjeverkstan 1 besök/vecka HT 2017 och 2,5 pass v27-31 2017. 
 • Barnkardiologiska mottagningen Q63, BIVA, BIMA, LIVA, Ecmo, NKS/ALB Solna: Glädjeverkstan 1 besök/vecka HT 2017 och 2,5 pass v27-31 2017.
 • VIP-barn på alla avdelningar, NKS/ALB Solna: Glädjeverkstan 1 besök/vecka HT 2017 och 2,5 pass v 27-31 2017.
 • Avd Q63, ALB Solna och Avd P, NKS: 500 Diabetesneccessärer till nydebuterade diabetiker.
 • Lekterapin, NKS/ALB: 100 SF biobiljetter, uppmuntran till barn och ungdomar/patientfamiljer.
 • Huddinge Centrum BUMM: Sittmöbler för barn, tavlor och leksaker till ett väntrum på Mottagningen.
 • Barnneurologi, Kirurgi, Ortopedi, Reumatologi m fl, Plan 10F, NKS/ALB Solna: Informationsapp BRON med tillhörande småpresenter till barn med anhöriga som vårdas inom patientområden 3, ingår även i projektet multisjuka barn.
 • Ortopedi, Reumatologi, Neuro, Gastro, Nutrition och Kirurgi, Plan 7, NKS/ALB Solna: Leasingakvarium 24 mån i ett väntrum.
 • ÖPV Ortopedi och Neuro, ALB Solna: Avlednings- och stickpresenter inför en provtagning mm.
 • PRC, Lekterapin, NKS/ALB: Regelbunda besök av terapihunden Moltas, juni-oktober 2017, 10 tillfällen.
 • PRC, Lekterapin, NKS/ALB: En "kompisgunga" till Lekterapins gård.
 • PRC, Lekterapin, B79 Huddinge/ALB: Aktiverings- och stimuleringsmaterial till infekterade barn på Infektionsavdelningen.
 • PRC, Lekterapin, NKS/ALB: trumspel för barn- och ungdomspatienter till Musikverkstan.

Digital projektor som belyser golv med rörliga fiskar i barnakutens väntrum

 • PRC, Lekterapin, NKS/ALB Solna: Installation och montering av en digital projektor som belyser golv med rörliga fiskar i barnakutens väntrum.
 • PRC, Lekterapin, NKS/ALB Solna: Kulturrummet - Barnbiblioteket på NKS. Komplettering till en mer barnvänlig och ombonad miljö.
 • PRC, Lekterapin, NKS/ALB Solna: Två Lekrum utanför Barnsjukvårdsavdelningar på NKS. Komplettering till en mer barnvänlig och ombonad miljö.
 • Lekterapin, NKS/ALB Solna: Blommor och växter till innergården.
 • FO Logopedi, funktionsenhet logopedi barn, ALB Solna: Kommunikationshjälpmedel till barn med förvärvade hjärnskador, respiratorbehov och/eller tracheostomi. Programvara för dator och iPad "the grid 2", iPad Air2 inkl fodral, laptop, lamineringsapparat, GoTalk 9+ med mera. 
 • Barnhjärtcentrum, mottagningen, NKS 8:34: Lekhus, aktivitetstavla, leksaker, böcker med mera till väntrum.
 • Akutvårdssektionen, Sachsska Barn- & Ungdomssjukhuset: 10 barnsoffor Byarum och 2 visuella bubbelkolonner till entréer och väntrum.

Takplattor med motiv från National Geographics för att underlätta behandlingar för de inneliggande patienterna

 • Lekterapin, NKS Barn/ALB: Protac Bolltäcke, hjälpmedel mot sömnstörningar samt motorisk och psykisk oro hos barn och ungdomar.
 • PRC, Pedagogiskt Resurscentrum, C3:34, NKS/ALB Solna: Utbyte av vita takplattor med motiv från National Geographics för att underlätta behandlingar i miljöer där barn är sängliggande.
 • BUVA, Barnuppvaket, NKS/ALB Solna: Några surfplattor, små enkla spel och småpresenter till patienter som har opererats.
 • B88, Karolinska Barn/ALB, Huddinge: Stimulans- och lekmaterial till barn och ungdomar med oftast smittsamma sjukdomar som kräver isolering.
 • LIVA, Långintensiven Barn, C6:33, NKS/ALB Solna: Hylla för leksaker samt spel för patienter.
 • C10:33, Barnortopeden, reuma och neuro, plan 10 NKS/ALB Solna: Fototapet inkl montering, takmobil, CD-spelare, TV inkl väggfäste till två behandlingsrum.
 • Barnakutmottagningen, NKS/ALB Solna: ClownMedicin fd Glädjeverkstan, VT 2018 (25 besök).
 • P10 Neuropediatriken, NKS/ALB Solna: ClownMedicin fd Glädjeverkstan, VT 2018 (25 besök).
 • B78 Barnmedicin, Karolinska HS/ALB: En ligg- resp sittvagn till utlåning för barn 0-6 år.
 • B82/B84 Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska HS, ALB: Stickpresenter i form av gosedjur, klistermärken, pennor, ringar, tatueringar med mera. 
 • Dagoperation Barn PMI, NKS/ALB Solna: Trivselfrämjande bidrag; pedagogiska leksaker, väggdekorationer med mera till väntrum ALB, Q-Huset.
 • Lekterapin PRC: Biobiljetter, 50 st. Uppmuntran till patientfamiljer i samband med långa sjukhusvistelser och besvärliga procedurer.
 • Lekterapin PRC, NKS Barn/ALB Solna: Stimulansmaterial för äldre barn och ungdomar.
 • Barndiabetesverksamheten Q2:05, ALB Solna: Bidrag, delfinansiering till tryckkostnad av en inspirerande kokbok ”Hjälpredan” för Bidrag, delfinansiering till tryckkostnad av en inspirerande kokbok ”Hjälpredan” för barnfamiljer, råd och tips kring diabetes typ 1.
 • Lekterapin, plan 9 infektion, NKS/ALB: Uppmuntran, stickpresenter till barn och ungdomar.
 • Familjevåningen Q2:06, ALB Solna: Handkassa till trivselfrämjande åtgärder såsom frukt, kaffe/te och kakor.
 • P10 Neuropediatriken, NKS/ALB Solna: Clownmedicin, HT 2018, v32-51, 20 besök och v 27-31, 2,5 besök.
 • Barnakutmottagningen, NKS/ALB Solna : Clownmedicin, HT 2018, v32-51, 20 besök och v 27-31, 2,5 besök.
 • Avdelning P9 kardiologi, mottagningen, BIVA, BIMA, LIVA och Ecmo: ClownMedicin, VT 2018 (25 besök) och HT 2018 (20 besök), samt sommaren, v 27-31, 2,5 pass.
 • Alla vårdavdelningar, VIP-barn, NKS/ALB Solna: ClownMedicin, VT 2018 (25 besök).
 • Barnahus Stockholm, Barnskyddsteamet (fd MIO teamet): Möbler, lampor, matta, leksaker och tavlor till vänt- och undersökningsrum.
 • FO Akutsjukvård Barn C1:41, Barnakutmottagningen Huddinge: Inredningsbidrag till vänt- och procedurrum samt väntrum. Klisterbilder med olika motiv, åtta fiberplattor för takmontering, samt en projektor i taket som projicerar en rörlig bild på golvet med ”simmande fiskar”.
 • Södersjukhuset, Röntgenkliniken Barn: Bidrag till projektionssystem för CT/MR röntgen, projicering av tak samt laserprojektor, touchskärm, installation med mera.
 • ALB NKS – Barn och Kvinnosjukvård: Bidrag till 25 sjuksköterskor för vidareutbildning riktad mot slutenvård på KI, 15hp/ssk VT 2018.

Diabetesböcker, surfplattor, elektrisk bokvagn och mycket mer

 • Diabetesmottagningen/ALB, 50 böcker "Kaninen blå och vännerna", småpresenter till barn och ungdomar.
 • B51, ÖNH-mottagningen, ALB Huddinge, Akvarieleasing 24 mån.
 • Dagvården plan 7, neuro/ortopedi/barnreuma, NKS-ALB Solna, Barn- och tonårsanpassade presenter/leksaker/spel.
 • Dagvården plan 7, neuro/ortoped/barnreuma NKS-ALB Solna, Tapeter till tre väggar med barnanpassat motiv till ett provtagnings-, procedur- och samtalsrum.
 • Brännskademottagningen Barn Q-Huset ALB Solna,
 • Lek- och avledningsmaterial.
 • Pedagogiskt Resurscentrum/SABH, Besök av terapihunden Moltas på lekterapin vid 10 tillfällen år 2018.
 • Pedagogiskt Resurscentrum, flera barnmottagningar ALB Huddinge, 14 takplattor med motiv från National Geographics i miljöer där barn är sängliggande.
 • Pedagogiskt Resurscentrum, barnbiblioteket, NKS Barn-ALB Solna, En elektrisk bokvagn.
 • Pedagogiskt Resurscentrum, flera väntrum, ALB-Q-huset Solna, Lekmaterial, spel mm till väntrum på Endokrin/metabol, Kirurgi, Orto, Neuro och BB/neo, PO ÖNS, ALB Huddinge, Leasingakvarium ett år.
 • Patientområde 1, högspecialiserad barnkirurgi och barnmedicin, plan 6, ALB-NKS Barn, Aktivitetstavla, tre lekpaneler, en lekmöbel mm till ett väntrum på barnmottagningen.
 • Barn PMI-PETS (Pediatric Emergency Transport Service), Två surfplattor med tillbehör (skyddsfodral, hörlurar mm) för barn- och ungdomar inför och under transport.
 • Lekterapin/metabol-endokrin mottagningen, ALB Q-huset Solna, Renovering av ett tittskåp/hus till ett väntrum.

Sommarläger Sport Camp för barn och ungdomar med typ 1 diabetes

 • Barndiabetesverksamheten, ALB Solna Sommarläger. Sport Camp för barn och ungdomar med typ 1 diabetes.
 • Neuropediatriska Dagvården/Mottagningen plan 7:83, ALB NKS Trivselfrämjande åtgärder till personalrum, F-manteln.
 • PRC, Lekterapin NKS-ALB Solna Småpresenter, uppmuntran till äldre barn, skolålder och ungdom, samt 100 bio-biljetter.
 • Barnintensiven, plan 6 ALB NKS Trivselfrämjande åtgärder, förvaringsmöbler för leksaker mm till ett anhörighetsrum.
 • PRC, Lekterapin, C3:34, NKS-ALB Solna Blommor och bär till gården.
 • Alla vårdavdelningar, VIP-barn, NKS/ALB Solna ClownMedicin, HT 2018 (20 besök), samt sommaren, v 27-31, 2,5 pass.

Besök av artister, idrottsstjärnor och underhållare.

 • Kristin Kaspersen och Rickard Sjöberg är två av våra eldsjälar som alltid har ställt upp som konferencierer under alla år som vi har firat Pippi-dagen på Skansen och på sjukhuset.
 • Varje år när vi firar "Lilla Julafton" på barnsjukhuset kommer vår fantastiska eldsjäl och ambassadör Kristin Kaspersen tillsammans med ett gäng "kändistomtar" och hälsar på barn och ungdomar på Lekterapin.
 • Sist, men inte minst Pippi-dagen på Skansen i 10 år och på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna i 19 år, med mera, med mera...