Stadgarna

Stiftelsen har som övergripande mål att "främja barns vård vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus". Stiftelsen skall därvid verka för att miljön inom sjukhuset – ur materiell och mänsklig synvinkel – underlättar barnens vistelse på sjukhuset och påskyndar deras tillfrisknande.

Stiftelsen kan också stödja utbildning och utveckling för anställda inom sjukhuset.