Stiftelsens styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse med representanter för patienter, sjukhuspersonal och näringsliv. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen. Verksamheten drivs av en Director med placering inom barnsjukhuset i Solna.

Ordförande: Elisabeth Tamm, Jur.kand.
Styrelseledamöter: Henrik Almkvist, Leg.läkare
Johan Malmros, Barnläkare inom onkologi
Håkan Ström, Kommunikationsstrateg
Adjungerad: Catharina Kumlien, Chefssjuksköterska
Sanna Murray-Salander, Director


Auktoriserad revisor: Margaretha Morén, BDO Nordic Stockholm AB
Organisationsnummer: 802406-2021

Vi tackar Olle Björk för en fantastisk insats som ordförande i 10 år (1997-2007) och som styrelseledamot i 20 år (1997-2017).