Stöd oss med en gåva

Skänk ett valfritt belopp till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Plusgiro 7520-0
Bankgiro 5066-4077
IBAN-kontonummer:  SE9350000000052111005371
Bic-kod/Swift: ESSESESS

Anmäl dig till månadsinbetalning via Autogiro.
Ladda ner blankett

Efter en tid kommer ett brev med personligt tack. Vill du stödja någon speciell verksamhet eller ett särskilt område? Vill du ta ett större och mer långsiktigt engagemang? Skriv då ett brev eller mejl till Stiftelsen och låt oss se hur detta kan låta sig arrangeras på ett för alla parter bra sätt.

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Att: Sanna Murray-Salander
c/o Karolinska Universitetssjukhuset Solna, H2:04
171 76 Stockholm

Tel: 08-517 74 613
Fax: 08-517 73 23

E-post: sanna.murray-salander@sll.se

Gåva – vad Du bör tänka på!
När Du bidrar med en Minnes-, Gratulations-, Dop-, eller annan gåva till Stiftelsens Plusgiro eller Bankgiro är det viktigt att ni informerar Stiftelsen om följande:

Namn på den person som gåvan gäller, namn på bidragsgivare, samt adress till anhörig. Stiftelsen skickar ett Minnes- alt. Tackbrev till anhörig efter att gåvan har kommit Stiftelsen tillhanda.