Våra givare

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus vill tacka alla donatorer, sponsorer, givare, artister och övriga som under åren hjälpt oss i stort och smått. Tack för att ni ställt upp för oss i vårt arbete med vårt övergripande mål att ”främja barns vård vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus”. Tack för att ni genom stiftelsen har stöttat vår verksamhet, vår personal – och framför allt och ytterst – de barn som vistats och besökt vårt sjukhus. Utan ert engagemang, empati och stöd skulle vi inte kunna driva den fina verksamhet vi har idag som vi är så stolta över. Varmt tack!

Tio års tusen tack (pdf)