“Vad gör vi och vad går pengarna till”


Om Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

"Att Astrid Lindgren upplät sitt namn till ett sjukhus var för att hon övertygades om att det skulle bli ett sjukhus som var något utöver det vanliga, sett ur barnens perspektiv. Hennes värnande om att göra det så bra som möjligt för barn, eller andra som saknade stark egen röst, var fundamental. Hon ville gärna att det skulle finnas ett sjukhus där barn inte bara får så bra vård som möjligt utan också kan trivas lite, även om de tvingas vistas där under lång tid. Och det vill vi också. Därför stöder vi Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus".
Olle Nyman, VD
Astrid Lindgren Aktiebolag

 

I början av 1990-talet beslutade Stockholms läns landsting att ersätta barnklinikerna vid Karolinska Sjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus med ett enda, helt nytt och väsentligen mycket bättre barnsjukhus. Det skulle ligga vid Karolinska sjukhuset i Solna. Byggnaderna som inrymt barnklinikerna renoverades och byggdes till under åren 1995 - 98, då det nya barnsjukhuset kunde invigas i närvaro av Drottning Silvia.

Astrid Lindgren närvarade då startskottet gick för renoveringsarbetet och höll också tal. Hon jämförde forna tiders auktoritära barnkliniker med det nya barnsjukhus, där nu barnen och deras välbefinnande skulle få styra både vårdformer och sjukhusets fysiska utformning – och där respekten för barnen skulle vara central. Det var mot den bakgrunden hon lånade ut sitt namn till detta nya och mycket fina sjukhus i Solna; Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Att det nya sjukhuset snabbt blev populärt, visas av statistiken för de första årens verksamhet: Under ett enda år producerade sjukhuset 10.500 vårdtillfällen, varav ca 70% akuta inläggningar. Vårdavdelningarna hade en beläggningsgrad på 104%. Det gjordes 132.200 öppenvårdsbesök, varav knappt 53.000 genom akutmottagningen. 5.193 operationer genomfördes. varav 1.195 i dagkirurgi. Över 50.000 röntgen-undersökningar genomfördes.

Allt detta gjorde man med ca 200 läkare, 575 sjuksköterskor, 199 barnsköterskor, 95 undersköterskor, 57 läkarsekreterare, 15 sjukgymnaster, 8 arbetsterapeuter, 9 kuratorer, 5 dietister – och många, många andra...

Sedan några år innefattar Astrid Lindgrens Barnsjukhus även Huddinge, Danderyd Neonatal och ca tio Barn och Ungdomsmottagningar i Stockholms omnejd.

I slutet av november 2016 flyttade 2/3 av verksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna till NKS Barn, ALB.

Tio års tusen tack DN: Allt är inte offentligt som glimmar

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse med representanter för patienter, sjukhuspersonal och näringsliv. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen. Verksamheten drivs av en Director med placering inom barnsjukhuset i Solna.

Ordförande: Elisabeth Tamm, Jur.kand.
Styrelseledamöter: Henrik Almkvist, Leg. läkare, 
AnnMarie Bernsveden, Vårdchef, Johan Malmros, Barnläkare inom onkologi
Håkan Ström, Kommunikationsstrateg
Adjungerad: Catharina Kumlien, Chefssjuksköterska
Sanna Murray-Salander, Director
Auktoriserad revisor: Margaretha Morén, BDO Nordic Stockholm AB

Organisationsnummer: 802406-2021

 

Vi tackar Olle Björk för en fantastisk insats som ordförande i 10 år (1997-2017) och som styrelseledamot i 20 år.


Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer