Nyheter & Press


Libero lanserar nytt initiativ för att uppmärksamma barn som lever med allvarlig sjukdom

I maj lanserar Libero ett nytt initiativ för att inkludera och lyfta barn, och de med barn i sin närhet, som kämpar med en sjukdom. Genom att dela familjers berättelser vill Libero synliggöra och skapa förståelse för vad det innebär att leva med sjukdom. Som en del av initiativet lanseras en barnbok för att lyfta ämnet på ett lättsamt och pedagogiskt sätt. Under en begränsad tid ändras också designen på blöjorna. Initiativet stödjer stiftelsen för Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Varje år får Liberos blöjor ett nytt utseende i begränsad upplaga för att uppmärksamma viktiga frågor och initiativ. Årets design, ”Little Heroes”, består av illustrationer av djurhjältar med var sin sjukdom.

– Med årets upplaga, ”Little Heroes”, vill vi lyfta alla barn som hjältar, såväl sjuka barn som de runtomkring som stöttar, är nyfikna och vågar fråga och prata. Genom att öka kunskapen kring hur det är att leva med sjukdom hoppas vi inspirera fler – både barn och vuxna – att göra just det, våga fråga och prata, säger Lena Forsaeus, marknadschef på Libero.

Libero vill visa att barn alltid är just barn. Och att barn med allvarlig sjukdom inte är sin sjukdom.

– Barn är bra på att fråga när de undrar över något. Vuxna är ibland rädda för att fråga för att man är rädd för att säga fel saker. Och innerst inne kanske man är rädd för att ens eget barn skulle bli allvarligt sjukt, så rädd att man inte orkar tänka på det. Vi vuxna har mycket att lära oss av barn, det blir inte värre för att man frågar utan tvärtom så kan det vara väldigt viktigt att få känna att omgivningen bryr sig och är intresserad av det som hänt familjen. När något svårt hänt finns ofta ett stort behov av att få berätta om det för andra och bli lyssnad på, säger psykolog Tova Winbladh.

För att öka förståelsen för vad det innebär att leva med en sjukdom delar Libero fyra familjers berättelser: Elwin som vid ett års ålder fick astma, Hedda som är diagnostiserad med diabetes typ 1, Marius som har ett medfött hjärtfel och Sam som har cancer.

Heddas mamma berättar:

– Det var någon förälder som sa ”Det där växer väl bort?”. Jag fick svara att tyvärr är det inte så. Och samtidigt var jag ju själv ganska dålig på diabetes. Men nu ser jag olika pumpar och sensorer överallt. Sådant hade jag ju inte koll på innan Hedda. Så man får inte vara för snabb att döma eller tycka att folk är taskiga som inte kan allt, säger Camilla.

Sams berättelse beskriver en ettårig resa kantad av operationer, strålning och cellgifter. Och det viktiga supersnöret; ett pärlband som alla barn med cancer får på sjukhuset där varje pärla symboliserar olika delar i behandlingen.

Ny barnbok ska uppmuntra till att våga prata

Som ett ytterligare led i initiativet kommer boken ”Men vad hände?” finnas tillgänglig via Liberoklubbens egen medlemsshop där läsaren får följa fyra djur med olika sjukdomar som hjälper varandra när de stöter på olika problem. Eskil elefant har diabetes typ 1, Gustaf giraff har olika allergier, Vera vildsvin har ett medfött hjärtfel och Tyra tiger har cancer. Boken vill uppmuntra läsaren till att ställa sig frågor som - Vad kan vi alla göra för att underlätta? Hur pratar vi om sjukdomar på ett bra sätt? Hur kan vi lära oss mer? Boken är skriven och illustrerad av Liberos egen designer Karoline Lenhult. All information om sjukdomarna är granskad av läkare och psykolog.

Blöjdesignen “Little Heroes” kommer att finns i butik från den första maj och fyra månader framåt. 

För ytterligare information, kontakta:

Malin Herrmann, Kommunikationschef Essity Norden

Telefon: +46 706 170588, E-post: malin.herrmann@essity.com

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2022

Stiftelsen fortsätter att sprida glädje och hopp bland alla små och stora patienter och deras närstående, samt vårdpersonal. Det tjugofemte verksamhetsåret har präglats av fortsatt hög aktivitet och engagemang på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och de flesta aktiviteter med externa besök som ställdes in förra året pga Corona-pandemin har kunnat realiseras.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

• ClownMedicins mycket uppskattade och hälsofrämjande clownverksamhet.

• SportCamp/sommarläger för barn med typ 1 diabetes resp. tarmmissbildningar.

• Musikterapi och Berättarverksamhet med musik.

• Vidareutbildning 15 hp, 20 specialistsjuksköterskor, ”Omvårdnad inom barnsjukvården”.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang i Solna, Huddinge och Sachsska.

Stöd till bland annat;

- Bidrag till en stimulerande, pedagogisk och lekfull miljö, samt utsmyckning till flertalet avdelningar.

- Projektorer till bildprojiceringar på vägg, takplattor med motiv, avledning, visuell och auditiv stimulering till Barnoperation ALB Huddinge och ALB NKS Solna.

- Leasingakvarium till flera vårdavdelningar, ALB Huddinge, Solna och Sachsska.

- Fortsatt regelbundna patientbesök av terapihunden Moltas, Lekterapin.

- Fortbildning, kompetensutveckling, samt konferensresor och studiebesök för olika personalgrupper, både i Sverige och utomland, ALB Huddinge, Solna och Sachsska.

- Specialpedagogiskt stimulansmaterial till barn och ungdomar med olika funktionshinder, iPads, stickpresenter, julklappar med mera.

Stiftelsens årliga aktiviteter i samarbete med PRC Lekterapin på sjukhuset har under året anordnat flera aktiviteter med bland annat Pippidagen den 9 juni och ”Lilla” Julafton den 12 december med Kristin Kaspersen”kändis-tomtar”.

Utöver alla former av samarbeten, sponsring och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fem styrelsemöten under året. Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till en låg kostnad.

Läs mer Dölj text

Kändistomtarnas lilla julafton med barnen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Årets ”kändis”-tomtar med Stiftelsens fantastiska Eldsjäl,
Kristin Kaspersen som drar ihop det här härliga tomtegänget.

 
Foto: Sanna Murray-Salander
Stiftelsen för ALB

Läs mer här

Läs mer Dölj text

Stiftelsen firade 25 år den 3 oktober 2022 på Scenkonstmuseet

TACK alla fantastiska människor som var med och firade Stiftelsens 25-års jubileum på den Internationella Barndagen!

Alla ni har en sak gemensamt - ni har brytt er. Tack för allt ni gör för de sjuka barnen, deras familjer, anhöriga och personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sachsska med mera. 

Tack för den fina underhållningen Saskia Lagerbielke, klass 5G & 5H från Adolf Fredriks Musikklasser i Farsta, Lise & Gertrud och Frida Öhrn. 

Tack Styrelsen; ordförande Elisabeth Tamm, Henrik Almkvist, AnnMarie Bernsveden, Cathis Kumlien, Håkan Ström och Johan Malmros! 

Tack Hans Jedemark för god kapitalförvaltning och Tack Olle Björk som tillsammans med Sanna Murray-Salander bildade Stiftelsen för 25 år sedan.

 

Elever ur klass 5G & 5H från Adolf Fredriks Musikklasser i Farsta under ledning av Marcus Josephson.
Elever ur klass 5G & 5H från Adolf Fredriks Musikklasser i Farsta under ledning av Marcus Josephson.

 

Varmt Tack till Elisabeth Tamm, Stiftelsens ordförande i 15 år och ett extra varmt tack till Olle Björk, fd ordförande i 10 år som tillsammans med Sanna Murray-Salander bildade Stiftelsen för ALB för 25 år sedan.

 

Lekterapeuterna Kristina Silfvenius, Annica Janzon, Christina Ljungström, Annika Magnusson och Lena Ulander gladdes åt att få ses på 25-års dagen
Lekterapeuterna Kristina Silfvenius, Annica Janzon, Christina Ljungström, Annika Magnusson och Lena Ulander gladdes åt att få ses på 25-års dagen

 

Glädjespridaren Eva Funch - Höna Pöna som hälsat på de sjuka barnen många, många gånger genom åren
Glädjespridaren Eva Funch - Höna Pöna som hälsat på de sjuka barnen många, många gånger genom åren

 

 


Underbart musikaliska Lise & Gertrud

SALB 25 ÅR - ladda ner

Läs mer Dölj text

24:e Pippidagen den 9 juni på Lekterapin

Så underbart att Pippi, Fröken Prysselius och Kling & Klang från Astrid Lindgrens Värld äntligen kunde komma tillbaka efter 2 års pandemi. Karaktärerna busade, lekte och sjöng med barnen som strålade av lycka och solsken i blick.

Det bjöds på färska nygräddade kardemummabullar, saft, färsk frukt och årets nya Pippi-tröja kunde köpas för en billig penning.

Några barn som inte hade möjlighet att komma ner till Lekterapin och träffa Pippi och gänget fick besök på rummet.

Tack och välkommen åter!

 

Läs mer Dölj text

Stiftelsen stödjer Rädda Barnens arbete i Ukraina

Genom ett bidrag på 250.000 kronor stödjer Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus Rädda Barnen i deras arbete för att skydda de barn som drabbats av situationen i Ukraina. 

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2021Stiftelsen fortsätter att sprida glädje och hopp bland alla små och stora patienter och deras närstående, samt vårdpersonal. Det tjugofjärde verksamhetsåret har präglats av fortsatt hög aktivitet och engagemang för alla på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, dock har flera aktiviteter med externa besök fortsatt med att anpassas och ibland ställas in p g a Corona-tider.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

 • Audiovisuell utrustning till datortomografen, Barnradiologen ALB Huddinge.
 • ClownMedicins mycket uppskattade och hälsofrämjande clownverksamhet.
 • SportCamp/sommarläger för barn med typ 1 diabetes resp. tarmmissbildningar.
 • Musikterapi och Berättarverksamhet med musik.
 • Vidareutbildning 20 specialistsjuksköterskor, pediatrisk omvårdnad och förbättring,Sachsska.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang i Solna, Huddinge och Sachsska.

Stöd till bland annat;

- Bidrag till en stimulerande, pedagogisk och lekfull miljö till flertalet avdelningar.

- Projektor till avdelning Qwiek, avledning, visuell och auditiv stimulering, plan 10,

ALB NKS Solna.

- Förberedelsedockor till Barnonkologen, ALB NKS Solna.

- Leasingakvarium till flera vårdavdelningar.

- Fortsatt regelbundna patientbesök av terapihunden Moltas, Lekterapin.

- En projektor, komplettering till mobil sinnesvagn för inneliggande patienter, PC till Musikverkstan, samt olika musikinstrument till ett nytt musikterapirum, plan 9, Q-huset, Lekterapin PRC.

- Läsplattor samt 500 nallar, tröstpresent till patienter inför sövning/operation, Barn PMI, ALB Huddinge.

- Skapandet av ett spel i en app eller som webb genom gamification, öka förståelsen inför provtagningen, minska smärta /oro-upplevelsen, plan 10, ALB NKS Solna.

- Fortbildning och kompetensutveckling, det kollegiala samarbetet mellan ST-läkare, samt bidrag till Arbetsmiljödag år 2022 med föreläsning/utbildning inklusive förtäring, Specialistvårdssektionen, mage och tarm, hematologi m fl., Sachsska.

- Presentkort/uppmuntran till vårdpersonal, ALB Solna och Huddinge, samt Sachsska.

Stiftelsens årliga aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset har under året Corona-anpassats. Lekterapeuterna har oftare besökt patienterna på vårdavdelningarna, delat ut presenter samt bjudit på förtäring, som exempelvis på Pippidagen i juni och ”Lilla” Julafton i december.

Utöver alla former av samarbeten, sponsring och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fem styrelsemöten under året. Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till en låg kostnad.

Läs mer Dölj text

Vinnare utsedda i vykortstävlingen!

Tack för alla fina och kreativa vykortsförslag❣️…och stort Grattis till de fyra vinnarna som vardera får två årskort till Skansen. 

Vinnare vykortstävling

Stort grattis till vinnarna Elsa Henriksson, Alva Blum André, Jamie Genzale och Martin Pålman.

Stiftelsen kommer också låta trycka dessa fyra motiv som vykort och dela ut till vårdavdelningarna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 

Läs mer Dölj text

Invigning av audiovisuell utrustning på Barnradiologen i Huddinge

I måndags invigdes en ny audiovisuell utrustning till datortomografen för Barnradiologi i Huddinge, i närvaro av sjukhusdirektören Björn Zoega. En audiovisuell miljö där vackra filmer, naturljud och musik projiceras på maskin och i taket. Det gör det svåra lite mindre skrämmande. Hela den audiovisuella miljön har kunnat installeras tack vare ett generöst bidrag från Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Audiovisuell miljö på Barnradiologen i Huddinge

Läs mer på Karolinska.se

Läs mer Dölj text

Skrattet är den bästa medicinen

våra ny annons inför jul uppmanar vi människor till att skänka en gåva till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Då bidrar du till att underlätta barnens sjukhusvistelse med bland annat lek-, musik- och hundterapi, sjukhusclowner, bibliotek, utbildning och sommarläger, som påskyndar barnens tillfrisknande. Klicka här för annonsen. 

Läs mer Dölj text

Moltas hjälpande tass ger både livslust och glädje

När Leon fick träffa Moltas visade han glädje för första gången efter olyckan.

Foto: Privat

Läs mer här

Läs mer Dölj text

Designa ett vykort som sprider glädje och omtanke!

Designa våra nya vykort som kommer sprida glädje bland barnen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus – tävla om att få just ditt motiv på våra vykort!

Designa ett vykort som barnen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus kan skicka till familj och vänner! Tävla med din bild, illustration eller foto för att få just ditt motiv tryckt på Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus vykort.

Så tävlar du:
Var med och skapa vykortsmotiv som sprider glädje och omtanke! 4 motiv kommer att väljas ut och tryckas på vykort som barnen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus får skicka till familj och vänner. Barnen är i åldrarna 1–15 år.

Tävlingsperiod och vinster

Tävlingen pågår under perioden 15 juni till och med den 31 oktober 2021.

Vinsterna fördelas enligt nedan;

1-3e pris: Få sitt motiv tryckt på ett vykort samt årskort för 2 personer på Skansen https://www.skansen.se/sv/arskort (värde 730 kr)

Var med och tävla här:

Läs mer Dölj text

Ett glatt firande av den 23:e Pippidagen!

Hipp hipp hurra för den 23e PippiDagen❣️💐🎂🎉

Trots pandemitider firades ändå den 23e Pippidagen igår på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, tack vare all fantastisk Lekterapi- och bibliotekspersonal som såg till att det delades ut saft, bullar, frukt, Pippi-glass och presenter på vårdavdelningarna. Vi längtar sååå tills vi får välkomna tillbaka Pippi & gänget från Astrid Lindgrens Värld ❣️🙏

Läs mer om programmet för Pippidagen 2021 här.

Läs mer Dölj text

Konståkningsfans sprider glädje till sjuka och utsatta barn i Stockholm

Dubbla OS-guldmedaljören och världsmästaren i konståkning Yuzuru Hanyu från Japan är inte bara känd för sin enastående karriär utan också för sina hängivna, lojala fans som följer honom till tävlingar runt om i världen. Hanyu har alltid med sig sin Nalle Puh maskot när han tävlar och maskoten har blivit hans signum. Varje gång Hanyu har genomfört ett tävlingsprogram, visar fansen sin kärlek och beundran genom att kasta in hundratals gosedjur och andra leksaker på isen. 26-årige Hanyus team samlar in och donerar gosedjuren och leksakerna till ett barnsjukhus i staden där tävlingen genomförs.

Stockholm förbereder sig som bäst inför årets världsmästerskap i konståkning som genomförs den 22 till 28 mars i Ericsson Globe. På grund av Covid-19 pandemin kommer årets mästerskap ske i en så kallad “bubbla” och helt utan publik. När Senem Gençer, en av Hanyus fans insåg att ett världsmästerskap utan publik, skulle medföra att barnen på Astrid Lindgrens barnsjukhus inte skulle få några gosedjur, startade hon en kampanj för att ändra på detta. Via social media uppmanar Senem Gençer den världsberömde konståkarens fans att donera pengar till stiftelsen Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Stiftelsen använder inkomna medel till att stödja och hjälpa de sjuka barnen, deras anhöriga och även personalen på många olika sätt.

På grund av Covid-pandemin kan barnsjukhuset i dagsläget inte ta emot gosedjur och leksaker. Om fansen hellre vill skicka teddybjörnar och leksaker, kommer dessa skänkas till en av Stockholms kvinnojourer, som i sitt arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor även möter många barn.

Senem Gençer säger: “Jag vill att barnen på Astrid Lindgrens barnsjukhus och de barn som Kvinnojouren kommer i kontakt med, ska få uppleva en stunds glädje och tröst. Jag räknar med att många av Yuzuru Hanyus fans är med och bidrar.”

Kampanjen har delats av många av Yuzuru Hanyus fansidor på Twitter, Instagram och Facebook. Målet är att sjuka barn inlagda på Astrid Lindgrens barnsjukhus samt barnen som Kvinnojouren möter, ska få ta del av donationer och små presenter från Hanyufans över hela världen.

På bloggen: yuzuru4children.blogspot.com, finns mer information om kampanjen och hur man kan göra för att bidra.

Fakta: Senem Gençer är ett konståkningsfan, och hon bor i Zürich i Schweiz med sin familj. När Senem Gençer insåg att sjuka svenska barn skulle gå miste om gåvor från fansen vid årets VM i konståkning, startade hon en kampanj i sociala media för att ändra på detta.

Länk till kampanjen: yuzuru4children.blogspot.com

Läs även mer på Teddykompaniets hemsida: 

https://www.teddykompaniet.se/blogg/konstakningsfans-sprider-gladje-till-sjuka-och-utsatta-barn-i-stockholm

 

Texten är tagen från ett pressutskick förmedlat av initiativtagaren Senem Gençer.

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2020

Stiftelsen fortsätter att sprida glädje och hopp bland alla små och stora patienter och deras närstående, samt vårdpersonal. Det tjugotredje verksamhetsåret har präglats av fortsatt hög aktivitet och engagemang för alla på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, dock har flera aktiviteter med externa besök fått anpassas och ibland ställas in p g a Corona-tider.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

• ClownMedicins mycket uppskattade clownverksamhet.
• SportCamp/sommarläger för barn med typ 1 diabetes resp. tarmmissbildningar.
• Musikterapi och Berättarverksamhet med musik.
• Utsmyckning- och inredningsbidrag, samt ett akvarium till Barnentrén på ALB NKS.
• 8 oktober invigde Kronprinsessan den fina bronsskulpturen av Astrid Lindgren på ALB NKS; skulptör Hertha Hillfon.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang i Solna, Huddinge och Sachsska:

- Stöd till bland annat; Barnoperation/Anestesi B48, dagvård Barnnefrologi och Barnhematologi, ALB Huddinge och ECMO-intensiven ALB NKS Solna.
- 17 Smart-TV till vårdavdelning 74, Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset.
- Bidrag till en stimulerande, pedagogisk och lekfull miljö till flertalet avdelningar.
- Bidrag till träffar av mentors- och introduktionsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor, Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset.
- Leasingakvarium till flera vårdavdelningar.
- Fortsatt regelbundna patientbesök av terapihunden Moltas, Lekterapin.
- Medicinsk enhet Arbets- och fysioterapi; förbättring och uppfräschning av patienternas träningskök.
- Lekterapin PRC; komplettering av specialpedagogiskt material för taktil, syn- och hörselstimulans för patienter med olika typer av funktionsnedsättning, samt stimulans-, uppmuntran- och aktivitetsmaterial.
- BUVA, Barnuppvaket, ALB NKS; bidrag till digital teknik, projektor, mediaspelare, samt olika filmer och bildspel för väntande patienter med familjer.

Stiftelsens årliga aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset har under året Corona-anpassats. I samband med årliga aktiviteter med samling på Lekterapin, har lekterapeuterna istället gjort desto fler besök på vårdavdelningarna genom att dela ut engångskit, bjudit på förtäring och givit presenter, som exempelvis Pippidagen i juni och ”Lilla” Julafton i december.

Utöver alla former av samarbeten, sponsring och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året. Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till en låg kostnad.

Läs mer om verksamhetsåret på Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus här. 

Läs mer Dölj text

Stor julglädje för sjukhusets barn efter tomtetåg

Härliga bilder och idel glada miner när tomtetåget hälsade på barnen på Karolinska sjukhuset. Läs mer om årets tomtetåg i artikeln på Karolinska.se.

Läs mer Dölj text

Astrid Lindgren i fokus när Kronprinsessan besökte Karolinska

Läs mer Dölj text

Den 8:e oktober blev det en så fin invigning av den nya Astrid-skulpturen på ALB NKS!

Tack Kronprinsessan, Stiftelsens Beskyddare, för dagens uppskattade besök i samband med invigningen av vår nya Astrid Lindgren-skulptur i brons❣️🙏

Läs mer om invigningen av vår nya Astrid Lindgren-skulptur i brons på kungahuset.se

eller besök vår sida tillägnad Hertha Hillfons vackra skulptur av Astrid

 

Läs mer Dölj text

Astrid, varmt välkommen till NKS-Astrid Lindgrens Barnsjukhus!

Äntligen har den fina Astrid-skulpturen i brons landat utanför Barnbiblioteket vid NKS-ALB-entrén i Solna!

Många varsamma och skickliga händer från Bergmans Konstgjuteri och TransArt har sett till att den fina bronsskulpturen på ca 600 kg äntligen har kommit på plats efter två års väntan och längtan.

”ASTRID LINDGREN 1907-2002

Skulptör Hertha Hillfon 1921-2013

Donerad av Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus 2020”

Läs mer Dölj text

Ett glatt firande av Pippi 75 år på den 22a Pippidagen!

Igår hade vi ett mycket lyckat och glatt firande av den 22a Pippidagen på ALB, samt även firade av Pippi 75 år. Det blev ju förstås en lite annorlunda Pippidag pga Corona dvs inget mingel/firande på Lekterapin och inget besök av Pippi, Kling&Klang och fröken Prysselius från Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Istället besökte lekterapeuterna avdelningarna och delade ut saft, bullar, frukt, Pippi-glass och fina Pippi-presenter till barn och ungdomar. Årets nya Pippi-tröja som Stiftelsen har tagit fram kunde köpas för en billig penning.

 

Pippi fyller 75 år! Sommarkalas på Astrid LIndgrens Barnsjukhus - Läs mer om programmet "Lilla" Pippidagen här

 

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus stöder Moltas-besöken inkl mini-hundarna!

Se glädjen när terapihunden Moltas träffar sjuka barn på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Se extern nyhetsartikel på tv4.se

 

Läs mer Dölj text

Micki Leksaker skänker leksaker till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna

Idag den 21 maj firas Pippi Långstrump födelsedag.

Pippi vet hur en födelsedag ska firas och när hon får sina presenter tycker hon att det inte bara var hon som ska ha presenter.

– ”Nä, men jag har ju födelsedag vetja, och då kan jag väl ge alla andra födelsedagspresenter också?”

Så i ren Pippi-anda skänker Micki Leksaker idag en STOR ”kappsäck” full med leksaker till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Till Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer de allra svårast sjuka barnen från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar och akuta tillstånd samt tar hand om för tidigt födda barn.

– Leken är livsviktig för barnen som är sjuka och står för det friska i en tillvaro som annars fylls med sjukdom, kontroller, provtagningar och behandlingar. Vi vill vara med att skapa och stödja lekglädjen på sjukhuset eftersom den har en positiv påverkan på välbefinnandet hos sjuka barn. Genom lek hjälper vi till att skapa en trygg, kreativ och hemlik miljö, där barnen kan ha kul och detta ger i sin tur en positiv inverkan på barnens tillfrisknande. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Jonas Aronsson, VD Micki Leksaker AB.

 

-Mickis generösa födelsedagsgåva är så uppskattad och kommer att glädja så många barn när vi firar vår ”Lilla” Pippidag i juni (även för Pippi 75 år) på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Födelsedagsgåvan räcker även att infria vårdpersonalens önskan, att förse flera väntrum med både lära-gå-vagnar och en mängd lek- och sysselsättningsmaterial såsom dockserviser, kastrullset, verktygslådor mm.

Detta är helt i enlighet med Stiftelsens stadgar, säger Sanna Murray-Salander, Director Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus Stiftelsens stadgar är att: ”främja barns vård vid sjukhuset".

Det gör Stiftelsen bland annat genom att verka för att miljön vid och inom sjukhuset på alla sätt skall underlätta barnens vistelse och därigenom påskynda deras tillfrisknande.

 

Läs mer Dölj text

Ett levande vårtecken för barnen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus är när terapihunden Moltas kommer på besök till Lekterapin. I onsdags var det premiär!

Under rådande tider erbjuder Lekterapin ett barn i taget att träffa honom och som vanligt alltid utomhus. Med Moltas kan barnet bara få njuta av hans underbart mjuka päls, ta en promenad med koppel, spela ett spel (jo, Moltas klarar sådant!) eller ge Moltas en spruta från hans medhavda "medicinkit" där tovade sprutor ingår.

Ett bland många hälsofrämjande pedagogiska projekt som Stiftelsen för ALB stödjer.

    

 

Läs mer Dölj text

Barnakuten i Huddinge har med hjälp av lekterapin sökt bidrag från Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Ansökan beviljades och Akuten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge har nu fått två fina bubbelrör för avledning som står i triagen, ca 350 pysselkit, kortlekar och såpbubblor som sysselsättning i väntan på hjälp.

Allt blev mycket uppskattat och kommer att underlätta sjukhusvistelsen för många barn.

Med vänlig hälsning
Monica och Martina på lekterapin

 

Läs mer Dölj text

Vi har swish!

Varmt TACK för era gåvor som betyder extra mycket i dessa orostider

Här kommer en önskan från Lekterapin-PRC på Astrid Lindgrens Barnsjukhus:

”I dessa tider måste vi satsa på att inhandla en större mängd engångskit för att lämna ut till infekterade patienter. Många familjer törs i dagsläget inte ta emot även rengjorda leksaker och så småningom måste vi hantera patienter med Corona också”.

Alla gåvor tas tacksamt emot till Stiftelsens BG 5066-4077 eller Swish.

Kom ihåg att skriva din adress så skickar vi ett Gåvobevis.

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhetsberättelse 2019

Stiftelsen fortsätter att sprida glädje och hopp bland alla små och stora patienter och deras närstående, samt vårdpersonal. Det tjugoandra verksamhetsåret har präglats av fortsatt hög aktivitet och engagemang för alla på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

• ClownMedicins mycket uppskattade clownverksamhet.
• Ekonomiskt stöd, vidareutbildning till specialistsjuksköterskor i samarbete med ledningen för Barnsjukhuset.
• SportCamp/sommarläger för barn med typ 1 diabetes resp. tarmmissbildningar.
• Musikterapi och Berättarverksamhet med musik.
• Astrid-staty i brons till ALB, Nya Karolinska som kommer att invigas år 2020.

 

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang i Solna och Huddinge:

- Stöd till bland annat; Barnkirurgin, Barnonkologen och Barnoperation.
- Specialdockor till ”Beredd på behandling” för barn och ungdomar PRC Lekterapin, samt till Lung- och allergimottagningen.
- Utbildningsbidrag till vårdpersonal; Barnsmärtssymposium i Uppsala och Akutvårdssektionen; studiebesök Visby lasarett, samt Gastromottagningen; Barnrättsdagarna i Örebro, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.
- Leasingakvarium till ÖNH-mottagningen B82/84 Huddinge.
- Regelbundna patientbesök av terapihunden Moltas.
- Avledning-stimulansmaterial och iPads till barn och ungdomar.
- Bubbelrör med fiskar, samt fototapet till väntrum på Barnneurologen QB82.
- Goboprojektor – bildupplevelser på vägg, takplattor med ledbelysning till Barnoperation.
- Palliativa arbetsgruppen. En avskedslåda till samtliga slutenvårdsavdelningar, BIVA, Barnakuten i Solna och Huddinge.

 

Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, samt arrangerat olika aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset. Utöver Pippidagen den 13 juni och ”Lilla” Julafton den 16 december, besök från Nobelmuseets Barnverksamhet och Djurgården Hockey. Stiftelsen har under året varit med på och representerat med ett marknadsstånd på Skansen den 25-26 maj; Tjolahej Tjolahoppsandagen i regi av Astrid Lindgren AB; samt även i Hagaparken den 8 september på Pep Dagen.

 

Utöver alla former av samarbeten, sponsring och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

 

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året. Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till en låg kostnad.

Läs mer Dölj text

"Lilla" Julafton med kändistomtar på NKS-Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Ett gäng kändistomtar samlades igår på NKS-Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, för att underhålla barn och deras familjer med sång och trolleri.

"Lilla Julafton" är en återkommande tradition på Lekterapin i samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sanna Murray-Salander och leds av Stiftelsens eldsjäl Kristin Kaspersen. Efter sången delade tomtenissarna ut julklappar till alla barn. 

Det bjöds på dryck från Konsumentföreningen Stockholm, saffransbullar från Thelins Konditori och frukt från Ekolådan.

Läs mer Dölj text

Prat om Nobelpriset och lysande pyssel på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

I ett samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus besöker Nobel Prize Museums barnverksamhet årligen lekterapin på sjukhuset. Såhär i Nobeltider blev det pyssel tillsammans med barnen och ett antal små fyrar lyser nu upp i decembermörkret!

 

Läs mer Dölj text

Vårdhunden Moltas är rena medicinen för sjuka barn

Häromdagen publicerade lokaltidningen Mitt i Stockholm en fin artikel om vårdhunden Moltas. Som vårdhund jobbar Moltas med att göra sjuka barn glada, få dem att glömma smärtan och tänka på något annat än sin sjukdom för en stund. Läs hela artikeln på länken nedan. 

https://mitti.se/nyheter/vardhunden-moltas-sjuka-barn/

Läs mer Dölj text

En alldeles särskild nalle-dag!

Idag värmde det extra gott i hjärtat när Caroline Wahlberg med sina barn Cornelia och Eliott kom på besök till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna och överlämnade 48 Stiffe-nallar.

Ett rörande och godhjärtat initiativ från 5-årige Elliot som innan sommaren fick en nalle av vårdpersonalen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och som kom på idén att han ville ge en nalle till alla barn som vårdas på sjukhuset.

I samband med mamma Carolines 40-årsdag framfördes en önskan om att köpa en Stiffe-nalle från Teddykompaniet eller Nalleriet som stöd till Stiftelsen.

Läs mer om artikeln i Aftonbladet.se

Läs mer om Nallebjörnen Stiffe!

Läs mer Dölj text

Pep-dagen i Hagaparken

Kom till Pep-dagen och Prins Daniels lopp i Hagaparken på söndag den 8 september kl 11-15❣️

På plats vid Koppartälten finns Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus tillsammans med många andra organisationer och företag som visar upp det arbete de bedriver för barn och ungas hälsa.

 H.K.H. Prins Daniel deltar under dagen och delar bland annat ut medaljer till barn som sprungit Prins Daniels Lopp.👏🏅

 

https://generationpep.se/sv/aktuellt/pep-dag/

Pressmeddelande om dagen http://www.mynewsdesk.com/se/kronprinsessparets-stiftelse/pressreleases/vaelkomna-till-pep-dag-och-prins-daniels-lopp-i-hagaparken-2909576

Läs mer Dölj text

Ännu en glad Pippidag på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Det var en extra härlig och munter stämning igår på Lekterapin, den 21a Pippidagen, med finbesök enligt tradition från Astrid Lindgrens Värld.

Både små och stora barn fick träffa, sjunga och skoja med Pippi, Fröken Prysselius och Kling & Klang och det bjöds på fruktdryck, nybakade kanelbullar och fantasifulla plåster. Patientfamiljerna, vårdpersonalen, med flera kunde också passa på att köpa årets fina Pippi-tröja för en billig penning.

Se programmet till Pippidagen 2019 

Läs mer Dölj text

Efterlängtad Tjolahopp Tjolahej-helg på Skansen

I lördags och söndags var det åter igen den efterlängtade Tjolahopp Tjolahej-helgen på Skansen, ett arrangemang som anordnas tillsammans med Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgren AB. Trots blandad väderlek, framförallt på söndagen då regnet bara öste ner, kryllade det av tusentals små och stora barn med strålande humör.

Det bjöds på ett härligt och innehållsrikt dagsprogram. På Sollidenscenen lekte Pippi kull med Fröken Prysselius och Kling&Klang, det var Allsång på Tingsvallen, samt massor med lekar och hyss på olika platser.

På Bollnästorget var det fullt med en mängd aktiviteter, med bland annat tipsrunda och där Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus hade ett marknadsstånd där besökarna kunde ställa frågor och köpa Sjukhusnallen Teodor.

Det hölls två auktioner i sann Emil i Lönneberga-anda med en auktionsutropare som tagen ur en Emil-bok. Besökarna kunde ropa in många fina priser och intäkterna gick oavkortat till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Det blev en generös slant som kommer att glädja många sjuka barn som vårdas och vistas på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Tack Skansen, Astrid Lindgren AB och Astrid Lindgrens Värld för ett fantastiskt arrangemang!

Läs mer Dölj text

Sjuksköterskor får utbildning finansierad av Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Stiftelsen stödjer åtta sjuksköterskors vidareutbildning på Astrid Lindgrens Barsjukhus NKS i Solna och Huddinge. En fördjupningskurs, 15 poäng i omvårdnad.

Läs mer på Karolinska Universitetssjukhusets hemsida. 

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2018

Stiftelsen fortsätter att sprida glädje och hopp bland alla små och stora patienter och deras närstående, samt vårdpersonal. Det tjugoförsta verksamhetsåret har präglats av fortsatt hög aktivitet och engagemang för alla på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

- Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet.

- Pippi-dagens 20-års jubileum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus NKS Solna.

- Inredningsbidrag till två av fyra nya Lekrum på NKS, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna.

- Ekonomiskt stöd, vidareutbildning till Spec-sjuksköterska.

- Ny och uppdaterad hemsida www.astrid-barn.se

 

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:

- Stöd till bland annat; Barnneurologi, Kirurgi, Ortopedi, Reumatologi, Kardiologi, Diabetesmottagningen, Dagoperation Barn PMI, BUVA-Barnuppvaket, Familjevåningen och Lekterapin PRC.

- Leasingakvarium till dagvård/mottagning Ortopedi, Reuma, Neuro, Gastro, Nutrition och Kirurgi, NKS samt ÖNH-mottagningen B51 och B82/84 Huddinge.

- Sportcampläger för barn med tarmmissbildningar samt barn med diabetes.

- Regelbundna besök av terapihunden Moltas och MRI-utrustning till Lekterapin PRC.

- Skapande-, aktivitets- och avledningsmaterial till barn och ungdomar.

- Uppmuntran, presentkort(hälsa) till samtliga under- och barnsköterskor.

- Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

- Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset utöver Pippidagen den 14 juni och ”Lilla” Julafton den 17 december.

- Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet och Djurgården Hockey.

- Stiftelsen har medverkat bland annat på Hem, Villa och Bostadsrättsmässan i oktober.

 

 

Utöver alla former av samarbeten, sponsring och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till en låg kostnad.

Läs mer Dölj text

Generös donation från Ferrari Club Sweden, sommaren 2018

På ordförandekonferensen för Ferrari Owners Club 2018 talades det om att engagera klubbarna runt om i världen i välgörenhet. Detta tog Rickard Fritz, medlemsansvarig för Ferrari Club Sweden, vara på och  arrangerade tillsammans med sina klubbmedlemmar och generösa företagare en välgörenhetsauktion till förmån för sjuka barn. Resultatet blev inte mindre än fantastiska 250.000 kr som skänktes oavkortat till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus!

Ett stort tack för ert engagemang och generösa bidrag till förmån för de sjuka barnen!

Läs fullständig artikel från Ferrari Club Swedens medlemstidning Periodico genom att klicka på bilden nedan.

Rickard Fritz FCS Medlemsansvarig och Daniel Siitam FCS Ordförande överlämnar Ferrariklubben gåvocheck till Sanna Murray-Salander, Director på Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

Läs mer Dölj text

Tack Kronprinsessan Victoria, Stiftelsens kloka Beskyddare sedan år 1998

Tack för uppskattade påhälsningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Kronprinsessan är en viktig förebild för våra barn.

"Jag är glad att vara Beskyddare för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stiftelsen har barnens främsta i fokus och arbetar för att skapa en varm, positiv och välkomnande miljö. Något som alltid är viktigt men som betyder särskilt mycket för de barn och anhöriga som av olika skäl behöver vistas på sjukhus." 

- H.K.H Kronprinsessan Victoria

Kungligt besök 2014 i samband med firandet av den 16:e Pippidagen.
Från vänster, Henrik Almkvist, Kronprinsessan Victoria, Sanna Murray-Salander och Svante Norgren

 

Läs mer Dölj text

”Lilla” Julafton för 21:a året i rad på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

För 21:a året i rad firades idag "Lilla" Julafton på Astrid Lindgrens Barnsjukhus med kändistomtar ledda av Stiftelsens eldsjäl ⭐️ Kristin Kaspersen. 

Tack fantastiska Kristin, Charlotte Perelli, Martin Stenmarck, Tess Merkel, Pernilla Wahlgren, David Hellenius, Renee Nyberg, Tilde de Paula Eby, Malin Berghagen, Danny Saucedo, David Sundin, Viktor, Håkan och Micke❣️👏

Läs mer Dölj text

Fysik och kemi på schemat vid det årliga besöket från Nobelmuseet

I måndags kom det årliga efterlängtade besöket från Nobelmuseet och tog som vanligt med sig experimentväskan. Barnen fick lära sig lite om både fysik och kemi och fick bygga ”elektriska kretsar med trolldeg”. Besöket är ett årligen inslag och sker i samarbete mellan Nobelmuseet, Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Lekterapin, PRC.

Från vänster, Milena Davila och Kajsa Hammarström, Nobelmuseet och Anna Blum, Lekterapin

 

Läs mer Dölj text

Invigning av nya lekrum på Karolinska

Idag var det invigning för de fyra nya lekrumen på slutenvårdsavdelningarna på Karolinska i Solna. Ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Junibacken och Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Läs mer om lekrummen på Karolinskas nyhetssida och på KMagasin.

Stina Wirsen, författare & illustratör, och Gunilla Karlsson, barnsköterska

Sanna Murray-Salander, Director för Stiftelsen för ALB, och Stina Wirsen

Läs mer Dölj text

Hurra för den 20e Pippidagen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus!

Den 14 juni firades den 20e Pippidagen och barnen fick glädjas åt att träffa Pippi, Fröken Prysselius och Kling & Klang från Astrid Lindgrens Värld som sjöng och lekte med barnen på Lekterapin. 

Det bjöds på läskande fruktdryck, nybakade kardemummabullar och färsk blandad frukt tack vare våra sponsorer och årets nya Pippi-tröja kunde köpas för en billig penning. Se hela programmet här.

Hurra för den 20e Pippidagen!

Läs mer Dölj text

DN uppmärksammar lekrum på Nya Karolinska

I en trevlig artikel uppmärksammar Dagens Nyheter de lekrum som kommer att byggas på Nya Karolinska under våren. Arbetet med lekrummen är ett samarbete mellan Karolinska, Junibacken och Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Läs hela artikeln här.

Läs mer Dölj text

Jubileumsgåva till ”Clownmedicin” år 2017!

Tack Rebeckalogen nr 2 Kristina för er generösa Jubileumsgåva till ”Clownmedicin” år 2017!

"Den 29 jan 2018 hade vi glädjen att än en gång få träffa Sanna Murray Salander, Director från Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Sanna berättade då hur gåvan hade använts som vi delade ut i samband med vårt 50-årsjubileum.

Vår gåva var på kr 75.000 kronor + lika mycket från Odd Fellows barnfond med önskemål att pengarna skulle användas till sjukhusclownernas patientbesök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Sanna berättade om Clown Medicin och om två barns positiva upplevelser av clownernas sjukhusbesök sommaren och höstterminen 2017.

Tack till Sanna från Systrarna i Rebeckalogen nr 2 Kristina i Stockholm.

Kerstin Sundberg R2 Kristina"

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhetsberättelse 2017

Tack alla våra sponsorer, donatorer, partners, givare, vårdpersonal, eldsjälar och övriga vänner! Utan er hade Stiftelsen inte kunnat bevilja så många viktiga och behjärtansvärda ansökningar till att "främja de sjuka barnens vård" på och vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Ännu ett år med glädjande resultat och ett mycket speciellt år då Stiftelsen firade sitt 20-års jubileum den 2 oktober 2017 på Dansmuseet. Läs gärna här nedan Stiftelsens senaste Verksamhetsberättelse som visar utvalda delar av de projekt vi har stött förra året!

Verksamhet år 2017

Stiftelsen fortsätter att sprida glädje och hopp bland alla små och stora patienter och deras närstående. Det tjugonde verksamhetsåret har präglats av fortsatt ökande aktivitet och engagemang för alla på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

- Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet.
- Pippi-dagens 19-års jubileum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus NKS Solna.
- Skapande filmverksamhet för barn & ungdomar på Lekterapin.
- Inredningsbidrag till en mer trivsam och ombonad miljö i det nya Barnbiblioteket/ Kulturrummet på NKS, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.
- Stiftelsens 20-års jubileum på Dansmuseet den 2 oktober. 

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:

- Stöd till bland annat; Barnneurologi, Kirurgi, Ortopedi, Reumatologi, Diabetesmottagningen, Dagoperation Barn PMI, BUVA-Barnuppvaket, LIVA-Långintensiven Barn, Barnakutmottagningen Huddinge, Barn- och Ungdomsmottagningar, Familjevåningen och Lekterapin-PRC.

- Leasingakvarium till Ortopedi, Reumatologi, Neuro, Gastro, Nutrition och Kirurgi, NKS.

- Regelbundna besök av terapihunden Moltas, PRC, Lekterapin.

- Skapande-, aktivitets- och avledningsmaterial till barn och ungdomar.

- Digital projektor som belyser golv med rörliga fiskar i Barnakutens väntrum.

- Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

- Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset utöver Pippidagen den 15 juni och ”Lilla” Julafton den 18 december.

- Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet och Djurgården Hockey.

- Stiftelsen har medverkat bland annat på Tjolahopp Tjolahej-dagarna på Skansen den 20-21 maj och Hem, Villa och Bostadsrättsmässan 12-15 oktober.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.

Läs mer Dölj text

”Lilla” Julafton på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, NKS

Tack vare Kristin Kaspersen, Stiftelsens eldsjäl som årligen drar ihop ett härligt gäng med kändistomtar som underhåller och önskar god jul till sjuka barn och ungdomar med deras familjer. 

Därefter bjuds det på fika på Lekterapin med färska lussebullar från Thelins konditorier och alla små och stora barn får julklappar.

Lilla Julafton är ett årligen återkommande evenemang sedan 19 år som arrangeras av Sanna Murray-Salander från Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus i samarbete med Lekterapin.

Läs mer Dölj text

Nobelmuseet bygger fyrar med barnen

Inspirerat av Gustav Dahlén – den svenska Nobelpristagaren – som genom hela livet var optimist och fortsatte uppfinna trots olyckan som förstörde hans ögon, byggde de fyrar tillsammans med barnen. Det var många delar som skulle kopplas ihop och när lamphållare, batterihållare och sladdar var enade kunde man se jättefina fyrar lysa upp i vintermörkret på barnsjukhuset!

 

Läs mer Dölj text

Invigning - det nya Barnbiblioteket på NKS Astrid Lindgrens Barnsjukhus!

Pippi, Kling & Klang och Fröken Prysselius som hjälpte till att klippa bandet hade tagit tåget från  Vimmerby enkom för denna speciella dag då vi även firade Astrid Lindgrens 110 års-dag.

Tack vare generösa bidrag från Peder Wallenberg, IKEA och Stiftelsen för ALB har det nya Barnbiblioteket fått en mer trivsam och barnanpassad miljö.

Läs mer Dölj text

Stiftelsens 20-årsjubileum den 2 okt 2017 på Dansmuseet

Tack för att ni bidrog till att det blev ett så fint och lyckat 20-års jubileum på Dansmuseet. Tack vare er alla vänner har vi skapat Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Jag är glad att vara Beskyddare för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stiftelsen har barnens främsta i fokus och arbetar för att skapa en varm, positiv och välkomnande miljö. Något som alltid är viktigt men som betyder särskilt mycket för de barn och anhöriga som av olika skäl behöver vistas på sjukhus.

H.K.H Kronprinsessan Victoria

 

Ett varmt tack och en stor eloge till producenten Saskia Lagerbielke som stod för kvällens proffsiga underhållningsprogram med Ulf Sandström som konferencier och Thomas Eklund som stod för tekniken.

Tack Micke och Fredrik från Bistro Rolf de Mare' och Sara Johansson från Personliga Blomster!

Tack till er underbara artister! Lise och Gertrud, Hansine, Herman och Lucas Pelbäck, Eleonora Dreiman Meilink, Isolde Gaylan Gutan, Nathanael Wetterud och Edvin Hammarström från Lilla Akademien och Julia Viktoria.

Tack Margareta Allansson från Dansmuseet för lån av era vackra lokaler!

Tack Stiftelsens styrelse för ert fantastiska stöd och engagemang med Elisabeth Tamm som ordförande sedan 10 år och övriga i styrelsen; Cathis Kumlien, Henrik Almkvist, Håkan Ström och Johan Malmros!


T.v: Sanna Murray-Salander, director tackar styrelsen och avtackar Olle Björk för ett stort stöd och gott mångårigt samarbete! Från vänster, Olle Björk fd ordförande o styrelseledamot, Cathis Kumlien, Håkan Ström och Elisabeth Tamm, ordförande sedan 10 år. 
T.h: Eva Riepe, sjukhusclown och Henrik Almkvist, styrelseledamot och fd barnsjukhuschef på ALB.

Och sist men inte allra minst, tack Olle Björk för dessa fantastiska 20 år, varav som Stiftelsens ordförande de första 10 åren!

Vi ser fram emot Stiftelsens Silver-jubileum år 2022.

Jubileumshälsningar,
Sanna Murray-Salander, Director 

 

 

Läs mer Dölj text

Barnkirurgmottagningen i Solna får del av Stomipriset 2017

– Vilken ära att tilldelas detta pris! Det är fantastiskt roligt att vår verksamhet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus med barn och ungdomar med stomi uppmärksammas. Vi strävar alltid efter att hjälpa våra barn och deras föräldrar på bästa sätt. Vår önskan är att göra livet för denna patientgrupp enklare, säger Maria Öjmyr-Joelsson, Universitetssjuksköterska, Med dr vid Tarmterapimottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Barnklinikerna får priset för "hårt arbete och för att mycket forskning utförs på dessa kliniker, vilket gör livet lättare för den som föds med en missbildning i tarmen eller i urinvägarna. Klinikernas ständigt pågående arbete med att göra livet så bra som möjligt för de som föds med missbildningar som påverkar förmågan att kissa och/eller bajsa är värt att all uppmärksamhet", heter det i prismotiveringen. För bara 15 år sedan fanns inte mycket till hands för dessa små patienter.

Stomipriset delas ut årligen och syftar till att uppmärksamma en person eller grupp som på ett framstående sätt agerat för att uppmärksamma, påverka eller förbättra situationen för de personer som är stomiopererade i Sverige (43 000).

Priset är 10 000 kronor att delas mellan de olika klinikerna.

– ILCO har en viktig uppgift att säkerställa att alla får bästa möjliga vård, behandling och stöd. Genom Stomipriset synliggör vi de sjukdomar som kräver stomi, säger Bo Karlsson, förbundsordförande i ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet.

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.

En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden.

 

Text: Linn Almerud linn.almerud@sll.se

Läs mer Dölj text

Moltas - en hjälpande tass i vården

Den omgärdade gården utanför lekterapin i nya sjukhusbyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, är full med leksaker. Cyklar, trampbilar, spel, bollar och gungor. Men i dag är leksakerna övergivna, trots att många barn njuter i solen.

All uppmärksamhet är nämligen riktad mot hunden Moltas, en fyraårig labradoodle-hane med vit, luddig päls, som med stolt blick sitter mitt i gruppen av sjuka barn och njuter av klappar och smek.

Moltas är utbildad terapihund vilket innebär att han är specialtränad för att vara stilla och lugn, en artig lyssnare och dessutom kunna tåla hårda kramar och högljudda vårdapparater, utan att blinka.

Dagens besök på Lekterapin i Solna är bara ett av många uppdrag för Moltas. En annan av hans arbetsplatser är Lilla Erstagårdens barnhospice, där han deltar i vården av barn i livets slutskede. Han är också en viktig del av teamet inom SABH, Avancerad barnsjukvård i hemmet, som behandlar sjuka barn i deras hem.

– Moltas roll är framför allt att ge barnen något annat att tänka på, förklarar Moltas matte, barnskötaren Anette Jirbäck som har tränat hunden sedan han var valp.

Efter den första mysstunden är det dags att ge Moltas lite uppgifter. Hundgodis plockas fram och efter att Anette lagt en handduk över Moltas ögon så att han inte kan tjuvkika, får barnen gömma godiset i ett slags hundpussel. När alla godisar är gömda får Moltas titta, och nosar snabbt upp varenda liten munsbit, även om han måste lyfta på lock och flytta runt lösa delar av pusslet.

 

Moltas varje rörelse följs av barnen, som skrattar högt av lycka när Moltas kämpar med att få fatt i den sista godisbiten genom att flytta runt både pussel och hundfilt. Ett av barnen är 13-åriga Frida, som saknar sin egen hund där hemma:

– Man saknar ju sin egen hund när man är inlagd på sjukhus, vilket gör det extra jobbigt att vara här. Därför var det jätteroligt att få gosa med Moltas i dag, säger hon.

Tioåriga Edvin har ingen egen hund, men väl en ödla hemma som han saknar. Efter viss tvekan närmar han sig Moltas, som lägger sitt huvud i Edvins knä för att övertyga pojken om hundars förträfflighet som gosedjur. Och snart släpper hämningarna för Edvin som till och med vågar borra ner näsan i Moltas nytvättade, bländvita päls.

En annan av Moltas specialiteter är att få behandling, om än med mjuka leksaksinstrument. 11-åriga David passar på att ta både blodprov, lyssna på hjärtat, ge sprutor, sätta plåster och lägga bandage på den tålmodiga hunden.

– Många barn vill göra samma sak med hunden som de själva utsätts för i behandlingen på sjukhuset, förklarar Anette Jirbäck.

 

Hundar i sjukvårdens tjänst har funnits i många år, framför allt inom äldrevården, och i USA har terapihundar använts på sjukhus sedan 1970-talet. 2008 tog det riktig fart då flera terapihundutbildningar startade i Sverige. Hundarnas positiva effekter inom äldreomsorgen sägs bland annat märkas genom att vid-behovs-medicinering, som ångestdämpande medicin, har kunnat minskas när hundar har varit närvarande.

I sjukhusmiljöer lyser dock ännu hundarna med sin frånvaro, på grund av hygien- och allergirestriktioner. Än så länge hålls därför terapihundarna utanför vårdkärnan. Förutom Moltas finns ett hundteam på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, och på Akademiska sjukhuset i Uppsala jobbar labradoodlen Livia, som dock utgör undantaget. Livia är nämligen föremål för en studie kring terapihundars betydelse i barnsjukvården, inom sjukhusets väggar. De medicinska effekterna för barnsjukvården ska studeras, liksom förekomsten av allergen och bakterier i samband med hundens medverkan.

Charlotte Elf, chef för Pedagogiskt resurscentrum och Lekterapin, och Anette Jirbäck, hundförare och barnskötare tillsammans med Moltas.

  

Tillbaka i Solna får Moltas, i väntan på slutresultatet av Uppsala-studien, ännu så länge hålla sig ute på gården. Men Charlotte Elf, chef för Pedagogiskt resurscentrum, PRC, hoppas på fler besök i framtiden än de tio besök som är inplanerade under sommarhalvåret 2017:

– Moltas har jättestora fördelar för barnsjukvården. Barnen glömmer sin smärta, de rör sig bättre och tränar upp fysik och finmotorik på ett sätt som är svårt att få till med traditionella metoder, säger Charlotte och lyfter även ett annat exempel:

– Vi hade en sjuk pojke som inte ville äta eftersom medicineringen gjorde maten smaklös. Men efter att ha lekt med Moltas och gett hunden hundgodis började han till slut att äta själv. Det var fantastiskt att se, säger hon och fortsätter:

– Det vore en dröm att få in Moltas i själva sjukhuset, hela året, så att han kan få träffa alla de barn som inte har möjlighet att komma ut till oss på gården.

David, vars mamma berättar att han under gårdagen knappt orkade gå ur sängen på grund av sin sjukdom, har fått fatt i kopplet och gett sig ut på hundpromenad runt gården. Moltas går lydigt bredvid, i samma takt som David. När pojken kastar iväg en boll för Moltas att hämta gnistrar lyckan i ögonen hos både hund och pojke.

– Jag blir glad av hundar, de är så gosiga. Moltas gör att jag får tänka på lite annat än sprutor när jag är här på sjukhuset, och det är jättebra, säger en nöjd David innan han ger Moltas en lång, varm avskedskram.

TEXT OCH FOTO: CARIN TELLSTRÖM

 

Terapihunden Moltas

Terapihundar tränas för att vara stilla och 
lugna i alla situationer, och tycks njuta av uppmärksamheten.

Utbildningen för att bli terapihund, med påbyggnadsutbildningen barnhund som 
Moltas har, tar totalt 1,5 år.

Moltas är med vid barnens sida utan att 
ställa krav. Besöket på Lekterapin brukar 
pågå i 40-60 minuter, vilket är lagom för Moltas eftersom jobbet kräver stor koncentration med att vara stilla, lugn och att kunna lyssna. Att dessutom träffa många nya barn på en och samma dag bidrar också till att han blir trött.

Moltas besök på Karolinska Universitetssjukhusets lekterapi, som sker både i Huddinge och Solna under totalt tio tillfällen i sommar, har gjorts möjliga tack vare bidrag från stiftelsen Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Läs mer Dölj text

Ännu en glad Pippidag med både sol och regn på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

På Lekterapins nya trivsamma uteplats hade personalen dukat upp ett dignande kalasbord med nygräddade kardemummabullar, fruktdryck och färsk blandad frukt tack vare Stiftelsens sponsorer. Självklart kunde besökarna också köpa årets fina Pippi-tröja för en billig penning.

Många patientfamiljer blev så glada över att bli underhållna, sjunga tillsammans och träffa Pippi, Fröken Prysselius och King & Klang från Astrid Lindgrens Värld

Tack! Astrid Lindgrens Värld, Duni, Ekolådan, Konsumentföreningen Stockholm, Salvequick och Thelins konditori ni alla som ställer upp!

Varma sommarhälsningar,
Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

" Vi ska vara för de sjuka barnen, vad solen är för sommaren."

 

Klicka här för att se Pippidagens program för 2017

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2016

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

- Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet.

- Pippi-dagens 19-års jubileum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna.

- Skapande filmverksamhet för barn & ungdomar på Lekterapin.

- Stöd till Neuropediatriken; rehabiliteringsteam för barn med förvärvade hjärnskador.

- Musikterapi till Hematologi, Nefrologi och Gastropatienter på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:

- Stöd till bland annat; Barntuberkolosmottagningen (ensamkomna flyktingbarn), Barn- och Ungdomsmottagningar, Familjevåningen Solna, Lekterapin och Öron-, näs- och halskliniken på  Huddinge.

- Skapande- och avledningsmaterial till barn och ungdomar.

- Projektor med interaktivt rörligt bildmaterial till Barnradiologiska kliniken i Solna.

- Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

- Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset utöver Pippidagen den 16 juni och ”Lilla” Julafton den 19 december.

- Stiftelsen har fortsatt samarbete med Nobelmuseets Barnverksamhet och Djurgården Hockey som har skänkt hundratals matchbiljetter, samt arrangerat ett par aktivitetsdagar för ALB-familjer på Hovet vid Globen.

- Stiftelsen har medverkat bland annat på Tjolahopp Tjolahej-dagarna på Skansen  den 21-23 maj, Hem, Villa & Bostadsrättsmässan den 6-9 oktober och Djurgårdens aktivitetsdag i Globen den 27 november.

 

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.

Läs mer Dölj text

Antikmässan stöder Astrid Lindgrens Barnsjukhus

När du köper din biljett till Antikmässan kan du skänka 20 kr till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Pengarna går oavkortat till projekt som hjälper och stödjer barnen, föräldrarna och även personalen på många olika sätt. T.ex. lekterapi, sjukhusclowner, simhall för rehabilitering, familjehotellet, sommarläger och toppmodern ultraljudsutrustning.

Köp din biljett på www.antikmassan.se och välj längst ned på sidan hur många 20-lappar du vill skänka.

Tack vare din gåva kan Stiftelsen fortsätta att stödja och hjälpa de sjuka barnen, deras anhöriga och även personalen på många olika sätt. Du kan läsa mer på www.astrid-barn.se

Läs mer Dölj text

"Lilla" Julafton på Lekterapin

Nu är det jul igen och... "Lilla" Julafton på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

En fin och uppskattad tradition på ALB Lekterapin i Solna och ett gott samarbete mellan Kristin Kaspersen och Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus sedan 18 år med många glada "kändistomtar" som sjunger, delar ut klappar och pratar en stund med barn och ungdomar på Lekterapin. I år var julfirandet på Nya Karolinska Barn-ALB på plan 04 på torget utanför hissarna.

Varmt tack "vår" fantastiska eldsjäl Kristin Kaspersen och årets härliga tomtar!

Charlotte Perelli,
David Hellenius,
Renée Nyberg
Molly Zandén
Mia, Jesper, Peg, Penny, Philippa och Phoenix Parnevik,
Celie Sparre,
Martin Stenmarck,
Micke och Håkan (gitarr och trollkarl)

God Jul & Gott Nytt År!

Läs mer Dölj text

Nobelmuseets årliga besök på Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Nobelmuseets årliga besök på Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

I måndags besökte Nobelmuseets barnverksamhet Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, något som är en årlig tradition i samband med Nobelveckan. Denna gång fick vi komma till Lekterapins alldeles nya lokaler i Nya Karolinska.

Vi pratade om Alfred Nobel och hans pris som delas ut nu på lördag. Efter att ha tittat på medalj och diplom tillverkade vi lysande små fyrar tillsammans! Vi berättade också om en svensk Nobelpristagare, Gustav Dahlén, som fick Nobelpriset i fysik just för sin uppfinning som gjorde fyrarna mer effektiva.

Vi tackar för ett trevligt besök på lekterapin, vilket vi gjorde i samarbete med Sanna Murray-Salander, Director på Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vi tillverkade fyrar tillsammans med barnen på lekterapin

Läs mer Dölj text

Glittrande julhälsning från Barnröntgen

JULKALENDERN LUCKA #5. Illustrerad av ett skimrande snöfall för barn kommer här en julhälsning från barnröntgen i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Juleljus i bästa stil bjuder barnröntgen i Solna på! Foto: Carin Tellström

I från barnröntgens datortomograf, plan 7 i nya sjukhusbyggnaden i Solna, lyfter vi på hatten och hälsar alla välkomna hit! Sedan en dryg vecka är vi på plats i våra nya lokaler och har samtidigt lyckats sjösätta vårt barnanpassningsprojekt.

Det har skett i form av att den nya datortomografen har fått en så kallad audiovisuell miljö, med musik och tecknade filmer samt illustrationer projicerade bland annat i taket, vilket gör besöket hos oss till en trevlig upplevelse.

Vi kan dessutom med hjälp av bilder och ljud avleda våra unga patienter så att man i vissa fall kan undvika sövning.

Detta har skett tack vare generösa bidrag från Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och i samarbete med Siemens Healthineers. Redan efter första veckan har vi fått stor uppskattning av både föräldrar och barn.

Tack till Er som gjort detta möjligt och ett särskilt tack till "Hatten förlag AB" för bidraget med de populära figurerna "Babblarna".

Med detta vill vi önska Er alla en riktigt God Jul och Gott nytt år med hopp om ännu fler förbättringar av barnens miljö på sjukhuset!

Från vänster i bild: Ilhan Omar, Lena Gordon Murkes, Christin Ekestubbe ( i hålet), Jacob Strömgren.

Läs mer Dölj text

Djurgården Hockey bjuder på stor familjefest på söndag

När Karlskrona kommer på besök till Hovet på söndag anordnar Djurgården Hockey en stor familjefest där hela E4 Norra blir till ett lekland med fullt av aktiviteter. Dessutom bjuder DIF ca 300 barn och vuxna från Astrid Lindgrens Barnsjukhus till matchen.

Läs mer om DIF Hockeys stora familjefest här!

Läs mer Dölj text

Den akuta och planerade barnsjukvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna flyttar den 27 november (1)

Karolinska Universitetssjukhusets akuta barnsjukvård och planerad barnsjukvård, det vill säga Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, flyttar till nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden i Solna den 27 november 2016. 

Hur påverkas du som patient?

Barnsjukvård inklusive barnakuten bedrivs som vanligt:

All barnsjukvård, inklusive barnakuten, kommer att fortsätta bedrivas precis som idag, oberoende av flytten. Barnakuten handlägger barn med mycket allvarliga sjukdomar och tillstånd och har därför öppet dygnet runt. 

Tydlig skyltning när flytten sker:

När flytten sker, skyltas de nya lokalerna tydligt, och hänvisningsskyltning kommer att finnas från de gamla lokalerna till de nya.

Snabbast vård vid akuta besvär som inte är livshotande:

Vid akuta besvär som inte är livshotande kan du få hjälp för ditt barn snabbare om du besöker Vårdcentralen eller Närakuten där du bor. Se mer information på 1177.se. Där finns detaljer om öppettider, vad som ligger närmast där du bor och vilka åkommor som behandlas på respektive akutmottagning.

Information till dig som patient:

De patienter som från slutet av november 2016 ska få planerad vård i den nya sjukhusbyggnaden i Solna kommer att få information om det i god tid, t ex via kallelsen. Du som patient eller närstående kan också alltid hitta aktuell information på vår hemsida, www.karolinska.se

Barnsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge berörs inte av flytten.

http://karolinska.se/

Läs mer Dölj text

Barnens snickarstig på Villa, hus & bostadsrättsmässan 6-9 okt

I Barnens snickarstig - arrangerad i samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus - finns snickarbänkar med verktyg, granar och stubbar, hus och skog. Allt för att skapa en inspirerande plats där barn kan skapa och pyssla fritt. 

Det är andra samarbetsåret mellan Stockholmsmässan och Stiftelsen. I Stiftelsens egen monter A01:48 finns möjlighet att ställa frågor och höra om arbetet de utför. 

- Detta är verkligen ett positivt och givande samarbete. När du köper en mässbiljett online kan besökaren välja att skänka 20 kr till Stiftelsen, säger Sanna Murray-Salander, verkställande på Stiftelsen (www.astrid-barn.se).

I snickarstigen och vid Stiftelsens monter finner du även Isabelle McAllister som ger goda inredningstips till små och stora barn.

Läs mer Dölj text

Thelins konditori stöder Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Under hela oktober månad stöder Thelins konditori Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus med 1 krona per försåld bulle.

Läs mer Dölj text

Pratande robottruckar fick namn av barnjury

Blixten, Tyrbot, Hjälpa och Karolinus är några av de namn som robottruckarna i den nya sjukhusbyggnaden i Solna fick under tisdagseftermiddagen.

Den nya teknikbyggnaden på sjukhusområdet fick fint besök under tisdagen. De barn som lämnat namnförslag till de nya transportrobotarna passade nämligen på att inspektera truckarna och kolla in de pinfärska namnskyltarna.

Det var i somras som barn under ett evenemang i Kungsträdgården fick lämna namnförslag på de 29 robottruckar som kommer att användas i den nya sjukhusbyggnaden. Barn vid lekterapin på Astrid Lindgrens barnsjukhus har agerat jury och utsett vinnarna som presenterades under tisdagseftermiddagen. Bland de vinnande namnförslagen fanns förutom Blixten och Karolinus även Poccos, Miss Greeneye, Skutt och Grisis.

De 29 robottruckarna kommer att sköta en lång rad transportjobb på sjukhuset. Allt från att hämta mat, städvagnar och tvätt till personalkläder och källsorterat material som inte går till sopsugen.

Syftet är att frigöra tid för personalen som i stället kan fokusera på att ta hand om patienterna.

Robotarna har sin bas i den centrala teknikbyggnaden under sjukhuset, dit alla transporter kommer. Textilier och medicinska förbrukningsmateriel lossas från lastbilarna varvid robotarna automatiskt hämtar godset.

Systemet är i hög grad automatiserat. Robotarna läser av elektroniska chip med godsinformation som sitter under vagnarna och vet sedan vart vagnen ska transporteras. Från lastcentralen åker de längs en kulvert och navigerar fram till den hiss de ska tas för att komma till rätt avdelning. Robotarna har egna hissar som de kommunicerar trådlöst med.

Hinder längs vägen är inga problem, robotarna känner av och stannar vid hinder för att undvika krockar. Skulle en människa befinna sig framför piper robotarna högt och ber vänligen personen i fråga att flytta på sig. Det är heller inga större farter det handlar om, robotarnas hastighet är måttliga 1,6 kilometer per timme.

Robotarna, så kallade AGV:er (automated guided vehicle) är igång dygnet runt och hinner med 1 600 transporter varje dygn. Det krävs dock en laddning då och då, vilket tar cirka 4-6 timmar per dygn.

Systemet är nu intrimmat och redo för att patienter och personal ska flytta in i sjukhuset i november.

Den 27 november är det dags att ta emot de första barnpatienterna i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Då flyttar stora delar av verksamheten från Astrid Lindgrens barnsjukhus in, däribland all slutenvård inklusive intensivvård, operationssalar och delar av öppenvården. En bärande tanke med vården i den nya sjukhusbyggnaden är att den högspecialiserade vården bättre ska integreras med forskning, utveckling och utbildning.

Barnsjukvårdens nya lokaler i Solna är också mer anpassade än dagens för att familjerna ska kunna vara delaktiva i vården. På nyföddhetsavdelningen kommer det exempelvis att finnas 12 familjerum jämfört med dagens två. Alla patienter och föräldrar får ett enkelrum på 16 kvadratmeter, utrustat med en så kallad familjesäng som rymmer tre personer så att även ett syskon kan få plats. Även samvårdsrummen på nyföddhetsavdelningen, där mor och barn kan vårdas tillsammans, har plats för övriga familjen.

Läs mer Dölj text

Atea stödjer Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Atea donerar mobiltelefoner till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mobilerna kommer att användas tillsammans med appen Triabetes för att underlätta för barn som har diabetes.

- Att som barn drabbas av diabetes innebär en stor förändring för hela familjen. Att då kunna hålla kontakt med vården på ett enkelt sätt via en smart telefon och en app underlättar och bidrar till en ökad känsla av kontroll, säger Annika Carlgren, sjuksköterska diabetesavdelning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Triabetes är en app som kan användas av hela familjen för att kontrollera barnets blodsockernivå och ge instruktioner om insulindoser. Den underlättar också för hela familjen att hålla kontakt med sjukhuset.

- Vi är oerhört glada över Ateas generösa donation som i högsta grad bidrar och underlättar för många fler barn och ungdomar som har diabetes. Det ligger helt i linje med Stiftelsens mål att "främja barns vård vid sjukhuset", säger Sanna Murray-Salander, VD på Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

- Vi är glada att kunna stödja verksamheten på det här sättet. Många familjer har inte råd med en smart telefon och att då på det här sättet kunna bidra till en mer jämlik vård känns väldigt naturligt, säger Linnea Stålhammar specialist inom mobilitet på Atea.

Mobilerna levereras av företaget Inrego som arbetar med att återanvända mobiler.

Läs mer Dölj text

Ådas Juniordag den 23 juli 2016

2016-07-07

Ett stort minne från 2015 - Ådas Juniordag. De flesta som var med minns det fullständigt galna regnandet. ALLA minns värmen, glädjen, engagemanget, gemenskapen och stoltheten över vad vi uppnådde tillsammans.

Den 23 juli är det dags att upprepa succén. Då genomför vi nämligen Ådas Juniordag 2016, den här gången tillsammans med Trosa Edanö IBK:s allsvenska damlag och Marcus Sörensen (Tre Kronor och San José Sharks) med flera namnkunniga hockeyvänner.

Är du junior och vill spela i något av våra fyrmannalag, mejla Torgny@adagolf.se.
Är du företagare och vill bilda ett eget lag tillsammans med juniorer och innebandy/hockeylirare, mejla Torgny@adagolf.se.

Har du aldrig spelat golf och skulle vilja prova hur det är under Juniordagen kommer vi ha massor av prova på aktiviteter. Mejla Info@adagolf.se för mer information.

Välkommen :-)
//Torgny Steen

Klubbchef/Manager
Torgny@adagolf.se
+46(0)707-170 595
Åda Golf & Country Club
619 91 Trosa

Läs mer Dölj text

Nya våtvästar till simbassängen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

De nya våtvästarna i bruk!

Vid terapibassängen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus används nu de nya våtvästarna. Små och stora barn har nu alla tillgång till de fina nya västarna vilka ger möjlighet till god träning. Västen fungerar i huvudsak inte som en flytväst utan som en hjälp att balansera kroppen så fysisk träning kan genomföras.

Stort tack till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus för den fina gåvan!
Charlotte Elf, Enhetschef
Pedagogiskt Resurscentrum, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2015

Tack alla våra sponsorer, donatorer, partners, givare, vårdpersonal och övriga vänner!

Utan er hade Stiftelsen inte kunnat lämna så många generösa bidrag till flera behjärtansvärda projekt/ansökningar på och vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Ännu ett år med glädjande resultat.

Läs gärna här nedan Stiftelsens senaste Verksamhetsberättelse som visar utvalda delar av de projekt vi har stött förra året!

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2015

Stiftelsens artonde verksamhetsår har präglats av fortsatt hög aktivitet och engagemang i både små och stora projekt, för såväl patienter och anhöriga som för personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

- Stöd till Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet på Akutvården Q80, Neuropediatriska verksamheten Q82, Barnkirurgen Q83, Barnkardiologiska mottagningen Q63, VIP-pass på alla avdelningar, Barnortopedin Q62, Intensivvårdsenheterna BIVA, BIMA, LIVA, ECMO med flera.

- Arrangerande av Pippi-dagens 18-års jubileum den 11 juni på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

- Bidrag till Filmverkstan. Skapande filmverksamhet för barn och ungdomar på Lekterapin i Huddinge och Solna.

- Fortsatt stöd till Neuropediatriken Solna. Rehabiliteringsteam för barn med förvärvade hjärnskador, bland annat till regelbunden Bildterapi, Tonårsgrupp och Sommarläger.

- Fortsatt stöd till Musikterapin, PRC PedagogisktResursCentrum, ALB Huddinge.

Långsiktiga och omfattande sponsor/samarbetsavtal med ett flertal företag.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:

ÖNH-mottagningen B51 Huddinge och A5:03 Solna; Akvarieleasing.

LIVA Q601; Barnvagnar, babysitters och bilstol till patientfamiljer, samt två babyskydd till biltransporter för spädbarn från vårdavdelning Q63.

Barnkirurgen Q83; TV och DVD-apparater till 24 patientrum.

Barnintensiven Q61; Två bekväma fåtöljer för väntande föräldrar.

Brännskademottagningen F42 ALB Solna; Planscher, mobiler med mera.

BUVA Barnuppvakningsavdelningen/postop. ALB Solna; Avledningsmaterial och leksaker.

Onkologen Q84; Specialpedagogisk docka till cancersjuka barn.

Ortoped- och Reumatologmottagningen ALB Solna; Avlednings- och uppmuntrandepresenter till barn med kroniska besvär.

Ortopedin, medicin och kirurgi; Pysselmaterial med mera till patienter.

iPads, TV, DVD, stickpresenter, böcker, leksaker, sällskapsspel, CD, julklappar med mera till flera vårdavdelningar.

Åtta iPads till ”Beredd på behandling” och Lekterapins verkstäder.

AnOpIVA-kliniken ALB Huddinge; Fem iPads, till avledning och information för patienter.

Musikterapin PRC; Keyboard, hjälpmedel till samspel med svårt sjuka barn.

Lekterapin/Musikverkstan/PRC ALB; Bidrag till CD inklusive tryck, omslag och mastring, ca 200 st.

SABH och Lekterapin Solna; Pedagogiskt lekmaterial till barn och ungdomar. Ett nytt pilotprojekt mellan SABH och Lekterapin.

Fågelvägen ALB Solna, Två nya renskinn till klaffstolar vid ALB-entrén.

Enheten för KUL, Kvalitet och Utveckling; Material i avledningssyfte till ALBs introduktionsprogram.

Barntuberkolosmottagningen B79 ALB Huddinge; Förbättringar i väntrumsmiljön anpassat till tonåringar, ofta ensamkommande flyktingbarn.

Lekterapin, B66 ALB Huddinge; AirHockey och PlayStation 3, samt aktiveringsmaterial till äldre barnpatienter i samband med transplantationer.

Fysioterapikliniken; X-box One med tillhörande spel inklusive Kinect till patienter med olika funktionsnedsättningar.

Familjevåningen Solna; Soffbord, diverse inventarier, shoppingvagn samt en handkassa till trivselfrämjande åtgärder.

Lekterapin Solna och Huddinge; Aktiveringsmaterial, leksaker, biobiljetter, presenter, ”stickpresenter”, julklappar samt blommor/växter till innergården.

Simbassängen ALB Solna; Handdukar till patientfamiljer.

Sponsring av växter inklusive skötsel i olika allmänna utrymmen och kompletterande utrustning/plantering av blommor i Barnasinnenas trädgård ALB Solna.

Astrid Lindgrens Värld i samarbete med Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin, sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter på sjukhuset; utöver Pippidagen den 11 juni, bland annat Astrid Lindgrens födelsedagsfirande den 13 nov med besök av karaktärer från Astrid Lindgrens Värld och ”Lilla Julafton” den 14 december tillsammans med Kristin Kaspersen, Stiftelsens ambassadör.

Stiftelsen har tagit fram en ny Pippi-tröja för året, designad av WIS Design.

I samarbete med Saltkråkan och deras firande av Pippis 70-års jubileum på Skansen den 23 maj hade Stiftelsen ett marknadsstånd på Bollnästorget.

Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet. Det åttonde besöket på Lekterapin gjordes den 7 december.

Djurgården Fotboll och Hockey har skänkt hundratals matchbiljetter, arrangerat aktivitetsdagar vid Globen för ALB-familjer samt besökt ALB flera gånger.

I samarbete med Stockholmsmässan har Stiftelsen haft en monter i ”Barnens Snickarbod” på HemVilla&Bostadsrättsmässan den 8-11 oktober.

Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset; Bidrag till kongressen Barnveckan 2015. Ett utbytesforum för barnläkare och sjuksköterskor i Sverige.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.

Läs mer Dölj text

"Lilla" Pippidagens sommarkalas på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Igår den 16 juni firades den 18e Pippidagen och barnen fick glädjas åt att träffa Pippi, Fröken Prysselius och Kling & Klang från Astrid Lindgrens Värld som sjöng och lekte med barnen på Lekterapin.

Konsumentföreningen Stockholm och Ekolådan bjöd på saft, bulle och färsk frukt och årets nya Pippi-tröja med två vackra duvor kunde köpas för en billig penning.

Blomplantering tillsammans med barnen på Lekterapins innergård och det efterlängtade besöket av terapihunden Moltas får bli en annan dag vid bättre väderlek.

Den som väntar på något gott...

Läs mer Dölj text

Tjoalhopp Tjolahej-dagen 21-22 maj på Skansen

Det blev två härliga solskensdagar i helgen när Tjolahopp Tjoalhej-dagen firades på Skansen med ett publikrekord på 22.000 besökare.

Saltkråkan, Astrid Lindgrens Värld och Rabén & Sjögren i samarbete med Skansen stod för ett fullspäckat program med Pippiteater, Allsång med Prussiluskan, Kling & Klang och Matrosortkestern på Tingsvallenscenen. Hela dagen kunde både små och stora barn prova på olika lekar såsom, Inte-stöta-marken-banan på Bollnästorgetes dansbana, Är du lika stark som Pippi? Pröva sin styrka i kraftmätaren, Ronjas Naturstig, lära sig mer om djur, växter och annat spännande man kan hitta i naturen, prova styltgång och hoppa höstack och mycket, mycket mer.

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus tillsammans med många av Saltkråkans samarbetspartners var på Bollnästorget där de hade försäljning och aktiviteter av olika slag i bodar, marknadsvagnar och marknadsstånd. Många besökare gillade Stiftelsens sjukhusnalle som gick åt som smör i solsken.

Nu laddar vi inför nästa år!

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 

Läs mer Dölj text

En uppskattad donation från familjen Nordenfelt till Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

I fredags hade Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus förmånen att ta emot sex välfyllda kassar och en proppfull kartong med hundratals ouppackade små veteranbilar i all världens modeller; Aston Martin, Bugatti Coupé, Daimler, Ford Thunderbird, Maserati, Mercedes-Benz, Saab Cabriolet med mera, med mera.

Leksaksbilarna kommer att ges som en liten uppmuntran till barnsjukhusets småhjältar - våra patienter, i samband med ett "stick-prov", en undersökning eller provtagning. 

Varmt Tack familjen Nordenfelt! 

Glad Påsk önskar Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 

Läs mer Dölj text

Antikmässan 18-21 feb

Antikmässan (18-21 februari) stöder Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

www.antikmassan.se/aktuellt/anstrid-lindgrens-barnsjukhus

Läs mer Dölj text

"LillaJulafton" på Lekterapin

Nu är det jul igen och... "Lilla Julafton" på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

En fin och uppskattad tradition sedan 17 år med många glada "kändistomtar" som sjunger, delar ut klappar och pratar en stund med barn och ungdomar på Lekterapin.

Varmt tack "vår" fantastiska eldsjäl Kristin Kaspersen och årets härliga tomtar!
Petter, Panetoz, Andreas Lundstedt, Tess Merkel, Lina Hedlund, Zara Larsson, David Hellenius, Pernilla Wahlgren, Charlotte Pirelli, Martin Stenmark, Micke och Håkan (gitarr och trollkarl).

God Jul & Gott Nytt År!

Läs mer Dölj text

Astrids 108 årskalas på Lekterapin och en generös födelsedagsgåva från Saltkråkan

Tjuvstart...i fredags, en dag för tidigt firades "vår" underbara Astrids 108-årsdag på Lekterapin. Pippi. pappa Efraim, Fröken Prysselius och konstapel Kling från Astrid Lindgrens Värld i Småland var med och firade och sjöng tillsammans med många glada barn och ungdomar på Lekterapin. Som vanligt var det en glad och upplyftande stämning och det bjöds på saft, bullar och gotter tack vare våra fantastiska sponsorer Konsumentföreningen Stockholm och Karamellkungen. 

Som grädde på moset gav Saltkråkan en generös födelsedagsslant till Stiftelsen. Hurra för Astrid 108 år! 

Läs mer Dölj text

Ett gott samarbete mellan Stockholmsmässan och Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Hem, Villa & Bostadsrättsmässan 8-11 okt blev succé.

De kom tot 42.280 besökare. Ett litet bidrag på 4.560 kr kommer att lämnas till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus genom bidrag på 20 kr per försåld biljett som köptes av mässbesökarna via webben. Många familjer gladde sig åt att få snickra och pyssla i "Barnens snickarhörna" och hälsa på Stiftelsens monter.

http://stockholm.hemochvilla.se/aktuellt/skank-20-kr

Läs mer Dölj text

Ådas Juniordag med golfspel gav 90.000 kr

I lördags spelades juniortävlingen och hela sju spelare från DIF´s herrlag medverkade. Totalt samlades drygt 90.000 kr in varav hälften skänks till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

http://www.golf.se/Folja/Nyheter/2015/7/Juniordag-ger-minst-80-000-kr/

Varmt tack Åda G&CC med sponsorer och DIF Hockey!

Läs mer Dölj text

”Lilla” Pippidagen 2015 - Sommarkalas på Lekterapin

I torsdags firades den 17e Pippidagen på Lekterapin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Ett samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Solen strålade och på Lekterapin bjöds det generöst på saft, bulle, kakor, gotter och färsk frukt tack vare alla generösa sponsorer. Barnen fick även små Pippi-presenter från Saltkråkan.

Glädjespridarna Pippi, King & Klang och Fröken Prysselius från Astrid Lindgrens Värld skojade och busade med både små och stora barn på innergården där poliserna Kling och Klang rattade runt i traktorer, läste fröken Prysselius hemliga dagbok och hade andra hyss för sig.

Barnen hjälpte till att plantera blommor och i bibliotek Bokskogen kunde de få en alldeles egen liten sagostund.  Här kunde de också vara med i en frågelek om Pippi som fyllde 70 år i år och köpa årets Pippi-tröja för en billig penning.

Tack! Astrid Lindgrens Värld, Duni, Ekolådan, Gille, Karamellkungen, Konsumentföreningen Stockholm, Salvequick och alla andra som ställer upp!

 

Med bästa sommarhälsning,

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

 

 

Läs mer Dölj text

Det goda samabetet med Vimmerby Turistbyrå

"När vi driver utveckling av besöksnäringen i Astrid Lindgrens Vimmerby, så är det självklart att bygga detta arbete på de värden som Astrid stod för. Vi försöker i största möjliga mån utgå från behoven hos de barn som besöker oss. Genom samarbetet med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, kan vi göra något för de barn som just nu inte har den möjligheten. Vi är väldigt glada och stolta över att vi fått den möjligheten!"

Vi är väldigt glada och stolta över vårt samarbete!

Tack!

Peter Göransson

Turistchef i Vimmerby

Läs mer Dölj text

Stanley Cup kom till Lekterapin

Under pompa och ståt anlände Stanley Cup-bucklan i tisdags till ALBs Lekterapi i Solna.

De två svenska NHL-spelarna Johnny Oduya och Marcus Krüger som med sitt lag Chicago Blackhawks vunnit årets NHL hade själva valt Astrid Lindgrens Barnsjukhus som sitt första besök för dagen.

Autografer skrevs, hockey diskuterades och alla barn som fanns på plats fick posera framför bucklan tillsammans med spelarna. Även en och annan medarbetare passade på att titta förbi och ta en bild av sig själv tillsammans med den historiska pokalen.

Förutom den berömda bucklan hade spelarna också med sig en stor mängd leksaker och aktivitetsmaterial till barnen och ungdomarna. Dessa ska fördelas mellan Lekterapierna i Solna och Huddinge för att komma så många barn och unga vid ALB som möjligt till glädje.

Läs mer Dölj text

Pippis 70-årskalas på Skansen!

Saltkråkan arrangerade en riktigt fin och lyckad Pippidag på Skansen i lördags. Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus fanns på plats med ett välfyllt marknadsstånd på Bollnästorget tillsammans med många andra samarbetspartners till Saltkråkan. Här kunde både små och stora besökare få infomation om Stiftelsen, köpa sin favorit-Pippileksak, gå på skattjakt, lyssna på sagoläsning ur stora Pippi-boken, pröva att gå på styltor, rulla tunnband, dricka sockerdricka och mumsa på pannkaka, titta på Pippiteater på Sollidenscenen, sjunga allsång med Fröken Prysselius och många fler aktiviteter.

Många glada barnfamiljer och Pippibeundrare strosade runt i parken och besökssiffran på 16.115 personer ligger i topp bland Skansens mest besökta aktivitetsdagar, i klass med Allsången. 

 

Tack Saltkråkan! Det gjorde ni bra.

Önskar er alla en riktigt solig och skön sommar!

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Läs mer Dölj text

Generösa Astrid Lindgrens Värld bjuder många patientfamiljer på en helgresa i Vimmerby

Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby har för åttonde året i rad bjudit in minst 900 barn och föräldrar från Astrid Lindgrens Barnsjukhus den sista helgen i augusti. De bjuder på både bussresa, kost, logi, entré och underhållning. Läs gärna nedanstående brev från en lycklig förälder!

 

"Hej!

Jag fick din adress från Lekterapin på Astrid Lindgrens sjukhus. Min son Oliver blev inbjuden till Astrids Lindgrens Värld. Jag ville bara skriva och tacka så oerhört mycket. Det var helt fantastiskt! Det var första gången vi var där och vi älskade det, parken är så vacker, personalen fantastisk, trevliga och service-minded och alla teatrar var i toppklass. Vi hade två underbara dagar på parken och allt vara bara helt perfekt, parken, boendet, maten, uppträdande, bemötande, lagom med folk, fint väder, alla ställen för lek, mötena med Pippi och alla andra, rutschkanorna.... Vi verkligen njöt! Tack än en gång för denna minnesvärda helg!!!!

 

Med vänlig hälsning,

Christine Pagmar, Oliver´s mamma"

Läs mer Dölj text

Filmverkstan Astrid Lindgrens Barnsjukhus våren 2015

Eget skapande med rörlig bild.

Filmverkstan har bedrivits 3 dagar i veckan på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och har varit förlagd till Lekterapin i Huddinge och i Solna.

Filmverkstan våren 2015

208 barn har deltagit i projektet dvs. antingen har de gjort en film eller fått information om hur man gör animerad film. Åldersfördelningen har varit 4-5 år 19%, 6-12 år 76%, 13-14 år 5%. Under året är det lite fler flickor än pojkar som deltagit i projektet 108/100. Det finns ingen statistik på om det är fler flickor som besöker Lekterapin. Ungefär häften av de barn som jag träffar väljer att göra film tillsammans med mig. De som väljer något annat har antingen inte haft tillräckligt med tid, kommit till Lekterapin med förväntning att pyssla eller liknande, kommit till Lekterapin för första gången och behövt mer tid innan de gör film

Antal filmer som gjorts är cirka 98 st. Barnen har varit i ålder 4-14 år.  Det är både barn som är inskrivna på sjukhuset, barn som kommer på dagvård och syskon till patienter som gör film. Det känns viktigt att även syskon får möjlighet att uttrycka sig med hjälp av rörlig bild. Några av filmerna har gjorts av två barn tillsammans vilket dock är ovanligt och då är det oftast syskon som gör film tillsammans.

Filmverkstans verksamhet och ny teknik.

Under 2014 gick en kurs på Stockholms Dramatiska Högskolan, 30 poäng digital mediepedagogik för pedagoger.

Den var mycket givande och jag har kunnat omsätta mina nya kunskaper i Filmverkstan fram för allt med att använda ny teknik . Vi använder nu helt och håller iPad och gratis appar för att skapa filmerna.

Hur påverkas Filmverkstans verksamhet av den nya tekniken?

- Lättare för yngre barn                                                             
- Barnen blir delaktiga i tekniken                                    
- Alla blir väldigt nyfikna.                                                         
- De laddar ned appar i sina egna iPads eller iPhones.             
- Det tar lite kortare tid att göra en film.
- Det blir fler filmer än tidigare, större intresse.           
- Lättare att lägga på ljud på filmerna.                                      
- Lättare att presentera Filmverkstan jag kan lätt flytta på mig för att visa hur det går till.
- Min ryggsäck är lätt att bära!
- Barnen kan skapa egna filmer på rummen eller hemma efter att ha deltagit i Filmverkstan.

 

Intresset för Filmverkstan har blivit ännu större än tidigare har ökat med minst 25%. Fler barn och föräldrar känner till Filmverkstans verksamhet, den nya tekniken med iPad underlättar att skapa filmerna och väcker nyfikenhet hos så väl barn som vuxna. Fler barn har iPads hemma än tidigare och fler skolor använder också iPads i undervisningen även om inte så  många skolor arbetar med att göra animerade filmer.

 

Några ord från barn och föräldrar om Filmverkstan.

- Tack för filmen. Den är jättebra!

- Adele har nu också visat filmen i klassen, det blev applåder.

- Hej och tack för filmen, den har vi visat hemma flera gånger!

- Ellen är jätte stolt över sin film!

- Bara att man kan göra dessa filmer är jättekul.

- Tack så mycket för filmerna! Och ditt tålamod :)

- Tack så mycket! Vilken härligt läskig film!

- Stort tack Melvin är jättenöjd.

- Filmen har redan visats hos farmor och farfar med stor behållning! Stort tack för idag! :) 

- Vi har nu fnissat och tittat på filmen i väntan på läkarbesök på CF mottagningen,

- Hej Eva, tack för den fina hjälpen med filmen :-) Filip är nu hemma men saknar redan lekterapin :-)

- Ha en trevlig helg och hälsa all underbar personal på Astrid Lindgren !

- Nu har snart hela världen sett vår film! Hela släkten och hur många som helst.

- Hej och tusen tack Ludwig gillar den verkligen J

- Tackar den vart bra, nu ska vi försöka hemma.

 

Jag vill tacka er för ert stöd till Filmverkstans verksamhet och önska er en trevlig sommar!

 

Vänliga hälsningar 

Eva Valentin

 

Filmverkstan 2015 är möjlig tack vare ekonomiskt stöd från bland annat

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2014

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhetsår 2014

Stiftelsens sjuttonde verksamhetsår har präglats av fortsatt ökande omslutning och engagemang i både små och stora projekt, för såväl patienter och anhöriga som för personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

Stöd till Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet till flera vårdavdelningar.

Arrangerande av Pippi-dagens 16-års jubileum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna.

Bidrag till Filmverkstan. Skapande filmverksamhet för barn & ungdomar på Lekterapin.

 

Långsiktiga och omfattande sponsor/samarbetsavtal med ett flertal företag.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:

Fortsatt stöd till Neuropediatriken Solna; rehabiliteringsteamet för barn med förvärvade hjärnskador, bland annat till regelbunden Bildterapi och sommarläger i Furuboda.

Barncancerenheten Q84 Solna; en väggmålning samt pysselmaterial till barn och ungdomar.

LIVA, Långintensivvårdsavdelningen; akvarieleasing, aktivitetstavlor, samt inredningsbidrag.

Familjevåningen Solna; sängbord, lampor med mera, samt bidrag till trivselfrämjande åtgärder.

Lekterapin; rehabiliteringsmaterial till Sinnesrummet, skapandematerial för äldre barn, leksaker, biobiljetter, ”stickpresenter”, julklappar och två tramptraktorer till innergården.

En träningsdocka till KTC, Kliniskt Träningscentrum.

Bidrag till reparation och uppfräschning av ambulansen vid Lekterapin.

En ny ångstädmaskin till simbassängen i Solna.

Akuten Huddinge; två kombi barnvagnar.

Skapande- och avledningsmaterial till barn och ungdomar, ”Krya-på-Dig”-nallar, iPads, stickpresenter, böcker, leksaker, CD, julklappar med mera till flera vårdavdelningar.

Blommor inklusive skötsel i olika allmänna utrymmen samt ytterligare kompletterande utrustning/plantering av blommor i Barnasinnenas trädgård Solna.

 

Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. 

Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset utöver Pippidagen den 12 juni, Astrid Lindgrens födelsedag den 14 nov med besök av karaktärer från Astrid Lindgrens Värld och ”Lilla Julafton” den 15 december med kändistomtar på Lekterapin.

Stiftelsen har också tagit fram en ny Pippi-tröja för året formgiven av WIS Design.

Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet. Det sjunde besöket gjordes den 8 december på Lekterapin.

Stiftelsen har ett samarbete med Djurgården Hockey som har skänkt hundratals matchbiljetter samt arrangerat ett par aktivitetsdagar för ALB-familjer på Hovet vid Globen.

Stiftelsen har hållit ett föredrag till förmån för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus på International Women´s Club´s välgörenhetslunch på Operaterassen i Stockholm den 14 oktober.

Stiftelsen har under året annonserat i Svenska Dagbladet.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.

Läs mer Dölj text

Lilla Julafton med "kändistomtar" på Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Efter det årliga finbesöket från Nobelmuseets Barnverksamhet och det skönsjungande Luciatåget från Adolf Fredriks Musikklasser på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i förra veckan var det åter igen dags för "Lilla Julafton" på Lekterapin då en rad kända ansikten dök upp i tomteluva för att sprida lite julstämning.

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus i samarbete med Lekterapin i Solna anordnade i måndags Lilla Julafton för 16:e året i rad tillsammans med Kristin Kaspersen. Stiftelsens eldsjäl Kristin hade tagit med en lång radda artistvänner. Inbjudna var barn och ungdomar som vårdas på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, tillsammans med deras familjer.

Årets "kändistomtar" var (förutom Kristin Kaspersen) Carola, Lina Hedlund, Andreas Lundstedt, Tess Merkel (alla från Alcazar), Martin Stenmarck med Trollkompisarna Håkan och Micke, Molly Sandén, Pernilla Wahlgren, Benjamin Wahlgren, Tilde de Paula, Anders Timell och Gry Forsell.

Artisterna bjöd på en rad julsånger, trolleri, julklappsutdening och autografskrivning. Många barn passade på att prata en stund med en känd favorit.

Lekterapeuterna passade på att framföra årets önskan:

"Deras önskan handlar om att vi alla på sjukhuset ska ta extra väl hand om våra barn nu under julhelgen. Barn på sjukhus eller hemma - alla behöver de oss vuxna för att julen ska bli till en högtid fylld av värme och omtanke.

Håll jule-stress på avstånd och kom ihåg:

Det finns bara två bestående gåvor vi kan ge våra barn.

Den ena är rötter, den andra är vingar."

En hälsning kommer också från Kristin Kaspersen:

"Jag vill hälsa till personalen här som gör ett ovärderligt arbete och som ger så mycket trygghet, och till den fantastiska Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus."

På bilden syns de kända tomtarna tillsammans med Sanna Murray Salander, Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, samt Kristina Silfvenus och Charlotte Elf från Lekterapin.

Läs mer Dölj text

Julkampanj!

Julkampanj för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, samarbetspartner, vän företag, stöd företag mfl.

Buy aid har tillsammans med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus samarbetat i många år och har lyckats donera över 770,000 kr till Stiftelsen.

V:n Knud Mogensen &  buy aid erbjuder alla deras kunder som har bidragit till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus 20% rabatt resten av året på alla deras produkter på webshopen.

Om du vill dra nytta av erbjudandet, går du in på deras webshop www.buy-aid.se och använd rabattkod: JUL2014 När du köper kontorsmaterial från buy aid så stöder du automatisk Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus med 10% av nettopriset.

Läs mer Dölj text

Grattis och hipp hipp hurra! för Världens Bästa Astrid som skulle ha fyllt 107 år idag

Födelsedagen firades enligt tradition på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lekterapi med finbesök av Pippi, kapten Efraim Långstrump, konstapel Kling och Fröken Prysselius från Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. De sjöng, spelade dragspel och skojade med barnen.

På Lekterapin bjöds det på kalas med bullar, saft, frukt och godis från Konsumentföreningen Stockholm och Karamellkungen, Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus samarbetspartners.

Tusen tack! Astrid Lindgrens Värld, Karamellkungen, Konsumentföreningen Stockholm och Lekterapin för ett gott samarbete.

Läs mer Dölj text

IWC Charity event 14 October

The International Women's Club raised more than 60.000 SEK to the Foundation for the Astrid Lindgren Children´s Hospital

The International Women's Club of Stockholm (IWC) held a wonderful Charity Luncheon at Operaterassen on October 14th, 2014, for the benefit of the Foundation for the Astrid Lindgren Children's Hospital Foundation.

 


The IWC raised more than 60,000 sek, which will be allocated to a specific project within the Neuropediatric Unit of the Hospital: The Furuboda Summer Camp.
The stay at Furuboda has been an important part of the rehabilitation of children and adolescence with an acquired brain injury and a help to process the crisis and trauma that the children have experienced.


With more than 180 plus women in attendance, the IWC hosted a fabulous Fashion Show by the luxury Italian fashion brand Fabiana Filippi, located in Stockholm at Birger Jarlsgatan 2. In attendance was Swedish journalist Ebba von Sydow. Ebba conducted the exclusive Auction of luxury prizes. 
Among the many donors that contributed were; Frantzen Restaurant, Mathias Dahlgren (Matsalen Restaurant), Sacha Juan, Leila Lindholm, Kungliga Operan, Ebba Brahe Jewellery, Fabiana Filippi, Face Stockholm, Rituals, Make Up Store, and may others.


The IWC is a social organisation comprising of more that 300 women of 65 nationalities. The IWC provides a platform for it's members and newcomers to Sweden to create networks and facilitate settlement in a new environment. One of the most important goals of the Club is their philanthropic work. In fact, the International Women's Club has strongly supported, during the more than 50 years of their existence, a variety of philanthropic projects, primarily with a focus on children and women in need, either here in Sweden and/or abroad.

 

Läs mer Dölj text

Kunglig glans på Lilla Pippidagen

Den 12 juni arrangerades Lilla Pippidagen på Lekterapin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. I år fick sommarkalaset besök av Kronprinsessan Victoria.

Det var för 16:e året som Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus i samarbete med Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna arrangerade sommarkalas för alla barn. Lekterapin hade laddat med ballonger och ett fikabord dukat med frukt, bullar och dryck.

Till alla barns glädje dök Pippi Långstrump upp, i sällskap med piraten Fridolf från Astrid Lindgrens Värld. I år besöktes också sommarkalaset av Kronprinsessan Victoria, som är beskyddare av Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Alla barn som ville fick varsin prinsess- eller prinskrona.

På Lekterapin blev det snabbt fullt med barn och föräldrar som ville hälsa på Pippi och Kronprinsessan och sjunga sånger tillsammans. Så småningom, försenade på grund av tågproblem, kom även poliskonstapel Kling och Fröken Prysselius och roade små och stora barn.

Under sommarkalaset hölls även en sagostund i biblioteket Bokskogen där man även kunde köpa årets nya Pippi-tröja för en billig penning och Filmverkstan hade filmvisning i entrén.

Kika på programbladet här

Henrik Almkvist, styrelseledamot i Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Kronprinsessan, Stiftelsens Beskyddare

Sanna Murray-Salander, verkställande i Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Svante Norgren, divisionschef på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Läs mer Dölj text

Framgångsrikt projekt ger pengar till välgörenhet

Den välkända svenska konstnären Ulrica Hydman Vallien har tillsammans med Finlands största möbeltillverkare inom planmöbler formgivit en unik möbelserie vid namn Hekla.

Projektet stödjer Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och bygger på välgörenhet. Under mässan Stockholm Furniture Fair den 4-8 februari visades serien för första gången. Möbelserien Hekla säljs bland annat på Mio möbler, och målet är att en miljon kronor ska skänkas till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Läs mer om projektet under rubriken ”Pressreleaser” eller på facebook.com/projekthekla

Läs mer Dölj text

En lyckad julkampanj i samarbete med StayFriends

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och StayFriends vill tacka så mycket för ert deltagande och stora engagemang i 2013 års julklappskampanj!

Genom julklappskampanjen samlades totalt 152 leksaker in till barnen på sjukhuset, till ett sammanlagt värde av 13 275 kronor. Fantastiskt!

Ett stort, varmt tack!

Läs mer Dölj text

IKEA Kungens Kurva skänker 300 mjukisdjur till Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Tack till IKEA Kungens Kurva och deras kunder!

IKEA Kungens Kurva har under en mjukdjurskampanj samlat in 300 mjukisdjur från sina kunder till barnen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mjukisdjuren har nu lämnats över till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Ni har gjort väldigt många barn glada genom denna fina kampanj. Stort tack!

Läs mer Dölj text

Lilla julafton firades på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Stiftelsens egen hjältinna, Kristin Kaspersen drog åter igen ihop ett gäng kändistomtar som kom och firade "Lilla julafton" den 16 december på Lekterapin. De sjöng julvisor, delade ut klappar, skrev autografer och framförallt tog sig tid för en alldeles egen liten pratstund med barnen på Lekterapin.

Tack för ert årliga julaftonsfirande som uppskattas så mycket av både små som stora barn och av personalen på barnsjukhuset!

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus tackar för ännu ett gott samarbetsår och önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År!

Läs mer Dölj text

Astrid Lindgrens Barnsjukhus får besök av Nobelmuseets barnverksamhet (1)

Barnen  på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna får besök av Nobelmuseets barnverksamhet. Nobelmuseets Barnverksamhet besöker varje år Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lekterapi, ett samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Under besöket den 9 december fick barnen höra historien om Alfred Nobel. Sedan hölls en experimentverkstad då barnen fick smälta plast som sedan formades till små figurer som de gjorde halsband av.

Läs mer Dölj text

Djurgården Hockey bjuder barnen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus på hockeymatcher (1)

Under 15 års tid har Djurgården Hockey samarbetat med Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna och Huddinge. Dels besöker flera spelare båda sjukhusen två gånger per säsong, dels bjuds de sjuka barnen in till två matcher på Hovet.

Djurgården Hockey har länge samarbetat med sjukhusen och stödjer Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stiftelsen bildades 1997 och har som mål att "främja barns vård vid sjukhuset". Det gör Stiftelsen bland annat genom att verka för att miljön vid och inom sjukhuset på alla sätt skall underlätta barnens vistelse och därigenom påskynda deras tillfrisknande. 

Klicka här för att se ett filmklipp från spelarnas senaste besök hos barnen.

I morgon söndag och under matchen 11/1 kommer barn från sjukhusen att vara på plats för att få en rolig dag på Hovet. Djurgården Hockey har bjudit in barnen med vänner och familj att ta del av en trevlig dag som bryter av sjuktillvaron.

JENNY SILFVERSTRAND, VD Djurgården Hockey. Vad ligger bakom samarbetet med Astrid Lindgrens Barnsjukhus?

- Det började för länge sedan då Tommy Söderström ville göra något för barn som har det tufft. Det arvet för vi vidare och vi har nu utökat samarbetet med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi vill helt enkelt göra något bra eftersom vi faktiskt har möjlighet till det. Vi får otroligt fin respons från mammor, pappor, morföräldrar och farföräldrar efter våra besök. Jag hoppas verkligen att fler klubbar tar efter på andra håll i landet. Det är så enkelt att göra stor skillnad i barnens vardag.

SANNA MURRAY SALANDER, VD för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vad tycker du om samarbetet mellan Djurgården Hockey och Astrid Lindgrens barnsjukhus?

- Bara positivt och proffsigt. Vårt mångåriga samarbete med DIF har visat på långsiktighet, kontinuitet och återkoppling. Idrottshjältar är viktiga förebilder för barnen. Samarbetet är mycket värdefullt och det bygger på ett långsiktigt och kontinuerligt samarbete för både DIF, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Stiftelsen.

Hur upplever barnen besöken när spelarna kommer och hälsar på?

- Som ett kul, uppmuntrande och ett viktigt inslag i vården som underlättar deras sjukhusvistelse och därmed påskyndar deras tillfrisknande. Många av DIF-spelarna känner barnen igen sedan tidigare så besöken inger trygghet och tillit.

Att barnen får komma och titta på hockey, vad är dina tankar kring det?

- Det är guld värt. Att hela familjen ges möjlighet att gå och se en hockeymatch live och helt gratis på Hovet är helt fantastiskt. Många familjer vill se hockey men har inte råd. Som bonus får barnen och ungdomarna också se spelarna som de tidigare har träffat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Läs mer Dölj text

Astrids 106-årsdag firas på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Idag har Astrids 106 års-dag firats med ett hejdundrande kalas på Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Konsumentföreningen Stockholm bjöd på saft, bullar och frukt och Karamellkungen på krumelurpiller. Barnen fick också fina Emil- och Pippi-refelexer från Popomax.

Från Astrid Lindgrens Värld, i de mörkaste skogarna i Småland kom Pippi, Efraim Långstrump och konstapel Kling till Lekterapin där de roade och skojade med både stora och små barn.

Hurra, hurra, hurra, hurra för Astrid idag och tack alla ni som var med och förgyllde Emil-dagen!

Läs mer Dölj text

Den femtonde Pippidagen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Stiftelsen i samarbete med Lekterapin, firade den femtonde Pippidagen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och enligt tradition med finbesök från Vimmerby. I år medverkade karaktärerna Pippi, Kling & Klang, Fröken Prysselius med sina två väninnor från Astrid Lindgrens Värld som underhöll på Lekterapin och i bibliotek Bokskogen kunde barnen få lyssna på berättelsen och se bilderna i den alldeles nya barnboken om konstnären Carl Larsson från Bokförlaget Langenskiölds. Ett gott och inspirerande samarbete med Nationalmuseum och Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, där 2 kr per såld bok går till Stiftelsen.

Konsumentföreningen Stockholm bjöd på dryck och bullar, Ekolådan på färsk frukt, Karamellkungen på godis och ett och annat figurplåster från Salvekvick delades ut till både små och stora. Årets Pippi-tröja med en strålande sol som motiv och Stiftelsens slogan " Vi ska vara för barnen vad solen är för sommaren" kunde köpas för en billig penning i biblioteket.

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2012

Stiftelsens femtonde verksamhetsår har präglats av ständigt ökande omslutning och engagemang i både små och stora projekt, för såväl patienter och anhöriga som för personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Torsdagen den 19 januari kunde Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus för tredje gången hälsa sin Höga Beskyddare, Kronprinsessan Victoria välkommen till barnsjukhuset i Solna. Detta informella besök blev till en intensiv eftermiddag för Kronprinsessan med besök på bland annat Diabetesmottagningen, Vårdavdelning Q83 och Gånganalyssektionen/Motoriklabbet där besöket avslutades med en gemensam fikastund. Som dopgåva till Prinsessan Estelle skänkte Stiftelsen en Byarumsoffa.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

* Stöd till Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet, på Akutvård Q80,

Neuropediatriska verksamheten Q82, Barnkirurgen Q83,Barnkardiologiska avdelningen Q63, VIP-    pass på alla vårdavdelningar, Barnortopedin Q62, Intensivvårdsenheterna BIVA, LIVA och ECMO, B66, ÖPV-mottagningen DEMO (barn och ungdomar med fetma), samt Cystisk Fibros, Allergi och Lungmottagningen i Huddinge.

* Arrangerande av Pippi-dagens 14-års jubileum den 13 juni på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

* Arrangerande av Stiftelsens 15-års jubileum på den Internationella Barndagen, den 1 oktober på Nobelmuseet.

* Inredning och ombyggnation av ett kök- och uppehållsrum på avdelning Q63 och Q83, för  patientföräldrar och anhöriga.

*Inredning och utsmyckning i ”Beredd på behandlingsrummet” på Lekterapin.

Långsiktiga och omfattande sponsor/samarbetsavtal med ett flertal företag.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang: 

Fortsatt stöd till Neuropediatriken Solna; rehabiliteringsteamet i samarbete med CTRF, för barn med förvärvade hjärnskador, bland annat till regelbunden Bildterapi, sommarläger i Furuboda och en ”Tjejgrupp”.

PRC Pedagogiskt Resurscentrum/Lekterapin; bidrag till Filmverkstan, skapande filmverksamhet för barn & ungdomar, en filmpedagog två dagar i veckan på respektive sjukhus i Huddinge och Solna.

Barncancerenheten Q84 Solna; fem TV-apparater, en stereo, samt tre skinnfåtöljer till dagvårdspatienter.

Barnonkologmottagningen Solna; Fiberoptik till två behandlingsrum samt material till en väggmålning.

Barndiabetesmottagningen Solna, samt Q83; fyra iPads för användning i diabetesutbildningen av skolbarn och ungdomar, samt som lustfylld förströelse för de allra yngsta barnen.

Neuropediatriken, Dagvård Q82; en iPad för användning i samband med att det görs muskelbiopsier på barn.

Barnortopedin och medicinavdelningen Q62;  leksaker, böcker, spel, pysselmaterial med mera till sängliggande, rullstolsburna och multihandikappade patienter.

Uppvakningsavdelningen B43 Huddinge: två TV inklusive DVD, dataspel, leksaker med mera. Att kunna erbjuda barnen en stimulerande igenkännande miljö för att underlätta deras vistelse.

Avdelning Q83 Solna; omklädsel avtorkningsbart tyg till soffdynor i dag- & matrum.

Rikscentrum Barnobesitas DEMO (barn och ungdomar med fetma) Huddinge; en 42” TV och leksaker.

Allergi- och lungmottagningen B77, Huddinge; en 42” TV med DVD till dagvården, till väntande patientfamiljer och till undervisning.

Barnakuten Q80 Solna, två barnvagnar, samt Lek & aktivitetsmaterial.

Barnneuropediatriska Slutenvården Q82S; byte av en bänkskiva i dag- och matrummet.

Brännskadeteamet, Lekterapin Solna; bidrag till en sjukgymnast 2 timmar vid fem tillfällen med fika. Att organisera en badgrupp där barn och ungdomar med brännskador kan träffa andra patienter i samma situation.

Barn- och Ungdomsmottagningen Järva; barnmöbler och leksaker till behandlingsrummen.

Barn- och Ungdomsmottagningen Liljeholmen; ett års förlängning av Akvarieleasing.

Bibliotek Boskogen; tio DVD-spelare och trehundra bilderböcker från förlaget ”En bok för alla”.

Familjevåningen Solna; tre bäddsoffor, fem extrasängar till medföljande familjer, sexton duschdraperier och tio sängmedar. 

Lekterapin Solna; trädgårdsmöbler, dynor och en gunga till gården, en oas för barn, ungdomar och deras anhöriga.

Lekterapin; entrébiljetter till Skansen, samt 150 st. SF biobiljetter till patientfamiljer

Lekterapin Solna; ”Beredd på behandling”, pedagogiskt material för stickträning, samt pedagogiskt material för äldre barn.

Lekterapin Solna; fem Nintendo DS apparater och diverse leksaker, presenter, julklappar.

Lekterapin Solna och Huddinge; Luciatåg den 14 december, körsång för patienter med anhöriga och personal.

Lekterapin B66 Huddinge; Lek och sysselsättningsmaterial för att aktivera och normalisera barnens situation, fyra Play Station-apparater med spel, filmer, samt engångsmaterial för transplanterade barn och ungdomar som ligger på vuxenavdelningar.

Musikterapin Solna och Huddinge; två träspel, möjliggör samspel för barn, föräldrar och personal.

”Krya-på-Dig”-nallar (Teddykompaniet) till inneliggande barn, har delats ut till flera vårdavdelningar.

Stickpresenter, böcker, leksaker, CD, julklappar med mera till flera vårdavdelningar.

Karlsson på Taket; 546 mjukisdockor och ca 1.400 nyckelringar har delats ut till alla vårdavdelningar, samt till Lekterapin.

Fortsatt stöd till blommor inkl. skötsel i olika allmänna utrymmen samt ytterligare kompletterande utrustning/plantering av blommor i Barnasinnenas trädgård Solna.

Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin, sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter på sjukhuset; utöver Pippidagen den 13 juni, bland annat Astrid Lindgrens födelsedagsfirande den 14 nov med besök av karaktärer från Astrid Lindgrens Värld, Pippi, Kling och Paradis-Oskar. Stiftelsen har också enligt tradition, arrangerat ”Lilla Julafton” den 17 december på Lekterapin i Solna med Kristin Kaspersen i spetsen med ”kändistomtar”, sång, samt utdelning av julklappar.

Stiftelsen har också tagit fram en ny Pippi-tröja för året i formgivning av WIS Design och med hjälp av finansiellt bidrag från Stiftelsens samarbetspartner Karamellkungen.

Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet och Lekterapin, vilket innebär att personal från Nobelmuseet kommer till Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna och berättar om sin verksamhet för barn och föräldrar. Det femte besöket gjordes den 7 december på Lekterapin. De berättade om Alfred Nobel och de olika Nobelpriserna som delas ut varje år, samt hade en experimentverkstad tillsammans med barnen.

Under året har Stiftelsen tagit emot flera japanska studiebesök på ALB Solna, för att bland annat visa den kreativa och ombonade inredningen av flera dag- och matrum som WIS Design har skapat i samarbete med Stiftelsen. Personal från den nyinredda förskolan i Toky som WIS Design har inrett, har också varit på besök.

Stiftelsen har under året annonserat i lokalpress i april-juni, SJ:s tidning Kupé i november- december, samt varit med i en reklamvykortskampanj i november-december. 50.000 kort har distribuerats på ca 160 caféer/restauranger i Stockholm, Malmö, Lund och Göteborg.

Stiftelsen har låtit producera en ny broschyr ”En liten bok om Astrid Lindgrens Barnsjukhus” under våren 2012 som visar utvalda delar av de miljöer och projekt på ALB Solna, som Stiftelsen har finansierat genom åren. Stiftelsen har också tagit fram broschyren i engelsk version, ”A little book about the Foundation for the Astrid Lindgren Children’s Hospital” under hösten 2012. Broschyren har formgivits av WIS Design i regi av Sanna Murray-Salander.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.

Läs mer Dölj text

Nobelmuseet besöker Astrid Lindgrens Barnsjukhus

På fredag den 7 december är det dags igen för Nobelmuseets årliga besök hos barnen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Det blir både berättarstund och experiment!

http://www.nobelmuseum.se/sv/node/2012

Här kan ni också gå in och läsa om Nobelmuseets samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus: 

http://www.nobelmuseum.se/sv/node/2011

Läs mer Dölj text

Grattis Astrid Lindgren på 105-årsdagen!

Idag har Astrids 105 års-dag firats med buller och med bång på Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Pippi, konstapel Kling, Paradis-Oscar och Karlsson på Taket från Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby var med och sjöng, spelade dragspel och skojade med både stora och små. Det bjöds på frukt från Ekolådan och gotter från Karamellkungen och självaste Karlsson på Taket delade ut små fina Karlsson-dockor som har skänkts av SF och Saltkråkan.

Hurra, hurra, hurra, hurra för Astrid idag och tack alla ni som var med och firade dagen!

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus firar 15-års jubileum på den Internationella Barndagen på Nobelmuseet

Varmt Tack till alla våra sponsorer, donatorer, partners, givare, eldsjälar, vårdpersonal och övriga vänner!

Tack alla ni som var med och firade Stiftelsens 15-års jubileum igår på den "Internationella Barndagen" på Nobelmuseet, vår fina samarbetspartner. Utan er, är ju Stiftelsen ingenting!
Tack Saskia Lagerbielke och "Piano Canto" för en otroligt vacker och mäktig italiensk popoperasång med cello, violin och dragspel! Wow!

Tack också Astrid Lindgrens familj för värmande ord:

Kära Sanna och kära Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus!
Det är en glädje för oss på Saltkråkan som är Astrid Lindgrens ättlingar och arvingar att följa vad stiftelsen åstadkommer för att skänka de sjuka barnen en högre livskvalitet under sjukhusvistelsen. Det arbete som stiftelsen under de här femton åren har lyckats samla ihop till är helt förundransvärt och beundransvärt. Och helt i Astrid Lindgrens anda. Hon månade verkligen om drabbade barn. Det gör Stiftelsen också med gott förstånd och stor värme.
Fortsätt så.
Carl Olof Nyman

Läs mer Dölj text

Karolinskas första elbil invigdes

Stockholms läns landstings första bil som drivs med enbart el invigdes under fredagen. Bilen ska användas av Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Stämningen var hög i den lilla parken bakom Astrid Lindgrens Barnsjukhus där den nya elbilen invigdes med livemusik och mingel. Bilen, som kan köra 15 mil på en laddning, ska leasas under två års tid.

Läs mer Dölj text

"Lilla" Pippidagen 2012 på Lekterapin i Solna

Den 13 juni firades "Lilla" Pippidagen för 14e gången och dagen började med en vacker konsert i Skandiasalen med en blåskvintett från Blåsarsymfonikerna från Musikaliska. De spelade Haydn, Mozart, Bellman och Taube. Därefter var det underhållning på Lekterapin med Pippi, Fröken Prysselius och Kling & Klang från Astrid Lindgrens Värld och det bjöds på dryck, fika, bullar, godis och frukt. Barnen fick hjälp av personalen med att plantera vackra sommarblommor på den fina innergården och alla besökare fick Stiftelsens nya bok, "En liten bok om Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus".

Årets Pippi-tröja med Östergötlands landskapsblomma blåklint kunde köpas för en billig penning på bibliotek Bokskogen.

Tack! Astrid Lindgrens Värld, Karamellkungen, Konsumentföreningen Stockholm och alla andra som ställer upp!

Varma sommarhälsningar,
Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2011

Stiftelsens fjortonde verksamhetsår har präglats av ständigt ökande omslutning och engagemang i både små och stora projekt, för såväl patienter och anhöriga som för personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

 • Stöd till Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet, på Akutvård,
 • Neuropediatriska verksamheten, Barnkardiologiska avdelningen Q63,  
 • Intensivvårdsenheterna BIVA, LIVA och ECMO,  samt Dagoperation..
 • Arrangerande av Pippi-dagens 13-års jubileum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.
 • Ersättning av befintlig ålderstigen städmaskin till simbassängen på Barnsjukhuset i Solna.
 • Inredning och ombyggnation av ett kombinerat dag- och matrum på Barnneuropediatriska Slutenvården Q82S Solna Syftet är att skapa en lustfylld måltidsmiljö för patienter, syskon och föräldrar.

Långsiktiga och omfattande sponsor/samarbetsavtal med ett flertal företag.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:
Fortsatt stöd till Neuropediatriken Solna; rehabiliteringsteamet i samarbete med CTRF, för barn med förvärvade hjärnskador, bland annat till ”Tonårsträffar”, regelbunden Bildterapi och sommarläger i Furuboda.

Bidrag till Barnonkologen Solna; avdelning Q84 för gemensamma middagar för familjer med barn som har drabbats av olika cancerformer. Syftet är att skapa ett forum där familjer kan utbyta erfarenheter, dela tankar och hämta kraft i svåra situationer.

Barncancerenheten Q84 Solna; bidrag till bord och stolar i 17 patientrum.

Avdelning Q83 Solna; två TV-apparater till ”Toalettprojektet”, samt omklädsel med avtorkningsbart tyg till soffdynor i dag- och matrummet.

Intensivvårdsavdelningen IVA B46 Huddinge; TV, DVD, filmer, Playstation, leksaker och takmobiler till spädbarn.

Barncancerenheten i Huddinge och Solna; två ”Chester chest, Siav400P”, hjälpmedel för personal att kunna erbjuda undervisning och utbildning med en bröstattrapp.

Barnakuten Solna; platt-TV inklusive konsoler till 24 behandlingsrum, samt en 55” TV till ett personal- och utbildningsrum.

Endokrinmottagningen Solna; leksaker till ett undersökningsrum/mottagning.
ÖNH-Dagkirurgiska enheten/mottagningen Danderyd; fyra TV/DVD inklusive rullbord samt leksaker.

Avdelning B82/B84 ÖNH-klinken Huddinge; utsmyckning, leksaker, barnmöbler för att skapa en kreativ och stimulerande ”lekhörna” i ett dagrum för barn och ungdomar.
Ortopedi, reuma, dagvård, mottagningar och Q62 Solna; avlednings- och stickpresenter till barn och tonåringar inför en behandling eller undersökning.
Barnintensiven Q61 Solna; TV-apparater, Playstation, DVD-filmer samt takmobiler till spädbarn.
Neuropediatriska vårdavdelningen Q82S Solna; tak- och bordslampor till 15 patientrum.
Akutintagningsavdelningen Q80 Solna; lek- och aktivitetsmaterial för inlagda barn och ungdomar.
Avdelning B78 Huddinge; inredningsbidrag till ett provtagningsrum.
Brännskademottagningen Solna; Nintendo DS spel och TV.
Barndiabetesmottagningen Q2:04 Solna; 500 diabetesnecessärer.
Familjevåningen i Solna; ”Trivselkassa”.
Barn- och Ungdomsmottagningen Jakobsberg; inredning, möbler samt utrustning till två väntrum.
Avdelning B78 Huddinge; bidrag till inventarier till ett lek- och tonårsrum.
Neuropediatriska teamet Solna; tre Apple iPads samt appar, att användas i rehabilitering för barn och ungdomar.
PRC Pedagogiskt Resurscentrum/Lekterapin; bidrag till Filmverkstan - skapande filmverksamhet för barn & ungdomar, två dagar i veckan på respektive sjukhus i Huddinge och Solna.

Lekterapin B66 Huddinge; pedagogiskt och åldersanpassat lek- och aktivitetsmaterial.

Lekterapierna i Huddinge och Solna; material och möbler till ”Sjukhuslek” för barn och ungdomar, förberedelse inför provtagningar, undersökningar och behandlingar, samt SF biobiljetter inklusive menybiljetter till patientfamiljer.

Barnakuten Huddinge; leksaker, böcker, ”avledningslåda” och lampa till ett vänt- och undersökningsrum.

Vårdavdelning Q63 Solna med flera: barn/liggvagnar till patientfamiljer.

Gånganalyssektionen, Rörelseorganens sjukdomar och SABH, ALB Solna; leksaker och presenter till patienter efter avslutad undersökning.

R15/NAVE Neurologen Solna; leksaker för en ”barnvänligare” miljö samt litteratur för personalen.

Ett generöst bidrag har förmedlats genom Stiftelsen till ett projekt; ”World Friends” på Nema Hospital i Nairobi. Kenya.

”Krya-på-Dig”-nallar (Teddykompaniet) till inneliggande barn, har delats ut till flera vårdavdelningar.

Stickpresenter, böcker, leksaker, CD, julklappar med mera till flera vårdavdelningar.

Mössor till sjuka barn och ungdomar, framförallt till cancersjuka som har tappat håret samt till brännskadade barn och ungdomar.

Fortsatt stöd till blommor inkl. skötsel i olika allmänna utrymmen samt ytterligare kompletterande utrustning/plantering av blommor i Barnasinnenas trädgård Solna.

Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Patienter med anhöriga och sjukhuspersonal har fått biljetter till olika idrotts- & kultur-evenemang, såsom ishockey och fotboll samt två Nyårskonserter i Berwaldhallen.

Sanna Murray-Salander från Stiftelsen var i somras med på invigningen av Mattisborgen i Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby för att ta emot en gåvocheck på 10.000 kr till Stiftelsen. 
Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter på sjukhuset; utöver Pippidagen den 9 juni, bland annat Astrid Lindgrens födelsedagsfirande den 14 nov med besök av karaktärer från Astrid Lindgrens Värld, Pippi, Kling & Klang. Stiftelsen har också enligt tradition, arrangerat ”Lilla Julafton” den 19 december på Lekterapin Solna med ”kändistomtar” och utdelning av julklappar.

Stiftelsen har också tagit fram en ny Pippi-tröja för året i formgivning av WIS Design och med hjälp av finansiellt bidrag från Stiftelsens samarbetspartner Karamellkungen.

Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet, vilket innebär att personal från Nobelmuseet kommer till Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna och berättar om sin verksamhet för barn och föräldrar. Det fjärde besöket gjordes den 7 december på Lekterapin. De berättade om Alfred Nobel och de olika Nobelpriserna som delas ut varje år. De hade också en experimentverkstad tillsammans med barnen.

Ett par arkitekter och grafiska formgivare från Japan har under året varit på studiebesök på ALB Solna. De har uppmärksammat Stiftelsens grafiska profil omkring tidigare Pippi-dagar, samt den kreativa och ombonade inredningen av flera dag- och matrum på ALB Solna som WIS Design har skapat och som Stiftelsen har finansierat i samarbete med Scan.

En japansk TV-kanal har också besökt ALB Solna där TV-teamet har filmat dag/matrummet på avdelning Q83 samt intervjuat inredningsarkitekter från WIS Design och vårdpersonal på ALB. Det inspelade inslaget har visats på en lokal TV-kanal i Tokyo.
 
Stiftelsen har i november varit på studiebesök på Children's Hospital Boston i USA för att inhämta idéer och inspiration till Stiftelsens insamlingsarbete.
 
Stiftelsen har igångsatt en egen Facebook-sida med hjälp av företaget Dynamic Dog; http://www.facebook.com/StiftelsenforAstridLindgrensBarnsjukhusOfficiell

Stiftelsen har under året annonserat i lokalpress samt på www.bidra.nu

Stiftelsen planerar att låta trycka en ny broschyr till våren 2012 som visar de miljöer och projekt på ALB Solna som Stiftelsen har finansierat sedan starten. Ett par dagar i december har avsatts i tid med hjälp av fotograf Helena Karlsson, samt WIS Design som ska formgiva broschyren i regi av Sanna Murray-Salander.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.

Läs mer Dölj text

Varma gratulationer till Stiftelsens Höga Beskyddare! Kronprinsessan och Prins Daniel har fått en dotter.

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel fick idag, torsdagen den 23 februari 2012 kl 04.26, en dotter på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

Vikt: 3.280 gram
Längd: 51 cm

Såväl moder som barn mår bra.

Prins Daniel var på Karolinska Universitetssjukhuset hela förlossningen.

Läs mer Dölj text

Kronprinsessan Victorias besök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Torsdagen den 19 januari 2012 kunde Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus för tredje gången hälsa Kronprinsessan Victoria välkommen till barnsjukhuset i Solna. Detta informella besök blev till en intensiv eftermiddag för Kronprinsessan.

Det blev ett långt och intresserat besök på Diabetesmottagningen med efterföljande samtalsstund med två patienter. De berättade hur det är att leva med diabetes och hur tillvaron måste anpassas varje dag för att de ska må bra idag och i framtiden. Överläkare Eva Örtqvist och Diabetessköterska Gunnel Viklund tillsammans med några barn, visade också en insulinpump och ett barn gav sig insulin och stack sig i fingret för att mäta blodsocker.

Vårdpersonalen betonade vikten av ett pedagogiskt och psykologiskt omhändertagande för hela familjen med ett diabetesbarn liksom en bra blodsockerkontroll hela livet för att undvika komplikationer.

Därefter blev det en kort visit på avdelning Q83 där Verkställande för Stiftelsen, Sanna Murray-Salander, visade mottagningen, receptionen och det ombonade dag- och matrummet. De kreativt inredda och ombonade miljöerna av WIS Design har kunnat förverkligas tack vare generösa bidrag från Scan i samarbete med Stiftelsen.

Avslutningsvis besökte Kronprinsessan Gånganalyssektionen/Motoriklabbet där Enhetschef för Gånganalyssektionen Eva Weidenhielm Broström berättade om gånglabbet. Tillsammans med en patient visade hon hur det används i vård och rehabilitering liksom för kontroll av gångförmågan före och efter operation. http://tv.expressen.se/nyheter/inrikes/1.2685054/sista-bilden-pa-victorias-mage 

Där avslutades också besöket med en gemensam fikastund. Stiftelsen överlämnade några av Stiftelsens nallar, samt en matbricka som Stiftelsens har låtit göra som patientbricka till vårdavdelningarna på sjukhuset.

Läs mer Dölj text

TACK IKEA FÖR ALLA FINA MJUKISDJUR !

Anette Björk, Hållbarhetskoordinator tillsammans med två kollegor från IKEA kom den 16 januari till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna och överlämnande drygt 1.500 mjukisdjur som ska ges till barnen både i Huddinge och Solna.

Dagen före överlämnandet säger Anette Björk;

"Det ska bli roligt att lämna över alla mjukdjur, det blev en hel del... drygt 1500st totalt för Kungens Kurva och Barkarby!"

(förra året blev det ca 700st).  http://www.ikea.com/se/sv/store/kurvan/miljo

Läs mer Dölj text

GOTT NYTT ÅR!

Ännu ett inspirerande och gott år för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus som tack vare våra generösa givare och samarbetspartners har möjliggjort för Stiftelsen att kunna bevilja hundratals ansökningar som inkommit från olika verksamheter på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Vi önskar er alla ett gott 2012!

Med allra bästa julhälsningar och tack!
Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

Läs mer Dölj text

Blomstertema av julgåvan

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus har sedan fyra år fått en julgåva av oss på Scan. Och vi kommer att ge en julgåva i år också, som baseras på våra sålda julskinkor. Pengarna har bidragit till att skapa flera mer hemmalika och ombonade miljöer på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och förra årets julgåva har även räckt till att göra om mat/dagrummet på avdelning Q82S.
http://blogg.scan.se/2011/12/12/blomstertema-av-julgavan/

Läs mer Dölj text

Nobelmuseet besökte Lekterapin

Inför utdelningen av Nobelpriset den 10 december besökte Nobelmuseet Lekterapin i Solna, berättade om Nobel och så fick barnen testa på att experimentera. 
Inte alla visste med en gång vem Alfred Nobel var, men att han uppfunnit dynamiten var desto mer välkänt.

– Det var en uppfinning han tjänade mycket pengar på. Alfred Nobel funderade på vad han skulle göra med alla pengar och eftersom han inte hade några barn eller någon hustru så bestämde han att pengarna skulle delas ut som ett pris till de som kommit på något viktigt, berättar Carin Klaesson från Nobelmuseet för de drygt tio barnen och deras föräldrar.

Efter att ha fått lära sig att kemi är allt från bakning och matlagning till att ta fram nya mediciner och hur dynamit blir till var det dags att experimentera. Inte med dynamit men att med hjälp av varmt vatten smälta plastkulor till en degliknande klump som man sedan kunde forma. Ett experiment 
Besöket anordnades i samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sanna Murray-Salander. 

Läs mer Dölj text

Pippi, Kling & Klang från Vimmerby firade Astrid Lindgrens födelsedag med barnen på Lekterapin

Pippi, Kling & Klang hälsade på barnen för trettonde året i rad på Lekterapin. Stämningen var på topp och Pippi tillsammans med Kling & Klang sjöng alla Astrids visor och mer därtill. Mången skratt och glädjetårar spreds i lokalen.

Läs mer Dölj text

Invigning av ännu ett ombonat dag- och matrum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i samarbete med Scan

Den 5 oktober invigdes ännu ett kreativt och ombonat dag- och matrum på sjukhuset,  Neuropediatriska vårdavdelningen Q82. Rummet är inrett och designat av WIS Design och har kunnat finansieras tack vare generösa bidrag från Scan i samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 
http://blogg.scan.se/2011/10/17/dagrum-med-havstema/

Läs mer Dölj text

Peak Performance skänker mössor till barnen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Den 14 september fick vi besök av Frida Karlsson på Peak Performace som överlämnade två stora kartonger med fina stickade mössor i all världens färger och modeller.

Frida Karlsson och Sanna Murray-Salander från Stiftelsen överlämnade mössorna till Lekterapin som i sin tur delades ut till många barn på sjukhuset. Kristina Silfvenius på Lekterapin har berättat om några barn och ungdomar som blivit så glada över den generösa gåvan:

14 årig flicka med kronisk sjukdom som tyvärr har blivit sämre. Hon måste komma in till sjukhuset för upprepade injektioner samt behöver rullstol pga sin försämring. Hon fick välja en mössa och blev otroligt glad för detta. Den var brun/grön och passade henne perfekt.Sedan har en 12 årig flicka som legat isolerad på infektionsavdelningen sedan slutet av juli fått en rosa mössa. Hon kan vara ute på korta promenader med personal eller föräldrar. Med den nya fina mössan känns det roligare att gå ut.En 5 årig gosse på brännskademottagningen har fått en mössa med tofs som han gillade. Gick så stolt från mottagningen efter omläggningen som hade varit tuff.10 årig gosse från onkologen som är utan hår pga behandling valde en mössa och kände sig nöjd.Detta har varit något som passar hela åldersspridningen samt alla åldrar.Åter ett stor tack för generositeten.

Hälsningar
Kristina Silfvenius
Specialpedagog/lekterapeut, Lekterapin

Läs mer Dölj text

"Lilla" Pippidagen den 9 juni på Lekterapin i Solna

I torsdags firades "Lilla" Pippidagen enligt tradition med fint besök från Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Pippi, Fröken Prysselius och Kling & Klang roade barn och vuxna med olika hyss och många spratt. De har verkligen en förmåga att se barnen och locka fram många skratt, dessutom sjunger, spelar och dansar de så bra. Bonus för dagen var också ett strålande solsken på Lekterapins innergård där det stod framdukat med dignande fruktfat och svenska söta jordgubbar från Ambius, fika, dryck och nygräddade kanelbullar från Konsumentföreningen Stockholm. Barnen fick också plantera sommarblommor utomhus med hjälp av Ambius personal och årets Pippi-tröja sponsrad av Karamellkungen, delades ut till alla barn som deltog i bibliotek Bokskogens frågesport. 
Allra varmaste sommarhälsningar,
Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Läs mer Dölj text

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2010

Stiftelsens trettonde verksamhetsår har präglats av ständigt ökande omslutning och engagemang i både små och stora projekt, för såväl patienter och anhöriga som för personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

*Stöd till Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet, på Akutvård, Neuropediatriska, Ortopediska och Barnkardiologiska avdelningen Q63, Intensivvårdsenheterna BIVA. LIVA och ECMO, Dagoperation, Akutpass och VIP-barn.

* Arrangerande av Pippi-dagens 12-års jubileum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. En hyllning till Stiftelsens Höga Beskyddare, Kronprinsessan Victoria och Prins Daniels bröllop. Bröllopstårtor, prins- och prinsesstårtor delades också ut till Danderyd, Huddinge samt till alla Barn- & Ungdomsmottagningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

*  Bidrag till ett nytt vattenreningssystem till simbassängen på Barnsjukhuset i Solna.

* Inredning och ombyggnation av ett kombinerat dag- och matrum på Barnortopediska avdelningen Q62, samt platt-TV och DVD till 23 vårdrum.

* Inredning och ombyggnation av ett kombinerat dag- och matrum på Barnneuropediatriska Dagvårdsavdelningen Q82S. Syftet är att skapa en lustfylld måltidsmiljö för patienter, syskon och föräldrar.

Långsiktiga och omfattande sponsor/samarbetsavtal med ett flertal företag.Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:

Fortsatt stöd till Neuropediatriken; rehabiliteringsteamet i samarbete med CTRF, till barn med förvärvade hjärnskador, bland annat till ”Tonårsträffar”, regelbunden Bildterapi och sommarläger i Furuboda.

Bidrag till inredning av ett behandlingsrum, samt platt-TV och DVD till 15 vårdrum på Barnonkologen, avdelning Q84.

Ett gå- och löpband till Sjukgymnastikkliniken.

Platt-TV och DVD till 18 vårdrum, samt en stor  platt-TV med DVD till ett utbildnings- och personalrum på Uro-Gastro- och Nefrovårdsavdelningen Q83.

Vårdavdelning Q83, rogivande utsmyckning med ”stjärnhimmel” och duschväggar till två toalett- och badrum anpassat för patienter med mag- och tarmbesvär.

Pedagogiskt material till ”långliggarpatenter”, samt två liggvagnar till Barnkardiologiska vårdavdelningen Q63.

Patient- och matbrickor, specialdesignade av WIS Design, till samtliga vårdavdelningar.

Två bäddsoffor med madrasskydd, samt ”handkassa” till Familjevåningen i Solna.

Möbler, utsmyckning och leksaker till väntrum på Barn- och Ungdomsmottagningarna i Bromma och Järva, samt platt-TV och DVD till väntrum på Barn- och Ungdomsmottagningen Jakobsberg.

Utsmyckning av receptionsdisk i Bibliotek Bokskogen samt hundratals engångshörlurar till patienter med anhöriga.

Träspel ”Låta” och diverse förbrukningsmaterial till Musikterapin i Solna samt bidrag till regelbunden Musikterapi med ”Föräldraträff” i Huddinge under år 2011.

Platt-TV, DVD och filmer till flera vårdavdelningar, bland annat till DEMO-sektionen, B56 och Öron-, näs- och halskliniken i Huddinge som också erhållit bidrag till en ”Förberedelsedocka” och en ”Avledningslåda”. Ett verktyg för personalen att kunna arbeta pedagogiskt i provtagningssituationer för patienter med stickrädsla. Bidrag till en Ljudtekniker under vårterminen 2010 på Lekterapin i Solna och Huddinge.

Utrustning till ”Blå rummet” på Lekterapin; bubbelrör, med mera samt Lek- och aktivitetsmaterial till innergården i Solna.

Ett akvarium inkl. skötsel till Barnprovmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, två akvarium till vårdavdelning Q83 samt ett akvarium till Barn- och Ungdomsmottagningen i Liljeholmen. Dessutom har Stiftelsen beviljat ett förnyat 3-årsavtal för akvariet i Barnsjukhusentrén i Solna.

Stickpresenter, böcker, leksaker, CD, julklappar med mera till flera vårdavdelningar.

Fortsatt stöd till blommor inkl. skötsel till olika allmänna utrymmen samt ytterligare kompletterande utrustning/plantering av blommor till Barnasinnenas trädgård.

660 böcker ”Augusts vilja” till Barndiabetesmottagningen i Huddinge och Solna. Reparation och uppfräschning av ambulans utanför Lekterapin i Solna.

8 Myran-stolar till entrécafét på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Utbildnings- och utvecklingsstipendium till eldsjälar som bidragit på olika sätt i Stiftelsens arbete.

Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas över sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Patienter med anhöriga och sjukhuspersonal har fått biljetter till olika idrotts- & kultur-evenemang, såsom ishockey och fotboll samt till två Nyårskonserter i Berwaldhallen. Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter på sjukhuset; utöver Pippidagen, bland annat Lucia från Stockholms Musikklasser / Kungsholmens Gymnasium, den 13 december. Stiftelsen har också enligt tradition, arrangerat ”Lilla Julafton” den 20 december på Lekterapin med artister och ”kändisar”.

Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet, vilket innebär att personal från Nobelmuseet kommer till Astrid Lindgrens Barnsjukhus och berättar om sin verksamhet för barn och föräldrar. Det tredje besöket gjordes den 8 december på Lekterapin. De berättade om Alfred Nobel och de olika Nobelpriserna som delas ut varje år. De hade också en experiment-verkstad tillsammans med barnen.

Stiftelsen har låtit producera en ny broschyr, skriven och formgiven av Ulf Kjellin och WIS Design, samt Produktionsansvarig: Sanna Murray-Salander.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Varmt Tack! till alla våra sponsorer, donatorer, partners, givare, sjukhuspersonal och övriga vänner för ännu ett framgångsrikt år. Generösa insatser av olika slag har möjliggjort för Stiftelsen att kunna bevilja och förverkliga många, många ansökningar, både till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, Danderyd och Huddinge, samt till flera Barn- & Ungdomsmottagningar.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete år 2011.

Med allra bästa Nyårshälsningar, Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Läs mer Dölj text

Invigningsfest av det nya dagrummet på Q82S på Astrid Lindgrens Barnsjukhus ägde rum den 2 november.

Med hjälp av sponsring från Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Scan har avdelning Q82S haft möjlighet att engagera WIS Design som gjort om deras dag/matum till en slottsträdgård.

Bakgrunden till WIS Designs förslag har varit inspiration av slottsmiljön med en vacker slottsträdgård intill. Rummet har fått en känsla av grönska, blommor och en kunglig trädgård som alla prinsar och prinsessor skall trivas i.

Från personalen sida har fokus varit på köket så att de blivit ett praktiskt kök för föräldrar och barn. De har också fått en välfungerande källsortering.

På invigningsfesten var Q82s patient Fanny med mamma som hade äran att klippa bandet och Glädjeverkstans sjukhusclowner bjöd på lite underhållning.

Det bjöds på Karlsson på taket och Pippi Långstrumps tårta som Q82S egna bagarsjuksköterska Emma gjort.

Vi tackar alla som hade möjlighet att komma
Med Vänliga Hälsningar
Personalen på Q82S 

Läs mer Dölj text
Visa alla nyheter

Glittrande julhälsning från Barnröntgen

Juleljus i bästa stil bjuder barnröntgen i Solna på! Foto: Carin Tellström

JULKALENDERN LUCKA #5. Illustrerad av ett skimrande snöfall för barn kommer här en julhälsning från barnröntgen i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

I från barnröntgens datortomograf, plan 7 i nya sjukhusbyggnaden i Solna, lyfter vi på hatten och hälsar alla välkomna hit! Sedan en dryg vecka är vi på plats i våra nya lokaler och har samtidigt lyckats sjösätta vårt barnanpassningsprojekt.

Det har skett i form av att den nya datortomografen har fått en så kallad audiovisuell miljö, med musik och tecknade filmer samt illustrationer projicerade bland annat i taket, vilket gör besöket hos oss till en trevlig upplevelse.

Vi kan dessutom med hjälp av bilder och ljud avleda våra unga patienter så att man i vissa fall kan undvika sövning.

Detta har skett tack vare generösa bidrag från Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och i samarbete med Siemens Healthineers. Redan efter första veckan har vi fått stor uppskattning av både föräldrar och barn.

Tack till Er som gjort detta möjligt och ett särskilt tack till "Hatten förlag AB" för bidraget med de populära figurerna "Babblarna".

Med detta vill vi önska Er alla en riktigt God Jul och Gott nytt år med hopp om ännu fler förbättringar av barnens miljö på sjukhuset!

Från vänster i bild: Ilhan Omar, Lena Gordon Murkes, Christin Ekestubbe ( i hålet), Jacob Strömgren.

Läs mer Dölj text

Djurgården Hockey bjuder på stor familjefest på söndag

När Karlskrona kommer på besök till Hovet på söndag anordnar Djurgården Hockey en stor familjefest där hela E4 Norra blir till ett lekland med fullt av aktiviteter. Även Astrid Lindgrens Barnsjukhus är inbjudna till matchen.

Läs mer om DIF Hockeys stora familjefest här!

Läs mer Dölj text

Nobelmuseets årliga besök på Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Nobelmuseets årliga besök på Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

I måndags besökte Nobelmuseets barnverksamhet Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, något som är en årlig tradition i samband med Nobelveckan. Denna gång fick vi komma till Lekterapins alldeles nya lokaler i Nya Karolinska.

Vi pratade om Alfred Nobel och hans pris som delas ut nu på lördag. Efter att ha tittat på medalj och diplom tillverkade vi lysande små fyrar tillsammans! Vi berättade också om en svensk Nobelpristagare, Gustav Dahlén, som fick Nobelpriset i fysik just för sin uppfinning som gjorde fyrarna mer effektiva.

Vi tackar för ett trevligt besök på lekterapin, vilket vi gjorde i samarbete med Sanna Murray-Salander, Director på Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Nobelpriset2

Läs mer Dölj text

Den akuta och planerade barnsjukvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna flyttar den 27 november

Karolinska Universitetssjukhusets akuta barnsjukvård och planerad barnsjukvård, det vill säga Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, flyttar till nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden i Solna den 27 november 2016. 

Hur påverkas du som patient?

Barnsjukvård inklusive barnakuten bedrivs som vanligt:

All barnsjukvård, inklusive barnakuten, kommer att fortsätta bedrivas precis som idag, oberoende av flytten. Barnakuten handlägger barn med mycket allvarliga sjukdomar och tillstånd och har därför öppet dygnet runt. 

Tydlig skyltning när flytten sker:

När flytten sker, skyltas de nya lokalerna tydligt, och hänvisningsskyltning kommer att finnas från de gamla lokalerna till de nya.

Snabbast vård vid akuta besvär som inte är livshotande:

Vid akuta besvär som inte är livshotande kan du få hjälp för ditt barn snabbare om du besöker Vårdcentralen eller Närakuten där du bor. Se mer information på 1177.se. Där finns detaljer om öppettider, vad som ligger närmast där du bor och vilka åkommor som behandlas på respektive akutmottagning.

Information till dig som patient:

De patienter som från slutet av november 2016 ska få planerad vård i den nya sjukhusbyggnaden i Solna kommer att få information om det i god tid, t ex via kallelsen. Du som patient eller närstående kan också alltid hitta aktuell information på vår hemsida, www.karolinska.se

Barnsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge berörs inte av flytten.

http://karolinska.se/

Läs mer Dölj text

Gröna Lund stöder Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Varje år, två dagar innan premiären, anordnas ett genrep på Gröna Lund, så att all personal ska bli varma i kläderna och få känna på hur det är att jobba på tivolit.

Till genrepet bjuds släkt och vänner in, och alla intäkter från entréerna doneras till välgörande ändamål. Detta år ville vi skänka entréintäkterna till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Gröna Lunds välgörenhetsarbete fokuserar på barn som har det svårt på olika sätt, exempelvis sjuka eller socialt utsatta barn. Dessa barn kan behöva fly verkligheten en liten stund och ha det riktigt roligt på vårt tivoli. Därför kommer pengarna komma väl till pass på  Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Utöver donationen från genrepet har vi även valt att donera alla pantintäkter från tivolits burkar och flaskor till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, där särskilt uppmärkta pantkärl ställts ut runt omkring på tivolit. Vi skänker även biljetter och åkband till Syskonstödjarna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, så att även friska syskon till sjuka barn får en dag då de kan glömma den jobbiga vardagen och bara vara barn.

Läs mer Dölj text

IWC Charity event 14 October

The International Women's Club raised more than 60.000 SEK to the Foundation for the Astrid Lindgren Children´s Hospital

The International Women's Club of Stockholm (IWC) held a wonderful Charity Luncheon at Operaterassen on October 14th, 2014, for the benefit of the Foundation for the Astrid Lindgren Children's Hospital Foundation.


The IWC raised more than 60,000 sek, which will be allocated to a specific project within the Neuropediatric Unit of the Hospital: The Furuboda Summer Camp.
The stay at Furuboda has been an important part of the rehabilitation of children and adolescence with an acquired brain injury and a help to process the crisis and trauma that the children have experienced.


With more than 180 plus women in attendance, the IWC hosted a fabulous Fashion Show by the luxury Italian fashion brand Fabiana Filippi, located in Stockholm at Birger Jarlsgatan 2. In attendance was Swedish journalist Ebba von Sydow. Ebba conducted the exclusive Auction of luxury prizes. 
Among the many donors that contributed were; Frantzen Restaurant, Mathias Dahlgren (Matsalen Restaurant), Sacha Juan, Leila Lindholm, Kungliga Operan, Ebba Brahe Jewellery, Fabiana Filippi, Face Stockholm, Rituals, Make Up Store, and may others.


The IWC is a social organisation comprising of more that 300 women of 65 nationalities. The IWC provides a platform for it's members and newcomers to Sweden to create networks and facilitate settlement in a new environment. One of the most important goals of the Club is their philanthropic work. In fact, the International Women's Club has strongly supported, during the more than 50 years of their existence, a variety of philanthropic projects, primarily with a focus on children and women in need, either here in Sweden and/or abroad.

Läs mer Dölj text

Framgångsrikt projekt ger pengar till välgörenhet

Den välkända svenska konstnären Ulrica Hydman Vallien har tillsammans med Finlands största möbeltillverkare inom planmöbler formgivit en unik möbelserie vid namn Hekla. Projektet stödjer Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och bygger på välgörenhet. Under mässan Stockholm Furniture Fair den 4-8 februari visades serien för första gången.

Formgivaren Ulrica Hydman Vallien har skapat motiven som ska pryda glasskivorna i möbelserien Hekla. Hon är mest känd för sina konstverk utsmyckade med färgglada tulpaner, djur och människor.

- Jag tackade ja för att det är ett behjärtansvärt projekt och jag motiverades av att Projekt Hekla inbringar pengar till välgörenhet, säger Ulrica Hydman Vallien.

Berömmen var många under Stockholm Furniture Fair när den begränsade upplagan av möbler lanserades. Premiären blev en succé då mer än halva serien såldes till såväl möbelhandlare som konsumenter. Projektet kom under mässan närmare sitt mål: att donera en miljon kronor till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Aldrig tidigare har konst, möbler och välgörenhet varit del av ett och samma projekt. Det är en av anledningarna som Ulf Grundquist på Rotola-Pukkila Sverige tror har påverkat den positiva lanseringen.

För mer information och pressmaterial, besök www.projekthekla.se

Projekt Hekla är ett unikt samarbete mellan den välkända formgivaren Ulrica Hydman Vallien och Finlands största möbeltillverkare inom premiumsegmentet.

Läs mer Dölj text

En lyckad julkampanj i samarbete med StayFriends

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och StayFriends vill tacka så mycket för ert deltagande och stora engagemang i 2013 års julklappskampanj!

Genom julklappskampanjen samlades totalt 152 leksaker in till barnen på sjukhuset, till ett sammanlagt värde av 13 275 kronor. Fantastiskt!

Ett stort, varmt tack!

Läs notisen i StayFriends magasin här.

Läs mer Dölj text

Sjuka barn åkte skridskor på Hovet

Djurgården Hockeys arbete för sjuka barn fortsatte på lördagen. Inlagda barn på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och Solna bjöds i samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus in tillsammans med sina syskon, kompisar och föräldrar.

- Vi är jätteglada att vi hade möjlighet att genomföra aktiviteten på Hovet, en arena som det annars är ganska svårt att hitta lediga istider på. Upplägget var enkelt, vi bytte om tillsammans och gjorde oss redo att gå på isen. Utöver skridskoåkningen bjöd vi också på fika. Det var en trevlig dag och jag hoppas att barnen och föräldrarna fick en rolig dag utanför sjukhusmiljön, säger Djurgårdens evenemangskoordinator Malin Jonasson.

Daniel Ohlsson, pappa till Frans 4 år och Hampus snart 6 år såg fram emot att få ta sig till Hovet och åka skridskor med Djurgårdens A-lag. 

- Sådana här möten är jätteroliga, barnen tycker det är häftigt att träffa riktiga hockeyspelare som jobbar i hockeyuniform. Djurgårdens samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus är jättefint. Det får så enorm positiv respons och min erfarenhet är att dessa möten är väldigt väldigt uppskattade av barnen, säger Daniel Ohlsson.

Mia Almersand, barnundersköterska Astrid Lindgrens barnsjukhus, var på plats från tillsammans med ett par kollegor. 

- Jätteroligt att så många anmälde sig till aktiviteten. Sådana här aktiviteter är jätteuppskattade av barnen. Det är något som de går och längtar efter och pratar om med sina kompisar och föräldrar. Vi har genomfört aktiviteten två gånger tidigare och barnen har efterfrågat den igen. Många av våra barn ligger inne på sjukhuset en längre tid och har fått möjlighet att träffa spelarna under flera år. Vissa spelare har varit samma under åren, vilket givetvis är extra kul för barnen. Då kommer de ihåg varandra och tidigare möten, säger Almersand.

Djurgården Hockeys samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus har ägt rum i 15 år. Varje år genomförs olika typer av aktiviteter för att hålla samarbetet levande. Bland annat brukar Djurgårdsspelare besöka sjukhusen i Huddinge och Solna ca två gånger per säsong där de inlagda barnen får möjlighet att prata, leka eller spela hockeyspel med spelarna.

Läs artikeln på DIF:s hemsida här.

Läs mer Dölj text

Astrid Lindgrens Barnsjukhus får besök av Nobelmuseets barnverksamhet

Barnen  på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna får besök av Nobelmuseets barnverksamhet. Nobelmuseets Barnverksamhet besöker varje år Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lekterapi, ett samarbete med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Under besöket den 9 december fick barnen höra historien om Alfred Nobel. Sedan hölls en experimentverkstad då barnen fick smälta plast som sedan formades till små figurer som de gjorde halsband av.

Läs mer Dölj text

Djurgården Hockey bjuder barnen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus på hockeymatcher

Under 15 års tid har Djurgården Hockey samarbetat med Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna och Huddinge. Dels besöker flera spelare båda sjukhusen två gånger per säsong, dels bjuds de sjuka barnen in till två matcher på Hovet.

Djurgården Hockey har länge samarbetat med sjukhusen och stödjer Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stiftelsen bildades 1997 och har som mål att "främja barns vård vid sjukhuset". Det gör Stiftelsen bland annat genom att verka för att miljön vid och inom sjukhuset på alla sätt skall underlätta barnens vistelse och därigenom påskynda deras tillfrisknande. 

Klicka här för att se ett filmklipp från spelarnas senaste besök hos barnen.

I morgon söndag och under matchen 11/1 kommer barn från sjukhusen att vara på plats för att få en rolig dag på Hovet. Djurgården Hockey har bjudit in barnen med vänner och familj att ta del av en trevlig dag som bryter av sjuktillvaron.

JENNY SILFVERSTRAND, VD Djurgården Hockey. Vad ligger bakom samarbetet med Astrid Lindgrens Barnsjukhus?

- Det började för länge sedan då Tommy Söderström ville göra något för barn som har det tufft. Det arvet för vi vidare och vi har nu utökat samarbetet med Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi vill helt enkelt göra något bra eftersom vi faktiskt har möjlighet till det. Vi får otroligt fin respons från mammor, pappor, morföräldrar och farföräldrar efter våra besök. Jag hoppas verkligen att fler klubbar tar efter på andra håll i landet. Det är så enkelt att göra stor skillnad i barnens vardag.

SANNA MURRAY SALANDER, VD för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vad tycker du om samarbetet mellan Djurgården Hockey och Astrid Lindgrens barnsjukhus?

- Bara positivt och proffsigt. Vårt mångåriga samarbete med DIF har visat på långsiktighet, kontinuitet och återkoppling. Idrottshjältar är viktiga förebilder för barnen. Samarbetet är mycket värdefullt och det bygger på ett långsiktigt och kontinuerligt samarbete för både DIF, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Stiftelsen.

Hur upplever barnen besöken när spelarna kommer och hälsar på?

- Som ett kul, uppmuntrande och ett viktigt inslag i vården som underlättar deras sjukhusvistelse och därmed påskyndar deras tillfrisknande. Många av DIF-spelarna känner barnen igen sedan tidigare så besöken inger trygghet och tillit.

Att barnen får komma och titta på hockey, vad är dina tankar kring det?

- Det är guld värt. Att hela familjen ges möjlighet att gå och se en hockeymatch live och helt gratis på Hovet är helt fantastiskt. Många familjer vill se hockey men har inte råd. Som bonus får barnen och ungdomarna också se spelarna som de tidigare har träffat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Läs mer Dölj text

Ett gott och inspirerande samarbete mellan Bokförlaget Langenskiöld och Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Den 13 juni är det utgivning för nästa bok i serien Kreativa Barn från Bokförlaget Langenskiöld. Den här gången är det Carl Larssons konst som blir tillgänglig för de allra minsta i pekboken Min första bok om Carl Larsson. Boken är ett samarbete med Nationalmuseum som samtidigt öppnar dörrarna för utställningen Carl Larsson-vänner och ovänner på Konstakademien, Fredsgatan 12. För varje såld bok går 2 kr till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

Läs mer Dölj text

Åhléns skänker 700 böcker till Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Under årets stora bokrea som nu har startat på Åhléns, har vi valt att sätta barnen i fokus och skänker också, tillsammans med Pocketgrossisten, 700 böcker fördelat på cirka 80 titlar till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.

Barnens böcker har stort fokus under Åhléns bokrea och många olika kategorier realiseras inom barnsegmentet, både vad gäller ålder och stilar. I år skickar man också 700 böcker till Astrid Lindgrens Barnsjukhus för att förgylla tillvaron för de barn som besöker sjukhuset. Det rör sig om en bra mix av cirka 80 titlar, allt från pekböcker för de allra minsta till läsböcker för yngre ungdomar. 

- Den generösa bokgåvan kommer till största del att tas emot av bibliotek ”Bokskogen” och kommer att finnas i väntrummen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus till barn och ungdomars stora glädje, säger Sanna Murray-Salander, Verkställande på Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

Åhléns bokrea pågår mellan den 26 februari och 13 mars. Åhléns har sedan 2011 valt Pocketgrossisten som leverantör av böcker. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Thérèse Johnsson Sundberg, vik. Informationschef Åhléns AB, tfn 08-120 622 96   

Läs mer Dölj text

Fastighetsaktörer skänker 135 500 kronor till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

2012 års insamling i fastighetsbranschen till förmån för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus inbringade 135 500 (220 000) kronor. http://www.sveafastigheter.se/media/2013-1/ Sedan 2007 har den årligt återkommande insamlingen (auktionen av fastigheten Pepparkakan 24:12) inbringat totalt 1 006 000 kronor.

År 2012 skänktes de största gåvorna av AB Sagax (publ) och Sveafastigheter.

- Årets generösa gåva från företag i fastighetsbranschen betyder mycket för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus och bidrar till att vi kan stödja Glädjeverkstans sjukhusclowner till fler och tätare besök på sjukhuset, säger Sanna Murray-Salander, Verkställande, Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

För ytterligare kommentarer och information, vänligen kontakta:
Sanna Murray-Salander, Verkställande, Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, telefon 08 517 74 613 eller 070 565 53 88, sanna.murray-salander@karolinska.se
Johan Knaust, partner Sveafastigheter, telefon 08 545 075 02 eller 070 740 04 50, Johan.knaust@sveafastigheter.se

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus bildades 1997 och har som mål att "främja barns vård vid sjukhuset". Det gör Stiftelsen bland annat genom att verka för att miljön vid och inom sjukhuset på alla sätt skall underlätta barnens vistelse och därigenom påskynda deras tillfrisknande. Stiftelsen kan också stödja utbildning och utveckling för anställda inom sjukhus.
H. K. H. Kronprinsessan Victoria är Stiftelsens Höga Beskyddare

Sveafastigheter
Sveafastigheter är en ledande nordisk fastighetsfondförvaltare. Den första fonden, Sveafastigheter Sverige I, etablerades år 2003. År 2006 etablerade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fond II. Sveafastigheter Fond III stängdes i februari 2011 med 317 miljoner euro i eget kapital.
Sveafastigheter är baserat i Stockholm med kontor i Helsingfors och Malmö.

Läs mer Dölj text
Visa alla pressreleaser

Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer