"Vi ska vara för de sjuka barnen, vad solen är för sommaren"


Stöd oss

Senaste nytt

2023-05-03

I maj lanserar Libero ett nytt initiativ för att inkludera och lyfta barn, och de med barn i sin närhet, som kämpar med en sjukdom. Genom att dela familjers berättelser vill Libero synliggöra och skapa förståelse för vad det innebär att leva med sjukdom. Som en del av initiativet lanseras en barnbok för att lyfta ämnet på ett lättsamt och pedagogiskt sätt. Under en begränsad tid ändras också designen på blöjorna. Initiativet stödjer stiftelsen för Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Varje år får Liberos blöjor ett nytt utseende i begränsad upplaga för att uppmärksamma viktiga frågor och initiativ. Årets design, ”Little Heroes”, består av illustrationer av djurhjältar med var sin sjukdom.

– Med årets upplaga, ”Little Heroes”, vill vi lyfta alla barn som hjältar, såväl sjuka barn som de runtomkring som stöttar, är nyfikna och vågar fråga och prata. Genom att öka kunskapen kring hur det är att leva med sjukdom hoppas vi inspirera fler – både barn och vuxna – att göra just det, våga fråga och prata, säger Lena Forsaeus, marknadschef på Libero.

Libero vill visa att barn alltid är just barn. Och att barn med allvarlig sjukdom inte är sin sjukdom.

– Barn är bra på att fråga när de undrar över något. Vuxna är ibland rädda för att fråga för att man är rädd för att säga fel saker. Och innerst inne kanske man är rädd för att ens eget barn skulle bli allvarligt sjukt, så rädd att man inte orkar tänka på det. Vi vuxna har mycket att lära oss av barn, det blir inte värre för att man frågar utan tvärtom så kan det vara väldigt viktigt att få känna att omgivningen bryr sig och är intresserad av det som hänt familjen. När något svårt hänt finns ofta ett stort behov av att få berätta om det för andra och bli lyssnad på, säger psykolog Tova Winbladh.

För att öka förståelsen för vad det innebär att leva med en sjukdom delar Libero fyra familjers berättelser: Elwin som vid ett års ålder fick astma, Hedda som är diagnostiserad med diabetes typ 1, Marius som har ett medfött hjärtfel och Sam som har cancer.

Heddas mamma berättar:

– Det var någon förälder som sa ”Det där växer väl bort?”. Jag fick svara att tyvärr är det inte så. Och samtidigt var jag ju själv ganska dålig på diabetes. Men nu ser jag olika pumpar och sensorer överallt. Sådant hade jag ju inte koll på innan Hedda. Så man får inte vara för snabb att döma eller tycka att folk är taskiga som inte kan allt, säger Camilla.

Sams berättelse beskriver en ettårig resa kantad av operationer, strålning och cellgifter. Och det viktiga supersnöret; ett pärlband som alla barn med cancer får på sjukhuset där varje pärla symboliserar olika delar i behandlingen.

Ny barnbok ska uppmuntra till att våga prata

Som ett ytterligare led i initiativet kommer boken ”Men vad hände?” finnas tillgänglig via Liberoklubbens egen medlemsshop där läsaren får följa fyra djur med olika sjukdomar som hjälper varandra när de stöter på olika problem. Eskil elefant har diabetes typ 1, Gustaf giraff har olika allergier, Vera vildsvin har ett medfött hjärtfel och Tyra tiger har cancer. Boken vill uppmuntra läsaren till att ställa sig frågor som - Vad kan vi alla göra för att underlätta? Hur pratar vi om sjukdomar på ett bra sätt? Hur kan vi lära oss mer? Boken är skriven och illustrerad av Liberos egen designer Karoline Lenhult. All information om sjukdomarna är granskad av läkare och psykolog.

Blöjdesignen “Little Heroes” kommer att finns i butik från den första maj och fyra månader framåt. 

För ytterligare information, kontakta:

Malin Herrmann, Kommunikationschef Essity Norden

Telefon: +46 706 170588, E-post: malin.herrmann@essity.com

Läs mer
2023-01-30

Stiftelsen fortsätter att sprida glädje och hopp bland alla små och stora patienter och deras närstående, samt vårdpersonal. Det tjugofemte verksamhetsåret har präglats av fortsatt hög aktivitet och engagemang på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och de flesta aktiviteter med externa besök som ställdes in förra året pga Corona-pandemin har kunnat realiseras.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

• ClownMedicins mycket uppskattade och hälsofrämjande clownverksamhet.

• SportCamp/sommarläger för barn med typ 1 diabetes resp. tarmmissbildningar.

• Musikterapi och Berättarverksamhet med musik.

• Vidareutbildning 15 hp, 20 specialistsjuksköterskor, ”Omvårdnad inom barnsjukvården”.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang i Solna, Huddinge och Sachsska.

Stöd till bland annat;

- Bidrag till en stimulerande, pedagogisk och lekfull miljö, samt utsmyckning till flertalet avdelningar.

- Projektorer till bildprojiceringar på vägg, takplattor med motiv, avledning, visuell och auditiv stimulering till Barnoperation ALB Huddinge och ALB NKS Solna.

- Leasingakvarium till flera vårdavdelningar, ALB Huddinge, Solna och Sachsska.

- Fortsatt regelbundna patientbesök av terapihunden Moltas, Lekterapin.

- Fortbildning, kompetensutveckling, samt konferensresor och studiebesök för olika personalgrupper, både i Sverige och utomland, ALB Huddinge, Solna och Sachsska.

- Specialpedagogiskt stimulansmaterial till barn och ungdomar med olika funktionshinder, iPads, stickpresenter, julklappar med mera.

Stiftelsens årliga aktiviteter i samarbete med PRC Lekterapin på sjukhuset har under året anordnat flera aktiviteter med bland annat Pippidagen den 9 juni och ”Lilla” Julafton den 12 december med Kristin Kaspersen”kändis-tomtar”.

Utöver alla former av samarbeten, sponsring och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fem styrelsemöten under året. Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till en låg kostnad.

Läs mer
2022-12-12

Årets ”kändis”-tomtar med Stiftelsens fantastiska Eldsjäl,
Kristin Kaspersen som drar ihop det här härliga tomtegänget.

 
Foto: Sanna Murray-Salander
Stiftelsen för ALB

Läs mer här

Läs mer
2022-10-11

TACK alla fantastiska människor som var med och firade Stiftelsens 25-års jubileum på den Internationella Barndagen!

Alla ni har en sak gemensamt - ni har brytt er. Tack för allt ni gör för de sjuka barnen, deras familjer, anhöriga och personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sachsska med mera. 

Tack för den fina underhållningen Saskia Lagerbielke, klass 5G & 5H från Adolf Fredriks Musikklasser i Farsta, Lise & Gertrud och Frida Öhrn. 

Tack Styrelsen; ordförande Elisabeth Tamm, Henrik Almkvist, AnnMarie Bernsveden, Cathis Kumlien, Håkan Ström och Johan Malmros! 

Tack Hans Jedemark för god kapitalförvaltning och Tack Olle Björk som tillsammans med Sanna Murray-Salander bildade Stiftelsen för 25 år sedan.

 

Elever ur klass 5G & 5H från Adolf Fredriks Musikklasser i Farsta under ledning av  Marcus Josephson.
Elever ur klass 5G & 5H från Adolf Fredriks Musikklasser i Farsta under ledning av Marcus Josephson.

 

Varmt Tack till Elisabeth Tamm, Stiftelsens ordförande i 15 år och ett extra varmt tack till Olle Björk, fd ordförande i 10 år som tillsammans med Sanna Murray-Salander bildade Stiftelsen för ALB för 25 år sedan.

 

Lekterapeuterna Kristina Silfvenius, Annica Janzon, Christina Ljungström, Annika Magnusson och Lena Ulander gladdes åt att få ses på 25-års dagen
Lekterapeuterna Kristina Silfvenius, Annica Janzon, Christina Ljungström, Annika Magnusson och Lena Ulander gladdes åt att få ses på 25-års dagen

 

Glädjespridaren Eva Funch - Höna Pöna som hälsat på de sjuka barnen många, många gånger genom åren
Glädjespridaren Eva Funch - Höna Pöna som hälsat på de sjuka barnen många, många gånger genom åren

 

 


Underbart musikaliska Lise & Gertrud

SALB 25 ÅR - ladda ner

Läs mer
2022-06-09

Så underbart att Pippi, Fröken Prysselius och Kling & Klang från Astrid Lindgrens Värld äntligen kunde komma tillbaka efter 2 års pandemi. Karaktärerna busade, lekte och sjöng med barnen som strålade av lycka och solsken i blick.

Det bjöds på färska nygräddade kardemummabullar, saft, färsk frukt och årets nya Pippi-tröja kunde köpas för en billig penning.

Några barn som inte hade möjlighet att komma ner till Lekterapin och träffa Pippi och gänget fick besök på rummet.

Tack och välkommen åter!

 

Läs mer
2022-03-15

Genom ett bidrag på 250.000 kronor stödjer Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus Rädda Barnen i deras arbete för att skydda de barn som drabbats av situationen i Ukraina. 

Läs mer
2022-02-17Stiftelsen fortsätter att sprida glädje och hopp bland alla små och stora patienter och deras närstående, samt vårdpersonal. Det tjugofjärde verksamhetsåret har präglats av fortsatt hög aktivitet och engagemang för alla på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, dock har flera aktiviteter med externa besök fortsatt med att anpassas och ibland ställas in p g a Corona-tider.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

  • Audiovisuell utrustning till datortomografen, Barnradiologen ALB Huddinge.
  • ClownMedicins mycket uppskattade och hälsofrämjande clownverksamhet.
  • SportCamp/sommarläger för barn med typ 1 diabetes resp. tarmmissbildningar.
  • Musikterapi och Berättarverksamhet med musik.
  • Vidareutbildning 20 specialistsjuksköterskor, pediatrisk omvårdnad och förbättring,Sachsska.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang i Solna, Huddinge och Sachsska.

Stöd till bland annat;

- Bidrag till en stimulerande, pedagogisk och lekfull miljö till flertalet avdelningar.

- Projektor till avdelning Qwiek, avledning, visuell och auditiv stimulering, plan 10,

ALB NKS Solna.

- Förberedelsedockor till Barnonkologen, ALB NKS Solna.

- Leasingakvarium till flera vårdavdelningar.

- Fortsatt regelbundna patientbesök av terapihunden Moltas, Lekterapin.

- En projektor, komplettering till mobil sinnesvagn för inneliggande patienter, PC till Musikverkstan, samt olika musikinstrument till ett nytt musikterapirum, plan 9, Q-huset, Lekterapin PRC.

- Läsplattor samt 500 nallar, tröstpresent till patienter inför sövning/operation, Barn PMI, ALB Huddinge.

- Skapandet av ett spel i en app eller som webb genom gamification, öka förståelsen inför provtagningen, minska smärta /oro-upplevelsen, plan 10, ALB NKS Solna.

- Fortbildning och kompetensutveckling, det kollegiala samarbetet mellan ST-läkare, samt bidrag till Arbetsmiljödag år 2022 med föreläsning/utbildning inklusive förtäring, Specialistvårdssektionen, mage och tarm, hematologi m fl., Sachsska.

- Presentkort/uppmuntran till vårdpersonal, ALB Solna och Huddinge, samt Sachsska.

Stiftelsens årliga aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset har under året Corona-anpassats. Lekterapeuterna har oftare besökt patienterna på vårdavdelningarna, delat ut presenter samt bjudit på förtäring, som exempelvis på Pippidagen i juni och ”Lilla” Julafton i december.

Utöver alla former av samarbeten, sponsring och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fem styrelsemöten under året. Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till en låg kostnad.

Läs mer
2021-11-29

Tack för alla fina och kreativa vykortsförslag❣️…och stort Grattis till de fyra vinnarna som vardera får två årskort till Skansen. 

Vinnare vykortstävling

Stort grattis till vinnarna Elsa Henriksson, Alva Blum André, Jamie Genzale och Martin Pålman.

Stiftelsen kommer också låta trycka dessa fyra motiv som vykort och dela ut till vårdavdelningarna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 

Läs mer
2021-11-17

I måndags invigdes en ny audiovisuell utrustning till datortomografen för Barnradiologi i Huddinge, i närvaro av sjukhusdirektören Björn Zoega. En audiovisuell miljö där vackra filmer, naturljud och musik projiceras på maskin och i taket. Det gör det svåra lite mindre skrämmande. Hela den audiovisuella miljön har kunnat installeras tack vare ett generöst bidrag från Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Audiovisuell miljö på Barnradiologen i Huddinge

Läs mer på Karolinska.se

Läs mer

Stiftelsens 25-års Jubileum

Stiftelsen

Stiftelsen verkar för att miljön inom sjukhuset – ur materiell och mänsklig synvinkel – underlättar barnens vistelse på sjukhuset och påskyndar deras tillfrisknande.

Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer