Olika former av stöd

Små och stora gåvor, donationer och sponsring gör det möjligt för Stiftelsen att stödja de sjuka barnen och deras anhöriga på många olika sätt.

Skänk en gåva direkt

Skänk ett valfritt belopp till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Så här använder vi pengarna

Bidrag till stiftelsen går till att stödja barn under deras sjukhusvistelse på barnsjukhuset vid Karolinska. Vi arbetar med att skapa stimulerande miljöer, att organisera evenemang, stöd för utbildning av vårdpersonal och mycket mycket mer.