Vad vi gör och vad pengarna går till

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus grundades 1997. Under de första tjugofem åren förmedlade Stiftelsen varor, tjänster och pengar motsvarande 185 miljoner kronor till barnsjukhuset, dess patienter och i viss mån utbildning för personal. Stiftelsen har till övergripande mål att "främja barns vård vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus".
Stiftelsen skall därvid "verka för att miljön inom sjukhuset, ur materiell och mänsklig synvinkel, underlättar barnens vistelse på sjukhuset och påskyndar deras tillfrisknande".

"Stiftelsen stöder barnen - inte sprutor och mediciner"

Genom Stiftelsen kan gåvor, tjänster och många andra former av insatser styras till de områden inom barnsjukhuset där de är mest angelägna och kommer till allra största nytta och glädje.

Stiftelsens evenemang

Pippidagen

Pippidagen har anordnats sedan invigningen av sjukhuset år 1998 för att fira Astrid Lindgrens Barnsjukhus födelsedag och har arrangerats av Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Astrid Lindgren 14e november

Sedan sjukhuset öppnades har vi firat Astrids födelsedag på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna varje år.

Stiftelsens Jubileum

Den 3 oktober 2022 hade Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus 25-års jubileum på Scenkonstmuseet.

Idrottare i världsklass

Många, många gånger har flera idrottare i världsklass besökt Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Artisterna, Lirarna

Vi har förmånen att gång på gång kunna välkomna några av Sveriges mest folkkära artister och idrottare till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, både till vardags och fest.

Astrid Lindgrens Värld

Pippi och andra karaktärer från Astrid Lindgrens Värld har också varit med och firat  påsk i många år på Scandic Sergel Plaza hotell, tillsammans med barn, syskon och föräldrar från Astrid Lindgrens Barnsjukhus.