Insatser av vitt skilda slag - Senast uppdaterad 2023-11-27

Insatser av vitt skilda slag

Stiftelsen har sedan starten delat ut över 185 miljoner kronor, inklusive värdet av varor och tjänster. Under åren har stiftelsen kunnat genomföra ett antal aktiviteter, inredningar, inventarier, utsmyckningar och leksaker m.m. till sjukhuset.


Tio tusen års tack

Några exempel

Avdelning 64, Sachsska SÖS, Stickpresenter, biobiljetter, presentkort mm.

Barnregionsvårdavdelning K86, plan 8, ALB Huddinge, Leksaker till lekrum, ålder 0-18 år.

Clownmedicin, avdelning P9 kardiologi, BIVA, LIVA, Ecmo, ALB NKS Solna, Clownbesök 2024, VT 25 pass, HT 20 pass och sommaren 2,5 pass.

Clownmedicin, VIP-barn, på alla avdelningar, bl a BIVA och LIVA, ALB NKS Solna, Clownbesök 2024, VT 25 pass, HT 20 pass och sommaren 2,5 pass.

Neonatalmottagningen K76-78, ALB Huddinge, Gåvor till barn efter läkarbesök, leksaker till väntrum, samt mobiler att hänga i taket.

Barnakuten, ALB NKS Solna, Stickpresenter, 100 biobiljetter till tonåringar.

Barnregionvårdsavdelningen K86, ALB Huddinge, 4 Playstation-spel till avdelningen.

Mag- och tarmmottagningen, Sachsska SÖS, 200 biobiljetter till patienter, att ges som present efter provtagning, undersökning mm.

Barnakuten, Sachsska SÖS, Stickpresenter, könsneutrala leksaker, pojkleksaker och leksaker med funktion/undervisande.

Specialistvårdsmottagningen Ungdomsenheten, Sachsska SÖS, Småpresenter, glasscheckar, smycken, biobiljetter och presentkort till barn- och ungdomar med kroniska sjukdomar i samband med blodprovtagning och olika typer av medicinska behandling.

Ögonakuten, akutmottagningen, Sankt Eriks Ögonsjukhus, Solna, belöningspresenter, leksaker och dekoration till ett barnanpassat väntrum.

Barndiabetesmottagningen QB83, ALB Solna, bidrag till Bok Hjälpredan, att delas ut till barn och ungdomar med diabetes typ 1, stöd och komplement till undervisning för patienter som har insjuknat i en allvarlig kronisk sjukdom.

Neurologmottagningen, Sachsska SÖS, Stickpresenter till besökande barn- och ungdomar, alla åldersgrupper.

Barnendokrinmottagningen, Q-huset, ALB Solna, Uppmuntringspresenter; 50 biobiljetter till skolbarn och tonåringar.

Återbesöksmottagningen ME/OO Barnakutsjukvård, ALB NKS Solna, Böcker, mobiler över sköt- och undersökningsbord, fotbollsspel, leksaker, spel, pussel mm.

Barnavdelning 9, C9:33, ALB NKS Solna, Stickpresenter, samt 100 biobiljetter.

Specialistvårdssektionen, Sachsska SÖS, Sony Playstation 5 med extra handkontroll och trådlöst headset.

Barnakuten, ALB Solna NKS, Stickpresenter och nallar till barn 0-18 år. Sandra Blomquist och Camilla Garmaeus, verksamhetschef.

Fysioterapimottagningen, Sachsska SÖS, Dockor till behandlingsrum, att kunna träna barnen på olika sätt.

NU-teamet, Sachsska SÖS, Bidrag till en hel eller halv arbetsdag till utredningsteamet, för att rikta resurserna rätt och inhämta skolans behov som gynnar barnens omhändertagande och inlärning. 20 teammedlemmar inklusive ytterligare 3 inbjudna gäster; lunch och fika i egna lokaler.

ME Medicinsk Psykologi, sektion Neurpsykologi Barn, Q-huset, ALB Solna, Inköp av anpassade pedagogiska leksaker till väntrum och användning under neuropsykologiska utredningar inom KNUT.

Avdelning 74, Sachsska SÖS, Utrustning och ljuddämpning till ett lekrum; matta, ljuddämpande moln eller liknande till väggar och tak, samt lekmaterial.

Barn PMI Huddinge B52, ALB Huddinge, Nallar till barn som har opererats och en elbil.

Dietistmottagningen, Sachsska SÖS, Lekmaterial till mottagningsrum.

Lekterapin K57, ALB Huddinge, Pedagogiskt och stimulerande material till barn som vårdas under långa perioder på sjukhuset.

PRC, Lekterapin, C3:34, ALB NKS Solna, 100 biobiljetter till tonåringar.

PRC, Lekterapin, C3:34, ALB NKS Solna, Bidrag 25% till musikterapi, Lena Uggla, under perioden 2024-01-01-2024-06-30

K57, ALB Huddinge, Lek- och aktivitetsmaterial utifrån ett specialpedagogiskt behov.

PRC, ALB Huddinge och ALB NKS Solna, Liten högtalare till mobilen och instrument till musikterapin i Huddinge och Solna.

NU-teamet, specialistvårdssektionen, plan 5, Sachsska SÖS, Utbildningsbidrag till Lisa Nömm, kurs VT 2024 ”Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – del 2”.