Insatser av vitt skilda slag - Senast uppdaterad 2023-09-07

Insatser av vitt skilda slag

Stiftelsen har sedan starten delat ut över 185 miljoner kronor, inklusive värdet av varor och tjänster. Under åren har stiftelsen kunnat genomföra ett antal aktiviteter, inredningar, inventarier, utsmyckningar och leksaker m.m. till sjukhuset.


Tio tusen års tack

Några exempel

Pippi-dagen på Skansen i 10 år och på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna i 25 år.

Varje år när vi firar "Lilla Julafton" på barnsjukhuset kommer vår fantastiska eldsjäl och ambassadör Kristin Kaspersen tillsammans med ett gäng "kändistomtar" och hälsar på barn och ungdomar på Lekterapin.

Kristin Kaspersen och Rickard Sjöberg är två av våra eldsjälar som alltid har ställt upp som konferencierer under alla år som vi har firat Pippi-dagen på Skansen och på sjukhuset.

Avdelning BRA (Barnregionvårdsavdelningen) K86, ALB Solna - Bidrag (medlemsavgift och hotell fyra nätter) till en sjuksköterska, doktorand, inom barncancer och klinisk etik, konferensen SIOP 2022 i Barcelona 27/9-1/10-2022

Barndiabetesmottagningen Albatross B57-59, ALB Huddinge - Stickpresenter.

Avdelning ÖNH-mottagningen B82/84, ALB Huddinge - Bidrag till barnanpassning av våtutrymmen och stick- och belöningspresenter.

Barnakutmottagningen, PRC, Clownmedicin, C3:34 ALB NKS Solna - Clownbesök, 1 besök/vecka, 25 besök VT 2023.

PRC, Pedagogiskt Resurscentrum, ALB NKS Solna - Bidrag till musikterapi, Lena Uggla, 25%, perioden 2023-01-01-2023-06-30.

Akutvårdsavdelning 64, Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset - Nya smart-TV till samtliga rum, totalt 16 st.

Barnoperation dagvård QD61, ALB Solna - Bidrag till utrustning i mottagningsrummet anpassad för en trivsam miljö; tavlor/posters, väggstickers, dekorationslampor, ljusslingor och övrigt pysselmaterial.

Tema Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus - Bidrag till att öka andelen sjuksköterskor med specifik barnkompetens, 10- 20 sjuksköterskor ges möjlighet att gå kursen ”Omvårdnad inom barnsjukvården”, 10 vkr (15HP), ingår i specialist- sjuksköterskeprogr. för barn- och ungdomars hälsa, HT 2022 alt VT 2023.

Barnavdelning 9, hjärt, lung, diabetes, infektion och akuta sjukdomstillstånd, ALB NKS Solna - Stickpresenter till patienter vid provtagning.

Barnavdelning 9, hjärt, lung, diabetes, infektion och akuta sjukdomstillstånd, ALB NKS Solna - Väggklistermärken för att patienterna ska känna sig välkomnade.

Barnavdelning 9, hjärt, lung, diabetes, infektion och akuta sjukdomstillstånd, ALB NKS Solna - Bidrag till avledningsmaterial till patienter som genomgår smärtsamma procedurer.

Barngastrodagvården, plan 7, ALB NKS Solna - Bidrag till fyra vikskärmar, fototapet, arbetskostnad, tre surfplattor, samt skal och hållare, att skapa en mer trivsam miljö för de lite äldre patienterna/tonåringarna.

ECMO centrum, ALB Solna - Gosedjur till barnen, för att känna trygghet när de inte kan vara i föräldrarnas famn, samt få lite hemkänsla i sjukhusmiljön.

Barnregionsvårdavdelningen K86, ALB Huddinge - bidrag till goodiebag, mat och dryck, att anordna tre ungdomskvällar (2,5-3 timmar) med information och utbildningar om kroniska njursjukdomar, transplantation och vikten av att ta sina läkemedel.

ALB Solna, Bidrag till the Swedish-Ethiopian Course in Tropical Infections 2023, ST-läkare Donya Satarvandi. för 3 + 1 veckors kurs i Stockholm.

Barnregionsvårdsavdelningen, K86 Huddinge sjukhus, Svensk barnnefrologisk konferens på Bosön 28-29 september 2022. Bidrag till tre sjuksköterskor; konferens, logi och hyra av ett konferensrum.

Barndiabetes-mottagningen QB83, ALB Solna, Bidrag trivselfrämjande inredning till tre mottagningsrum; väggstickers, tavlor/posters, hyllor, anslagstavlor, ljusslingor, dekorationslampor och övrigt pysselmaterial

Fysioterapienheten, Sachsska Barn- & Ungdomssjukhuset, Resebidrag till EUPPT (EUropean Paediatric Physio Therapy) den 6-8 oktober 2022 i Florens. Att höja kompetensen inom pediatrikområdet genom utbyte med internationella föreläsare och kliniskt verksamma fysioterapeuter.

Ungdomsenheten, Specialistvårdssektionen, Sachsska, ungdomar med långvariga sjukdomar och medicinska problem. Bidrag till en gemensam planeringsdag.

Diabetesmottagningen, Sachsska Barn och Ungdomssjukhuset, Träningsbidrag till ungdomar 14-19 år med typ 1 diabetes. Hyra av rack, instruktör och två banor per grupp på WeLovePadel, 8 spelare om 4 tillfällen, sommaren 2022.

Barndiabetesmottagningen QB83, ALB Solna, SportCamp läger 2022 på Kaggeholms slott för 75 barn och ungdomar med typ 1 diabetes.

SABH, Sjukhusansluten Avancerad Vård i Hemmet, ALB NKS Solna, Bidrag till simbassängbesök Turkosen i Solna, för palliativt sjuka barn och deras familjer. 30 badtillfällen (inkl dryck och tot 15 SALB-handdukar, en handduk per barn).

SABH, Sjukhusansluten Avancerad Vård i Hemmet, ALB NKS Solna, Småpresenter till barn och ungdomar, att ge en uppmuntran/stöd vid hembesök.

NU-teamet, Specialistvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Bidrag till studieresa för 18 personer, besök på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg.

Motoriklab, Q-huset, ALB Solna, Bidrag till sttudieresa för 10 vårdpersonal, oktober-november 2022 till Leuven i Belgien.

Gastromottagningen, ALB Solna och Huddinge, bidrag till sttudieresa för 10 personer september 2022 till en världskongress för pediatrisk IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) i Edinburgh i Skottland, samt ett studiebesök på gastromottagningen på Royal Childrens Hospital i Glasgow.

Akutvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Bidrag till studieresa för 10 läkare till GOSH (GreatOrmond Street Hospital) i London eller Charité barnsjukhus i Berlin.