Om Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus

I början av 1990-talet beslutade Stockholms läns landsting att ersätta barnklinikerna vid Karolinska Sjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus med ett enda, helt nytt och väsentligen mycket bättre barnsjukhus. Det skulle ligga vid Karolinska sjukhuset i Solna. Byggnaderna som inrymt barnklinikerna renoverades och byggdes till under åren 1995 - 98, då det nya barnsjukhuset kunde invigas i närvaro av Drottning Silvia.

Astrid Lindgren närvarade då startskottet gick för renoveringsarbetet och höll också tal. Hon jämförde forna tiders auktoritära barnkliniker med det nya barnsjukhus, där nu barnen och deras välbefinnande skulle få styra både vårdformer och sjukhusets fysiska utformning – och där respekten för barnen skulle vara central. Det var mot den bakgrunden hon lånade ut sitt namn till detta nya och mycket fina sjukhus i Solna; Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Att det nya sjukhuset snabbt blev populärt, visas av statistiken för de första årens verksamhet: Under ett enda år producerade sjukhuset 10.500 vårdtillfällen, varav ca 70% akuta inläggningar. Vårdavdelningarna hade en beläggningsgrad på 104%. Det gjordes 132.200 öppenvårdsbesök, varav knappt 53.000 genom akutmottagningen. 5.193 operationer genomfördes. varav 1.195 i dagkirurgi. Över 50.000 röntgen-undersökningar genomfördes.

Allt detta gjorde man med ca 200 läkare, 575 sjuksköterskor, 199 barnsköterskor, 95 undersköterskor, 57 läkarsekreterare, 15 sjukgymnaster, 8 arbetsterapeuter, 9 kuratorer, 5 dietister – och många, många andra...

Sedan några år innefattar Astrid Lindgrens Barnsjukhus även Huddinge, Danderyd Neonatal och ca tio Barn och Ungdomsmottagningar i Stockholms omnejd. I slutet av november 2016 flyttade två tredjedelar av verksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna till NKS Barn, ALB.

Tio års tusen tack